http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Somogyország köszönti az Olvasót!
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gelencsér Attila Somogy Megye Közgyűlésének elnöke

Örülök, hogy Somogyban, Somogyról szerkesztődött a Jegyző és Közigazgatás legújabb száma. Arról a szép tájú, kulturális, turisztikai és gasztronómiai attrakcióiról is ismert megyéről, amely a Dél-Dunántúl meghatározó része, s amelyhez joggal tapadt a kincses jelző. Büszkék is vagyunk rá, hogy ez a 6036 négyzetkilométeres, a Drávától a Balatonig elterülő, szívünkhöz oly közelálló, országnyi megye ennyi kincset rejt. Ahol jól érezhetik magukat a jegyzők és a közigazgatásban dolgozók is, a köz szolgái, szolgálói. Hiszem, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
Gordiuszi csomók a Ket. alkalmazásában A jogerő kérdésköre 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Demeter András jogtanácsos Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építési Osztálya

Az ismert ókori történet szerint, aki ki tudja bogozni a gordiuszi csomót, a világ ura lesz. Nagy Sándor úgy oldotta meg a kérdést, hogy a csomót kardjával kettévágta s valóban: meghódította az akkor ismert világot, Ázsiát. Kevés köztisztviselő vágyálma a világhódítás, mégis munkájuk során gyakorta rákényszerülnek a csomóvágásra. Gordiuszi „gubancok” a Ket.-ben is előfordulnak, ráadásul - Murphy törvénye értelmében - a legjelentősebb szabályok körül sűrűsödnek össze. Első átvágandó csomóként itt áll előttünk a jogerő...
 
    Bővebben...  

 
A külföldi állampolgárok ingatlanszerzése 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Palka Sándor főtanácsos Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

A külföldi állampolgárok ingatlanszerzésének engedélyezésére a megyénkben benyújtott kérelmek száma az elmúlt öt évben az alábbiak szerint alakult:  ÉV    KÉRELMEK SZÁMA 2002 620 2003 614 2004 609 2005 606 2006 617 A felsorolásból látható, hogy az utóbbi 5 évben minimális eltérést mutat az éves ingatlanszerzések száma, tehát Somogy megyében az éves ingatlankereslet „beállt” erre a szintre, vagyis 600 és 630 között mozog. A korábbi évekhez képest /2000 és 2001-ben volt jelentős visszaesés, mivel 1000, illetőleg 800 feletti volt...
 
    Bővebben...  

 
Anomáliák a vagyonkezelői jog körül 2008/3
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Benkár József főjegyző

Az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának vagyonkezelési jogát a 2005. évi XCII. tv. (Tv.) szabályozta és léptette hatályba 2007. január 1-i hatállyal. A Tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-t és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv-t (Áht.) módosító rendelkezései szerint egyértelműnek tűnik, hogy a vagyonkezelés és az ahhoz kapcsolódó közfeladat ellátása nem választható el egymástól. Az Áht. 105/A-D. §-ai részletesen szabályozzák a vagyonkezelési szerződés kötelező...
 
    Bővebben...  

 
Összefogást az "önkormányzati rendőrségért"! 2008/4
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Wittinghoff Tamás

A napokban felröppent egy hír, miszerint a Magyar Gárda vidéki térnyerését ellensúlyozandó, kormányzati körökben felmerült az önkormányzati rendőrség létrehozatalának a gondolata. Kondorosi Ferenc igazságügyi államtitkár is megfontolandónak tartja az elképzelést, s egy megerősített közterület-felügyelet koncepcióját vázolta fel. Szomorúnak tartom, hogy mindehhez a Magyar Gárda megjelenésére volt szükség, s álláspontom szerint csupán a közterület-felügyelet megerősítése kevés. Az elmúlt évtizedben több ízben javasoltam olyan...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati reform - javaslat 2008/4
  2009.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Réthy Imre elnök Telki képviselőtestülete pénzügyi bizottsága

Sokat beszélnek a pártok az önkormányzati reformról, de nem tesznek semmit. Ennek a cikknek a célja, hogy kísérletet tegyen egy hatékonyabb, gazdaságosabb komplex rendszer bemutatására, amely akár már 2010-ben az önkormányzati választásokkal egy időben hatályba is léphetne. 3200 önkormányzat helyett maximum 200-at! Jelenleg Magyarországon kb. 3200 önkormányzat működik polgármesterrel, képviselőtestülettel, polgármesteri hivatallal, jegyzővel. Sok esetben ezek a települések egyszerűen nem érik el a kritikus tömeget, a hivatalok nem tudják...
 
    Bővebben...  

 
www.sulinet.hu/oroksegtar 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Barna Gábor felelős szerkesztő Nemzeti Kulturális Örökség elektronikus Oktatási Könyvtára

 „Az emberbe történő beruházás növelésére, motivációs programokra és az oktatásra kell fókuszálnunk és költenünk”. Az ötpárti megállapodás szerint a digitális esélyegyenlőség és az e-befogadás stratégiai kérdés. A pártok közösen kívánnak tenni azért, hogy Magyarország állampolgárainak életminőségét a digitális kultúra és az információs társadalom eszközrendszerével emeljék. A rendszer egyik fontos eleme lehet a 2008-ban induló „Intelligens Iskola” program, melynek célja: informatikai eszközök beszerzése, tanárok...
 
    Bővebben...  

 
Döntéstámogató és monitoring rendszer 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Heizler György igazgató Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Bonyolult helyzetekben gyors, szakszerű döntések csak a lényegi összefüggések kiemelésével, az adatbázis és a tér vizuális megjelenítésével érhetők el. Az eddigi kétdimenziós megjelenítés mellett a háromdimenziós is lehetővé válik azzal az új fejlesztéssel, amelyet a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Drávis projekt keretében valósítottunk meg. Az INTERREG III/A keretében a horvátországi Kapronca és Somogy megye által benyújtott közös pályázat célja a Dráva völgy biztonságának fokozása volt. Arra törekedtünk, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
Egyes szociális törvények változásairól 2008/1
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kelemen Barnabás Gyámhivatal vezetője

Ismert országos napilapban 2007 decemberében megjelent a szociális törvény változásairól egy rövid információ. A hír megjelenésekor még a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek nem voltak ismertek, de mindenképpen érzékelhető volt, hogy a fenntartók és a jogalkalmazók az általános szabályozásokból adódóan nem igazán értették a jogalkotók szándékát. A cikk címe „Nehéz helyzetbe hozták a szociális intézményeket”, mely cím önmagában is figyelemkeltő, hátha még az abban foglalt szentenciák sarkos megfogalmazásaira gondolok....
 
    Bővebben...  

 
A gyermekjóléti szolgálat 2007/1
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

„Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, minthogy felnevelhetjük a következő nemzedéket.” (Dr. C. Everett Koop) Ebben a megtisztelő feladatban egyre gyakrabban kiemelt szerepet kap a települési önkormányzat jegyzője, akinek a rendelkezésre álló szerény hatósági eszközökkel kell megpróbálnia megszüntetni a gyermekek veszélyeztetettségét, olyankor, amikor mások már lehetőségeik határához értek. A jegyzőnek ebben a feladatában az 1997. november 1. óta új keretek között működő gyermekvédelmi rendszer legfontosabb...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK