http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Térfigyelő kamerák a Balatonnál 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kiss Pál

Balatonföldvár nem a kíváncsi természetű önkormányzatáról, hanem szépségéről, virágairól híres, mégis kamerák működnek a településen. Kíváncsiságunk csak abban nyilvánul meg, hogy a virágokat kik tépik le. Hajnalban, a zenés szórakozóhelyeken felerősödött fiatalság bizony emlékül vinné magával a rózsát (meg a kresz-táblát is), de szorgos háziasszonyok is egyszerűbbnek tartják otthoni szükségletükre a hivatal előtti palánták kiszedegetését. Egyes német intézetek ide exportálják nyárra a problémás magatartású fiataljaikat,...
 
    Bővebben...  

 
Somogy megyei rendőrök munkájáról 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dégi Endre tábornok rendőrfőkapitány Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság

A Somogy megye bűnügyi-közbiztonsági helyzetét meghatározó általános körülmények szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni a megye sajátos földrajzi, gazdasági és népességi jellemzőit. A Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Dráva között elhelyezkedő, 6036 négyzetkilométernyi területével az ország legnagyobb megyéi között van. A megyéhez 245 település tartozik. A településhálózat szempontjából a törpe és aprófalvak túlsúlya jellemző, a községek 45%-nak 1000 főnél alacsonyabb a lélekszáma. A legnagyobb gondot az észak-keleten és...
 
    Bővebben...  

 
Közbiztonság – térfigyelő kamerákkal2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Farkas Edit aljegyző Kaposvár

Alkalmasak-e a térfigyelő kamerák a bűnözés megelőzésére, visszaszorítására? Vagy a bűnözőket egy bizonyos területről más területre „irányítják”? Lehetőségek, érvek ellene és mellette. A rendőrségről szóló törvény legutóbbi módosítása a térfigyelő rendszerek működtetésében új szerepet jelöl ki az önkormányzatoknak. Az új szabályok szerint a rendőrség közterületen bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet, amennyiben az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve...
 
    Bővebben...  

 
Életképek a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület életéből 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Varga Gyula alelnök Somogy Megyei Polgárőrök Szövetsége

Működésünk 12 éve alatt volt részünk néhány eseményben, ami a megszokottól eltérő. Járőreink minden alkalommal úgy búcsúznak el hazulról, hogy a szolgálat lejárta után "azonnal jövök haza", és konkrét időpontot is mondanak. Néhány esetben, azonban kénytelenek voltak eltérni a tervezett időponttól, sőt nem látható előre, hogy nem kerülhet-e veszélybe a testi épségük, akár az életük is. Talán egy-két éve működtünk, amikor a rendőrségtől frissen nyugdíjba vonult kollegánk Bíró János közös járőrözést végzett a...
 
    Bővebben...  

 
Gölle „a mindent jelentő szó” 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóbiás Ernőné címzetes főjegyző Gölle

„Ha mélyen magamba nézek szeretetem határtalan határát egyetlen szó fejezi ki. Egyetlen régi-régi szó, amiben élők és holtak benne voltak, s ez az érthetetlen, de nekem mindent jelentő szó mondta ki, hogy Gölle„ (Fekete István Ballagó idők) Vallott-e valaha író ennél szebben szülőfalujáról? Gölle számára épp annyira kedves Fekete István, József Attila díjas író, mint amilyen fontos volt őneki Gölle. A település címerében, a tollat és a búzakalászt tartó kar Fekete István írót, a falu híres szülöttét jelképezi. Szülőházában...
 
    Bővebben...  

 
Meséből szőtt életmű Fésűs Éva2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lőrincz Sándor

„Fél dióhéjban elfér, amim van, mint a tündérek köntöse. Nem hoztam kincset, és az igazság arcát nekem sem tárta fel. Csepp víz szeretnék lenni, de tiszta, melyben az ég magára lel.” Fésűs Éva kaposvári meseíró gondolatai ezek, amelyek legutóbbi, Szeretném elmondani még … című verseskötetében állnak mottóként. Aki ismeri őt, a Palacsintás király és számos mesejáték és meseregény szülőanyját, az tudja: élete, alkotópályája a humánumról, az alázatról, a jobbítás szándékáról, a szolgálatról, Isten belénk kódolt...
 
    Bővebben...  

 
A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Könyvtára 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

„….de főként ama első oskola, s az a makacs könyv-illat, amely minden falak megtartó erejénél hatalmasabb.” (Petrőczi Éva: Város-címer, Csurgónak) Somogy megye „első oskoláját” gróf Festetics György, a környék felvilágosult katolikus földesura alapította 1792-ben. Kezdetben könyvtár nélkül folyt az oktatás, ezért kezdte el itteni professzorkodását 1799-ben könyvkérő levelek küldésével leghíresebb tanárunk, Csokonai Vitéz Mihály. 1800-ban Sárközy János 180 kötetes ajándékával vetette meg a könyvtár alapját. A reformkorban...
 
    Bővebben...  

 
Érettségi tétel a költők doyenje Takáts Gyula2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lőrincz Sándor

Történelmi pillanatnak lehettünk részesei Kaposváron a Városháza dísztermében, ahol Takáts Gyula József Attila-, Baumgarten- és Kossuth-díjas írót, költőt, műfordítót köszöntötték 97. születésnapján. Megelevenedtek az elmúlt évszázad kiemelkedő irodalmárainak, művészeinek az alakjai. Köztük József Attiláé, akivel a Szép Szó szerkesztőségében találkozott, s akivel együtt sétált a Duna-parton, de magunk előtt láttuk Babitsot is, miként megkéri Radnótit, írjon egy jegyzetet a Nyugatba Takáts Gyula első kötetéről, a Kútról....
 
    Bővebben...  

 
A Rippl-Rónai Emlékmúzeum Kaposvárott 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bencze Géza muzeológus

A somogyi megyeszékhely históriai emlékekben és látványosságokban nem igen bővelkedik, ám ezt országosan is kiemelkedő értékű képzőművészeti gyűjteményekkel és galériákkal tudja ellensúlyozni. Az idegenforgalomban a korábbi „Virágos Kaposvár” helyett mindinkább a „Festők Városa Kaposvár” válik hívó szóvá. A legkiemelkedőbb művészeti gyűjtemény nem magában a városban, hanem az azt délről fél karéjban körülölelő dombok egyikén található. A városközponttól néhány kilométerre délkeletre, a Kapos-völgyére meredeken...
 
    Bővebben...  

 
A határ elválaszt vagy összeköt? 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Barcs múltját, jelenét és jövőjét jelentősen meghatározta és meghatározza határ mentisége. A történelem folyamán ennek pozitív és negatív hatásai alapvetően befolyásolták a település életét. Barcs dinamikusan fejlődő kisváros a magyar-horvát határon, a barcsi kistérség természetes központja. Közúti határátkelőhelye az EU kapuját jelenti Dél-Kelet Európa irányába. A város a Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekszik. 1856-ban tűnt fel az első gőzhajó a Dráván. Hamarosan kikötő is épült és a hajók menetrendszerűen közlekedtek...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK