http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
TURIZMUSPOLITIKA ÉS A JEGYZŐ 2000/3
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Mihály dr.

A kérdés: milyen kapcsolatba kerül a jegyzõ munkája során a turizmussal, mint nemzetgazdasági ágazattal, és a szemlélődő vagy a hivatalnok – a hatóság, a kívülálló drukker vagy ellendrukker – pozíciójából átléphet-e az alkotó résztvevő szerepébe? A várospolitika letéteményese az önkormányzat. Várospolitikát gyakorolni tudatosan és hosszabb távra csak írásos formában megfogalmazott, részletekben is kimunkált koncepció, stratégia alapján lehet. (Fonyódon jelenleg folyik ennek – a turizmusfejlesztést is magában foglaló –...
 
    Bővebben...  

 
„A SZÉCHENYI-TERVET NEKÜNK TALÁLTÁK KI!“2000/3
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gerencsér György jegyző Szulok

Szulok Dél-Somogyban, Kaposvártól délnyugati irányban 50 km-re, Barcstól észak-keleti irányban 15 km-re fekvő valamikor jobb, szebb napokat látott német nemzetiségi sváb község. Szulok nevével már a tatárjárás előtt, III. Béla királytól a székesfehérvári Já-nos-lovagok részére kiállított megerősítő levélben találkozunk, a török megszállás alatt valószínűleg elpusztult, de újjáépült. E nagy múltú település fejlődése az ötvenes évektől lassan csökken, napjainkra a fejlődés leállt, sőt némely területen – mezőgazdaság...
 
    Bővebben...  

 
SZÉCHENYI-TERV2000/3
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM HELYZETKÉP: SIKERÁGAZAT JELENTŐS TARTALÉKOKKAL A turizmus a magyar gazdaság egyik sikerágazata, amely egyúttal jelentős fejlődési tartalékokkal is rendelkezik. Jól mutatja ezt, hogy a turizmusból származó devizabevételek 1989 és 1999 között megháromszorozódtak. Szakértői becslések szerint ma már a bruttó nemzeti termék 9%-a a turizmusból származik, és az ágazat közel 300 ezer fő számára nyújt munkát és megélhetést. SZERKEZETI ÁTALAKULÁS A turizmus sikereit még inkább kiemeli az a tény, hogy az ágazatban az...
 
    Bővebben...  

 
ÉVI 50–100 MILLIÓ FORINT MINISZTÉRIUMI TÁMOGATÁS 20003
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajdúszoboszló

A Szociális mintahely program 2000. május 3-án, Hajdúszoboszlón tartott szakmai napján dr. Pulay Gyula, a Szociális és Családügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára „A munkanélküli ellátórendszer változása” címmel tartott előadást. A változásokról kérdezzük Pulay Gyulát. ■ Mit jelent az önkormányzatoknak a szociálpolitikai változás május 1-től? Két dolgot jelenthet. Egyrészt az önkormányzat számára megnövekedett feladatot, mert az új szabályok értelmében már nemcsak segélyezni kell a tartósan munkanélkülieket, hanem...
 
    Bővebben...  

 
RÉGI PROBLÉMA – ÚJ TÖRVÉNY 2000/3
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csepregi István

Három hónapig tartó kemény vita után május 2-án szavazott az Országgyűlés a hulladékgazdálkodási törvényhez benyújtott módosító indítványokról. A törvényjavaslat elveiről, újdonságairól, a hozzá kapcsolódó feladatokról következik e néhány gondolat A TÖRVÉNYJAVASLAT A legfontosabb újdonsága maga a léte, hiszen hazánk történetében első ízben kerül sor arra, hogy önálló törvény szabályozza a hulladékügyet. E törvényjavaslat megvalósítja az EK hulladékgazdálkodási keretirányelvének – a Tanács 75/442/EGK irányelvének –...
 
    Bővebben...  

 
A jegyző szervezi...
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Zoltán

Az önkormányzati törvény szerint a jegyzőnek feladata és hatásköre van. A hatáskör azt jelenti: a jegyző dönt, engedélyez vagy megtilt, hozzájárul vagy elutasít. Az ügyfél, a polgármester, a képviselő megérti ezeket a fogalmakat. Ha részükre kedvező a döntés, akkor dicsérik a jegyzőt; ha kedvezőtlen, akkor szidják a jegyzőt; mind a két esetben magatartásuk logikus és elfogadható, bár a jegyző is tudja, a „nem”-nek senki nem örül (ezt tudja mindenki a szerelemből).
Teljesen más a helyzet a jegyzői feladatnál. A...
 
    Bővebben...  

 
A 2000. év nyara Somogyban
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az embernek Magyarországon a nyárról többnyire a Balaton jut az eszébe. Különösen így van ez, ha egy folyóirat nyári számában Somogy megye a házigazda. Természetesen nem véletlenül jutott a szerkesztőbizottság tagjainak is eszébe, hogy a turizmusról készülő lapszámban Somogy jegyzői kapjanak megszólalási lehetőséget. Talán felesleges hangsúlyozni, hogy nemcsak ezé a megyéé a Balaton, hiszen Veszprém és Zala megye is teljes joggal a magáénak érzi, tudja, de valahogyan dönteni kell, és idén Somogy a vendéglátónk. Reméljük, hogy még sok...
 
    Bővebben...  

 
BUDAÖRSI VIRÁGSZŐNYEG 2000. június 25. (vasárnap) 2000/3
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Katalin

Bár Budaörs már jó néhány éve város, de a régi sváb hagyományokból még őriznek az itt lakók néhányat. Az egyik leglátványosabb a pünkösd utáni második vasárnapra eső Úrnapjához kapcsolódik. Ezen a napon felvirágozzák a templom környékét. Természetesen virágot máshol is szórnak ilyenkor, de itt a különböző színű, fajtájú és alakú szirmokból a legváltozatosabb mintájú szőnyeget készítik. Az utat egy-másfél méteres szakaszokra osztják, egyegy család készít egy szakaszt. De iskolák, csoportok is vállalnak...
 
    Bővebben...  

 
ÚJ KIHÍVÁST JELENT2000/3
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Illyés Erzsébet jegyző Balatonboglár

Balatonboglár jegyzőjének lenni. A változó magyar közigazgatásban a jegyzőknek a stabilitást kell érvényre juttatniuk. A közigazgatási (hatósági-állam-igazgatási) feladatok ellátása mellett az önkormányzatok hatékony működését – közvetetten és közvetlenül is a település lakóit – kell szolgálniuk. A jegyző által végzett munkát, a közszolgálatot összetett, az élet minden területére kiterjedő humánszolgáltatási tevékenységnek tartom. 1983-ban a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogi diplomát kaptam, a föld- és...
 
    Bővebben...  

 
Dr. Forgács István Jászberény 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

“A jegyzô legyen objektív, napi politikától független, szakmailag felkészült, tudását tekintve naprakész. Ez alapvetô, de nem elégséges követelmény e tisztség ellátásához. A képviselô-testület, illetve a lakosság szolgálatát csak stabil, politikamentes, szakmai és emberi szempontokból hiteles, becsületes, az adott feladatra alkalmas munkatársakkal tudja ellátni.” Ez a megállapítás dr. Forgács István Jászberény város jegyzôje 1990-ben készült szakmai programjának néhány mondata. – Milyen háttérrel érkezett a Jászberény város...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK