http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A JEGYZÔ ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

Emberek, családok élnek egy behatárolt területen, melynek neve: Magyarország. Határok választanak el és kapuk kötnek össze minket a szomszédos országokkal. Mint a házak között a kerítés és a kiskertajtó: elválaszt és összeköt a szomszéddal. Ami belül történik, az a mi dolgunk, nem akarjuk, hogy a kerítésen túlról beleszóljanak ügyeinkbe, de megvan a saját véleményünk a szomszéd dolgairól, aki errôl nem nagyon akar tudomást venni. Újabb idôben azt mondják, hogy nem kell kerítés és kiskertajtó minden ház közé: sok-sok háznak legyen közös...
 
    Bővebben...  

 
Alapítvány a választásokért 1999/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: A Jegyző szerkesztősége

Az „Alapítvány a választásokért” alapító tagja a  Csongrád Megyei Közgyűlés. A Megyei Önkormányzat miért lett alapító tagja az Alapítványnak? – kérdeztük dr. Bobvos Pálnétól, a Csongrád Megyei Önkormányzat aljegyzőjétől. Csongrád Megye Közgyűlése az akkor főjegyző, dr. Günther Béla javaslatára elfogadta és felismerte, hogy mennyire fontos az, hogy az országos és helyi képviselő-választásokat, valamint a népszavazásokat olyan köztisztviselők lássák el, akik a gyakorlati munkát úgy végzik, hogy ismerik a nemzetközi választási...
 
    Bővebben...  

 
Az ALAPÍTVÁNY A VÁLASZTÁSOKÉRT bemutatása 1999/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Katalin

Az ALAPÍTVÁNY A VÁLASZTÁSOKÉRT bemutatása A Választási Alapítvány kuratóriumának elnökével – Dr. Máthé Gábor professzorral - beszélgetünk az Alapítvány eddigi tevékenységéről, céljairól, terveiről. Milyen céllal hozták létre az Alapítványt? Az Alapítvány a Választásokért a demokratikus választások tisztaságáért, a választópolgárok aktivitásáért, a választási szakemberek tudásának fejlesztéséért alakult meg. Az Alapítvány a Választásokért pártsemleges, politika mentes, az állampolgárokat nem arra késztetjük, hogy erre...
 
    Bővebben...  

 
Még nem tudjuk pontosan
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: A Jegyző szerkesztősége

A Jegyző arról kérdezte Dr. Fürcht Pált a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztályának vezetőjét, hogy milyen új, az önkormányzatokkal kapcsolatos törvénytervezetek várnak arra, hogy az Országgyűlés megtárgyalja és elfogadja azokat?
- Felsorolná azokat a törvénymódosításokat, amelyek az Országgyűlés elé kerülnek? Az egyik törvénytervezet a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994-ben alkotott törvény módosítása. A törvény alapjaiban...
 
    Bővebben...  

 
Etikai Kódex
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc a Belügyminisztérium főosztályvezetője

A Jegyző Dr. Dudás Ferencet, a Belügyminisztérium főosztályvezetőjét kérdezi a köztisztviselők „Etikai Kódex”-ének szükségességéről, és annak tartalmáról a Magyar Közigazgatásban megjelent tanulmánya alapján. Jegyző: Milyen kérdésekre keresnek érdemi választ a magyar köztisztviselők Etikai Kódexének  megalkotásakor? Dudás Ferenc: Az Etikai Kódex szabályainak megalkotásakor a következő kérdésekre kell érdemi választ keresni: 1. Szükséges-e, hogy a közigazgatásban preferált értéket a jogi szabályozáson túl etikai...
 
    Bővebben...  

 
Beköszöntő a Jegyző bemutatkozó számában
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

Kedves Kolléganők és Kollégák! A magyar közigazgatás sarokkövei a jegyzők. Örömömre szolgál, hogy eddigi 20 éves pályafutásom alatt 15 évig kollégáknak szólíthattam Önöket, és ezáltal én is egy lehettem a sarokkövek közül.  Most, hogy az Alkotmánybíróságon munkatársként dolgozom, megkísérlem a tapasztalataimat összegezni, és egy olyan szakmai folyóiratot indítani, amely Önökhöz és elsődlegesen Önökhöz szól. „A JEGYZŐ” nem kacsingat a pártokra, nincsenek politikus „barátai”, nem megértő a képzetlen vagy hanyag...
 
    Bővebben...  

 
Sziporkák 1999/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

GRATULÁLOK! – mondja a polgármester és ezzel a köszöntéssel hosszú vesszőfutás kezdődik. A jegyzőt határozatlan időre, az önkormányzat képviselőtestülete kinevezte  beosztásába: köztisztviselőként a polgármesteri hivatal vezetője lett. A JEGYZŐ AKADÁLYOZZA világmegváltó terveink megvalósulását – mondja izzó hangon - a képviselőtestület egyik tagja.   A JEGYZŐ AZ ELLENÉRDEKŰ FELET  támogatja – közli az ügyfél dúltan  a folyosón egy másik ügyféllel, aki éppen boldogan távozik  a hatósági engedéllyel, de azért...
 
    Bővebben...  

 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE 1999/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Mészáros Miklós Encs város jegyzője

Lassan tíz év telik el az önkormányzatok létrejötte óta. Az önkormányzatok  .– feladataik alapvetően eredményes ellátása mellett – számtalan konfliktus hordozói is. A konfliktusok egyike – s ezáltal a polgármesteri hivatal működésének máig is aktuális kérdése  .– a hivatal polgármesteri irányításának és jegyzői vezetésének problémaköre. Az önkormányzati rendszer működésének gyakorlati tapasztalatai már az első négyéves időszak végére rávilágítottak az önkormányzati törvény szabályozásának e területen is...
 
    Bővebben...  

 
VÁLASZTÁSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK1999/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Benczéné dr. Nagy Eszter

Magyarországon már a középkor óta működtek az önkormányzatok különböző formái. Sopron város tanácsa 1375. szeptember 29-i oklevele a város első tisztviselőjeként nevezte meg a város polgársága által választott polgármestert, mint a város kiváltságainak legfőbb védelmezőjét. Az önkormányzatok lényege azonos volt: a helyi társadalom önállóságát választott képviseleti szervei útján biztosították, melyek a legfontosabb ügyekben intézkedtek, határoztak, szabályokat és rendeleteket alkottak, s saját szerveik által ezeket végre is hajtották....
 
    Bővebben...  

 
A KÖZTISZTVISELŐI KAR ETIKAI KÓDEXE EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 1999/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A Köztisztviselői Kar alkotmányos és gyakorlati szerepe: becsülettel, tisztességgel, elfogulatlansággal és tárgyilagossággal segíteni az Egyesült Királyság megfelelő módon kinevezett Kormányának munkáját, Skócia és Wales-i Nemzetgyűlést, kötelesek politikai jellegüktől függetlenül kifejezésre juttatni azok célkitűzéseit, eljárásmódjait, végrehajtani döntéseit, valamint a felelősségi körükbe tartozó közügyekben eljárni, azokat igazgatni. A köztisztviselők a Királyi Koronát szolgálják. Az Alkotmány alapján a Korona részét képező...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU