http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Önkormányzatok a minőség tükrében Minőségirányítási rendszer Szolnok...
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A 90-es évek végére Magyarországon a nyitott társadalom és az erősödő civil kontroll fokozódó nyomást gyakorolt az államigazgatás szerveire. Az önkormányzatok Polgármesteri Hivatalainak feladatai fokozatosan növekedtek. Az ügyfelek egyre nagyobb precizitást, korrekt, átlátható ügyintézést vártak el a hivataloktól. A helyi közösségek által elvárt fejlődés nélkülözhetetlen feltételévé vált a működési hatékonyság folyamatos növelése. Hivatalunk olyan EU konform eszközöket keresett működésének javításához, amelyek jobb...
 
    Bővebben...  

 
De kinek a véleménye és mi alapján? 2008/4
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bujdosó Sándor önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár Önkormányzati Minisztérium

Reflexiók a Jegyző és Közigazgatás 2008. május-júniusi számában „A közigazgatási hivatalokról nincsen kormányzati intézkedés?!” címmel megjelent szerkesztőségi (?) írásra. Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a szakmai publikációknak igen nagy szerepe van a közigazgatási reformok előkészítésében és a meghozott döntések gyakorlati végrehajtásának értékelésében, ami alapján a jó döntések visszaigazolhatók, a rosszak pedig korrigálhatók. Éppen ezért az is nagyon fontos, hogy a javaslatok és vélemények minél szélesebb köre...
 
    Bővebben...  

 
Kunszentmártoni Kistérség a Tiszazugban 2008/4
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hoffmann Zsolt jegyző Kunszentmárton

Az Észak-alföldi Régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, a Tiszazugban fekvő Kunszentmártoni Kistérség jellemzője a csodálatos természeti környezet. Két folyó, a Hármas-Körös illetve a Tisza „mossa partjait” (2006. évben sajnos nem csak a partjait). A kistérség jelentős területe a Körös-Maros Nemzeti Park és a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet (a Hortobágyi Nemzeti Park részeként) védelme alatt áll, mely érintetlen növény- és állatvilágával, vadregényes tájaival méltán híres. E térségben működő többcélú társulás...
 
    Bővebben...  

 
Bővülő kistérség - szűkülő lehetőségek 2008/4
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bakonyi Péter dr.

A kistérség a települések között létező funkcionális - lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) - kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségi rendszerben a települések kapcsolataik révén egy központi településhez vonzódnak, megnevezésük is a központi település neve alapján történt. Olvasható az Országos Területfejlesztési Hivatal internetes oldalán. A területfejlesztési-statisztikai egységek közigazgatási egységekké tétele, a...
 
    Bővebben...  

 
A helyi önkormányzati rendszer hivatalos továbbfejlesztése 2008/4
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Bekényi József Önkormányzati Minisztérium önkormányzati főosztály főosztályvezető

A helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének szükségességében nagy az egyetértés. Természetesen a szakmai részleteket illetően már a szakemberek véleménye is megosztott egyes kérdéseket illetően, bár ezek az álláspontok közelíthetők, csiszolhatók. A sikeres reform végig viteléhez azonban megfelelő politikai feltételek is szükségesek, hiszen a módosítások nagy része minősített parlamenti többséget igényel. Mindezekre tekintette a kidolgozott javaslatok egyeztetése igen fontos, ennek kiemelkedő színtere a Kormány-Önkormányzatok Egyeztető...
 
    Bővebben...  

 
A testvérvárosi kapcsolatok élénkítik a gazdaságot 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző Marcali

Testvérvárosi kapcsolataink közel húsz éves története során erdélyi, olasz, horvát és német kisvárosokkal kötöttünk megállapodásokat. Az együttműködést az „európai egység” gondolata hatja át, érinti a közigazgatás, művészetek, az oktatás területeit, a tűzoltók, rendőrök, intézmények munkáját. Gazdasági téren a legeredményesebb nexus német testvérvárosunk – Künzelsau – önkormányzatával és cégeivel alakult ki. Az 1990-es évek elején városunkban és környékén szokatlan méreteket öltött a munkanélküliség. A Levi Strauss...
 
    Bővebben...  

 
Üzleti parkok határon innen és túl 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Ildikó dr.

Nagyatád Város Önkormányzata Postojna (Szlovénia) és Križevci (Horvátország) város önkormányzatával együttműködve „Üzleti parkok közötti határon átnyúló együttműködési modell fejlesztése” című program megvalósítására nyert támogatást. A projekt a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. A projekt általános célkitűzése, hogy a háromoldalú határvidék közös, gazdasági térséggé és lakóhellyé való fejlesztését segítse...
 
    Bővebben...  

 
Határtalan pályázat 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagyné Iflinger Beáta pályázati referens Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A testvérvárosi kapcsolatok gyümölcsöző együttműködését példázza a közös pályázat. A határon átnyúló együttműködés Kaposvár és Kapronca között 2006-ig nem volt jelentős. Az érdeklődő turisták és a kulturális események száma a határmenti régióban alacsony volt, az együttműködésben rejlő lehetőségek nem kerültek megfelelően kihasználásra, pedig a határ 2 oldalán található régió gazdasági, társadalmi adottságai, problémái azonosak, mely lehetőséget teremtenek egy közös fejlesztési stratégia megfogalmazására mind a...
 
    Bővebben...  

 
Kaposvári Polgárőrség 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Domán Tibor elnök

A Kaposváron a Polgárőrség 1997. október 31-én alakult meg 40 fővel. Megkezdődött a rendszeres járőrszolgálatok megszervezése, rendőrséggel való kapcsolat kiépítése, fejlesztése. Második évben már 120 fő volt a taglétszámunk, a folyamatos növekedést azzal gyorsítottuk fel, hogy megalakítottuk a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesületet a Városi Rendőrkapitányság illetékességi területének megfelelően. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a már akkor működő rendőrőrsökkel, különös tekintettel a körzeti megbízottakkal, rendszeres volt...
 
    Bővebben...  

 
Bűnmegelőzés polgárőr segítséggel 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóbiás Ernőné címzetes főjegyző Gölle

A közbiztonság fenntartásáról való gondoskodás kötelező önkormányzati feladat. Talán leghatékonyabb formája a polgárőrség helyi szervezeteinek létrehozásában való közreműködés, működési feltételeinek támogatása. A kis településeken rendőrt leginkább akkor látni, ha hívják őket. Akkor meg már általában késő. Az 1100 lakosú Gölle 36 polgárőr 2007. évben, több mint 4.000 óra szolgálatot teljesített. Ez megfelel két főfoglalkozású rendőr munkaidejének. Nem azt mondom, hogy egyenértékű avval, de az elmúlt két év tapasztalata...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK