http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 20 éves 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lits József dr.

Gauguinnek van egy nagyon szép festménye, amelynek címe: „Honnan jöttünk, hol vagyunk, hova tartunk?” Nekünk vállalkozóknak ezen az évfordulón ezekre az alapvető kérdésekre kell válaszolnunk. Az elmúlt húsz évben Magyarországon történelmi léptékű, gyors változások részesei voltunk. A központi tervezésen alapuló gazdaságból, a piacgazdaságba, a totalitárius politikai rendszerből a demokratikus társadalmi és politikai rendszerre tértünk át. Egyidejűleg félmillió vállalkozó vált le az államtól, ez családtagokkal együtt...
 
    Bővebben...  

 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lukács Mihály elnök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. március 12-én tartotta alakuló ülését, melyen elnökévé Lukács Mihályt választotta a testület. Ez követően bizottságok alakultak. (Pénzügyi, Oktatási, Foglalkoztatási, Sport és Kulturális, Egészségügyi és Szociális, ill. Területfejlesztési). Az önkormányzat éves munkaterv alapján működik, meghatározott feladatokkal, melyek alapján az elmúlt évben együttműködési megállapodást kötött: • 2008. január 14-én az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási...
 
    Bővebben...  

 
Katasztrófavédelem 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csomós Mátyás igazgató Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A katasztrófavédelem fontos feladatai közül a megelőzés kiemelt helyet kap. Ezen belül az ifjúság felkészítése a potenciális veszélyek, a veszélyhelyzetekben követendő helyes magatartási mechanizmusokra. A felkészítés során megismerik a diákok veszélyhelyzet-kezelésben segítők körét, valamint a védekezés működési rendszert. Amellett, hogy a fiatalok megismerjék a veszélyeket és a különböző katasztrófahelyzetekhez illeszkedő magatartási szabályokat, elő kell segítenünk az önvédelemre és mások mentésére irányuló készség...
 
    Bővebben...  

 
A jászok világtalálkozói 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dobos László ügyvivő Jászok Egyesülete

A jászok ősei Magyarországra a 13. század folyamán a kunokkal együtt, több hullámban jutottak el és telepedtek meg. A jászok északiráni eredetű, az alánokkal rokon nép, amely a középkor végére beolvadt a magyarságba. A jászokat kezdettől megillették koronabirtoki kiváltságaik: mentesek voltak a földesúri, a vármegyei és egyházi adóktól, vezetőiket maguk választhatták, szabadon költözhettek, vám- és révdíjat nem fizettek, helyhatósági autonómiával rendelkeztek, főbírájuk a mindenkori nádorispán volt. A Jászság kistáj az Alföldön,...
 
    Bővebben...  

 
Várjuk szeretettel az Alföld szívében… 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Galó Anita külügyi és turisztikai referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

A megyei önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az idegenforgalom fejlesztése. Ezek fontos eleme a turisztikai értékek feltárása, bemutatása és széles körben történő terjesztése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat jelenleg is működteti 1993-ban alapított non-profit turisztikai szervezetét, a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálatot. Ez a tény is jól tükrözi, hogy a megye mindenkori vezetése igyekezett gazdasági súlyának és egyre jelentősebb szerepének megfelelően kezelni a turizmus kérdését. A szolgálat kiemelt feladata, hogy...
 
    Bővebben...  

 
Köszöntő 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fejér Andor elnök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Tisztelettel köszöntöm e nívós szaklap valamennyi olvasóját abból az alkalomból, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyével kapcsolatos írásokat tartalmazó számot forgathat. Jász-Nagykun-Szolnok megye 1876-ban jött létre a történelmi Jászságból, Nagykunságból és Külső-Szolnok vármegyéből. Ezek egységét és máig meglévő különbségét a megye címre is szimbolizálja. Vidékünk szárazföldi és vízi utak kereszteződésében fekszik, amely sok évszázadon át a hadak útját is kijelölte. Így az itt maradás és megmaradás mindig nagyobb...
 
    Bővebben...  

 
Minél teljesebb életet paradigmaváltó ENSZ egyezmény 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Győrpál Elemér szakmai tanácsadó az Önkormányzati Minisztérium képviselője az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban

Hatályba lépett 2008. május 3-án az Egyesület Nemzetek keretében 2006. december 13-án New Yorkban elfogadott, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv. A világszerte érintett mintegy 650 millió fő fogyatékossággal élő jogait új ENSZ egyezmény garantálja ettől az időponttól. Magyarország kitüntetett szerepet töltött be az Egyezmény elfogadásában azzal, hogy a dokumentumot másodikként, míg a hozzá kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet elsőként...
 
    Bővebben...  

 
Írország az Európai Unió „csodaországa”?! 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa

Az EU alkotmányát kiváltó Lisszaboni szerződés ratifikációjának folyamatáról optimista módon tájékoztattam a legutóbbi cikkemben a kedves olvasót. Jeleztem, hogy a tagországok közül egyedül Írországnak kell népszavazást tartania a szerződésről másutt parlamenti döntés elég a ratifikációhoz. 2008. június 12-én (csütörtökön) „csoda” történt, mert az ír szavazók elutasították a dokumentumot. Az elutasításnak egy biztos következménye, már látható, hogy a Lisszaboni Szerződés 2009. január elején nem tud hatályba lépni. A...
 
    Bővebben...  

 
Betyárbecsületből 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szűcs Attila dr.

Az elmúlt néhány évben jelentős számban jöttek létre körjegyzőségek, és ez a tendencia folytatódni látszik. Jegyzői álláshelyek szűntek meg, és az átszervezések következtében a sokrétű tapasztalattal, többéves szakmai gyakorlattal rendelkező és minőségi munkaerőt képviselő jegyzőtársaimból ügyintéző vagy esetleg vezető beosztású köztisztviselő lett, ha egyáltalán maradhatott a közigazgatásban. Azt gondolom, a Jegyző és Közigazgatás c. szaklap a megfelelő fórum – mint a Jegyzők Országos Szövetségének lapja –, hogy szót...
 
    Bővebben...  

 
A Regionális OP 3.1. végrehajtásáról 2008/4
  2009.11.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Csíkos Zoltán hivatalvezető Észak-alföldi Regionális Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége

A Magyar Köztársaság a Közösségi Támogatási Keretének részét alkotó Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) keretében megfogalmazott átfogó célja a kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése, amelyet specifikus célokon keresztül kíván elérni. E célok elérése érdekében az operatív program négy beavatkozási területet, ún. prioritást jelölt ki, amelyek közül a harmadik a humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése. Ezen prioritás 3.1. intézkedése a helyi közigazgatás és a civil szervezetek...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK