http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Magyar-román együttműködés 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Ürmössy Ildikó irodavezető-helyettes Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Együttes ülést tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés és a Máramaros Megyei Tanács. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés sokrétű, gazdag nemzetközi kapcsolatrendszere több, mint egy évtizedes tervszerű, folyamatos fejlődés eredményeként alakult ki. A ma már tizenhét partnerrel megkötött együttműködési megállapodások keretében évről évre konkrét projektek sora valósul meg. A számos újszerű kezdeményezés egyik kiemelkedő eseménye a 2008. április 11-én megtartott magyar-román együttes ülés volt. A...
 
    Bővebben...  

 
Illetékesség a gyámügyi eljárásban 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Károly jegyző Győrtelek

Jogalkotás 331/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről Általános illetékesség 21. § (1) Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén b) az ügyei vitelében akadályozott, illetőleg cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek, c) az ideiglenes gondnokrendeléssel, zárgondnok kirendelésével, valamint gondnokság alá helyezési eljárással érintett személynek a lakóhelye található. Egyéb...
 
    Bővebben...  

 
A gasztronómiai rendezvények hatósági engedélyezése 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Rózsa Sándor jegyző Karcag

A Karcagi Birkafőző Fesztivál Az idegenforgalmi szezon fontos rendezvényei a magyar konyha nemzeti hagyományait és sajátos ízvilágát népszerűsítő vásári jellegű szabadtéri főzőversenyek (pl. bajai halászléfőző verseny, gyulai kolbászfesztivál, szolnoki gulyásfesztivál). Ebbe a sorba illeszkedik a Karcagon - idén tízedik alkalommal - megrendezésre kerülő birkafőző fesztivál. Ez a rendezvény is hosszas előkészítő-szervező munkát igényel, amelyben fontos szerepet vállal Karcag Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala. Külön...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzati rendeletek elektronikus továbbítása az Önkormányzati...
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Barna Anikó szakmai főtanácsadó Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége

Az e-Kormányzat 2005 Stratégia nyomvonalán az ÖM egyik feladata az önkormányzati rendeletek internetes publikálása, egy Nemzeti RendeletTár, vagyis NRT létrehozása. Ez a munka 2005-ben már elindult, egy – a közigazgatási hivatalokban használt – belső szakrendszerből, a TÖRV-ből 13 év adatbázisát emeltük át, 13 év rendeleteinek alapadatai jelentek meg az NRT-ben a http://nrt.bm.hu címen. Az ágazati stratégiai cél az, hogy a kialakított adatbázis aktuális legyen és teljes rendeleti szöveg tartalommal bővüljön tovább. Ennek elősegítése...
 
    Bővebben...  

 
Az információszolgáltatás fejlesztése 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Hivatalunk Informatikai Fejlesztési tervében elsődleges célként fogalmaztuk meg: „ügyfélbarát önkormányzat megteremtése, valamint a szolgáltató kormányzat célkitűzéssel összhangban az ügyfelek, az állampolgárok és az üzleti élet szereplőinek minél gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálása, tájékoztatása, a közcélú tartalomszolgáltatás - az Európai Unió elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó négyszintű skálájának megfelelően - lehetőség szerinti harmadik szintre való emelése.” A fentiek megvalósítása érdekében az...
 
    Bővebben...  

 
Piros vagy zöld lámpát kapok az orvosnál… 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Székely Anikó nyilvántartási osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

Ezzel a mondattal, 2007. április 1-ét követően, mind többen találkoztak, ha orvosnál jártak. De mit is vizsgál az orvos (és valamennyi egészségügyi szolgáltató, így a gyógyszertárak is), aminek az eredménye a piros, vagy a zöld lámpa lesz. A vizsgálat két irányban történik, ugyanis az orvos által megadott TAJ szám ismeretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi rendszere egyrészt vizsgálja – informatikai összeköttetéssel -, hogy a TAJ szám érvényes-e, másrészről hogy ezen TAJ számon a betegnek van-e olyan...
 
    Bővebben...  

 
E-közigazgatás az Észak-alföldi Régió önkormányzataiban 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Barna Anikó szakmai főtanácsadó Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Informatikai Főosztálya 2008. év elején felmérést végzett a régió önkormányzatainál az e-kormányzat 2005 célkitűzéseinek megvalósulása, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások betartása területén. Célunk az volt, hogy több aspektusból vizsgáljuk meg milyen környezetben, és feltételekkel alakítják az önkormányzatok az e-közigazgatást. Az adatok bemutatása és elemzése régiós szintű, a települések 70%-a küldte vissza a kérdőíveket. A felmérés tárgyát képező...
 
    Bővebben...  

 
Kormányzati Portál, Ügyfélkapu, Hivatali Kapu, BEDSZ 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szabó Tibor MEH EKK

A Kormányzati Portál alapvető célja, hogy az állampolgárok és szervezetek számára lehetővé tegye a közigazgatással való egykapus kapcsolattartást az interneten keresztül. A portál általános célja, hogy az e-demokrácia és az e-ügyintézés színhelyévé váljon, lehetőséget nyújtson arra, hogy az állampolgárok egyetlen webcímen keresztül intézhessék minél több, a közintézményekhez kapcsolódó ügyüket, hogy egy tartalmi-logikai felépítéssel megismerkedve, egyetlen regisztrációs folyamattal, nagy magabiztossággal, könnyen tudjanak...
 
    Bővebben...  

 
A (b)érem másik oldala 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Rácz Erika tanácsos Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Titkársági Osztály Jogi és Önkormányzati Iroda

V. Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok alkalmából kiírt pályázat I. helyezettje A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2001. július 1-jétől hatályos átfogó módosítása a köztisztviselői életpálya programban jelentős mértékben javította a köztisztviselők anyagi megbecsülését, ugyanakkor cserébe többletkötelezettségeket is keletkeztetett, s új jogintézményként bevezette a köztisztviselők munkateljesítményének értékelési rendszerét. A Ktv. szerint az éves teljesítményértékeléstől függően a...
 
    Bővebben...  

 
Felterjesztés kitüntetésre 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csire Péter dr.

Az elmúlt években számos alkalommal tapasztalhattuk, hogy az eljárási részletkérdések szabályozatlansága érzékelhető problémákat okozott a miniszteri elismerések, az állami kitüntetések előkészítése során, mind a jogalkalmazóknak, mind a kezdeményezőknek, mind a juttatásban részesülő személyeknek. Az elismerésekkel kapcsolatos egyes feladatok egységes ágazati végrehajtásának, valamint az eljárási részletkérdések bizonytalanságának megszüntetése céljából, az önkormányzati miniszter jogelődje az 5/2008. (BK 5.) ÖTM utasításban...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU