http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Tanuszodák a PPP. konstrukcióban 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző Marcali

A sportlétesítmények fejlesztési és működési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004.(VI.8.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Nemzeti Sporthivatal a magyarországi megyékben hiányzó vagy nem elégséges sportlétesítmény-kapacitások komplex „PPP” (Public Private Partnership) konstrukció keretében történő fejlesztéshez szakmai támogatást és szolgáltatói díj hozzájárulást nyújt. Ennek keretében valósul meg a Marcali – Lengyeltóti – Nagyatád – Tab uszoda építés projektje. A rendhagyó négy település közötti...
 
    Bővebben...  

 
Vidékfejlesztés 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Varga Gábor Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Magyarország a 7 éves EU költségvetési ciklusban – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) – összesen 3,805 milliárd Euró közösségi és 1,354 milliárd Euró nemzeti, azaz 5,159 milliárd Euró, mintegy 1.300 milliárd Ft forrást használhat fel az agrárium korszerűsítésére, modernizálására, a vidéki térségek felzárkóztatására, valamint a környezet fejlesztésére. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 2007. január 1. és 2008. március 31. között több mint 20 támogatási jogcímet hirdetett meg a...
 
    Bővebben...  

 
Somogy megye munkaerő-piaci helyzetképe 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tarrné dr. Törzsök Piroska

Somogy az ország 5. legnagyobb megyéje, területe 6 036 km², lakónépessége 325 ezer fő. Az ország teljes lakosságának hozzávetőlegesen 3%-a somogyi. A megye 247 településéből 14 város, ahol a lakosság 49,1%-a él. Az aprófalvas településszerkezet következménye, hogy a községek közel felében 500 főnél kevesebben laknak. A falvakra markánsan jellemző még a zsáktelepüléses jelleg is. A megye gazdasági szerkezete a ’90-es évek óta szinte változatlan, korszerűtlen. A gép-és fémipar mellett ma is meghatározó ágazat a problémákkal küszködő...
 
    Bővebben...  

 
A Kadarkúti kistérség 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Horváth Zsolt munkaszervezet vezető Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII törvény kihirdetését követően létrejött a kaposvári kistérség, megalakult a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás. A kistérséghez, a megyeszékhellyel együtt összesen 77 település tartozott, melyek lakosságszáma meghaladta a 123 ezer főt. Kaposvár megyei jogú város a lakosságszám tekintetében a szavazati arány több mint 50 %-át tudhatta magáénak. Az arány, vagy aránytalanság ténye már a működés első évében meghatározó volt a...
 
    Bővebben...  

 
Dráva- medence turisztikája 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Ildikó dr.

Az évtizedekig elzárt Dráva-medence természeti és kulturális értékeinek bemutatására példaértékű összefogással uniós forrásokhoz jutott 29 település. A térség turisztikai fejlesztése szempontjából nagy jelentőségű beruházás megvalósítására szövetkeztek, a Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságával a Duna-Dráva Nemzeti Park területén lévő települések. A „Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése” című pályázaton nyert támogatással, 2006-ban elkezdődhetett az 1,1 milliárd Ft költségvetésű beruházás megvalósítása az...
 
    Bővebben...  

 
A Turisztikai Desztinációs Modell 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző Fonyód

A „Fenntartható Balatoni turizmus helyi együttműködésre épülő gazdasági-, társadalmi modelljének megvalósítása” projekt keretében az Európában már évek óta hatékonyan működő rendszer mintájára és néhány hazai szervezet tapasztalatára alapozva a Balaton Integrációs Kht. által kidolgozásra került turisztikai szervezeti modell: a Turisztikai Desztinációs Menedzsment. A desztináció egy fizikai helyszín, ahol a turista legalább 1 éjszakát tölt el. Tartalmazza a turisztikai vonzerőket, kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek a turista...
 
    Bővebben...  

 
Földvári Villasor és a Magyar Közigazgatás 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kiss Pál

Balatonföldvárt a XVII-XIX. században Földvárpuszta néven jelezték a térképen, és a Széchényi-család birtokainak része volt A fürdőtelep kialakításán több országosan ismert személyiség fáradozott. Többek között Széchényi Dénes, Széchényi Imre, (Széchényi Viktor, Földvárpuszta örökösének gyámja), Dr. Korányi Frigyes (a Széchényi család háziorvosa), Spur István (uradalmi mérnök), Schilhán József (uradalmi kertész), Kvassay Jenő (vízépítő mérnök). A fürdőtelepet hivatalosan 1896-ban nyitották meg, ettől fogva nevezték a...
 
    Bővebben...  

 
Az idegenforgalom fény- és árnyoldalai 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szélyes Miklós dr.

Az elmúlt néhány évben Siófok idegenforgalmi kínálata lényegesen megváltozott. A város vezetésével összefogva a wellness és konferenciaturizmus magas színvonalú kiszolgálását tűzte ki céljául több helyi szálloda. Közös erényük, hogy európai szintű szolgáltatásaikat egyéni, kreatív megoldásokkal kínálják. A program sikeres elindítását a Széchenyi-terv támogatta és az egyéni tőke bevonásával több milliárdos fejlesztések valósultak meg. Mára kilenc négycsillagos szálloda várja Siófokon a vendégeket. Szerencsére a beruházási kedv...
 
    Bővebben...  

 
A törvényesség derűs őre dr. Vörös Tamás Somogy megye főjegyzője 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lőrincz Sándor

Dr. Vörös Tamás, Somogy megye főjegyzője elégedett ember. Évtizedek fűzik a közigazgatáshoz, s vele együtt Somogyhoz. Bár nem itt született, mára teljesen somogyi lett. Széles körű közéleti tevékenységet is folytat, s azt vallja: ha az állam pluszfeladatok elé állítja az önkormányzatokat, akkor rendeljen hozzá pluszforrásokat is, mert különben nem érvényesül a jogállamiság. Él-hal a labdarúgásért, s a vadételek, a jóféle somogyi borok – köztük a rosék – tartoznak kedvencei közé. Humorát sokan irigylik, mint ahogy muzikalitását is....
 
    Bővebben...  

 
Kincses Somogy 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lőrincz Sándor főosztályvezető-helyettes Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya

Az elmúlt években negyvennégy somogyi értéket Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címmel ismert el a megyei közgyűlés. Közülük mutatunk be néhányat, mégpedig azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél többen ellátogassanak hozzánk. A címeres levél Somogyország féltve őrzött kincse Somogy címereslevele. II. Ulászló király 1498-ban, a megyék közül elsőként Somogynak adományozott címer- és pecséthasználati jogot. A dokumentum, amely Kaposváron, a megyei levéltárban, más ritkaságok, igazi kuriózumok között található, az elsők...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK