http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
KÖZigazgatási ÜGYmenetek - Ügyfél-információs szolgálat Hajdúszoboszlón...
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vincze Ferenc Hajdúszoboszló jegyzője

Ügyfélszolgálati irodák már a tanácsi érában léteztek és úttörő módon napjainkban is érvényesíthető megoldásokat alkalmaztak. Ügyfélszolgálatok a települési önkormányzatok hivatalaiban ma is működnek, ám a szükségesnél kisebb számban. Manapság az informatika olyan fejlődési fokra jutott, hogy az igazgatás minden területét és elemét hatékonyan képes segíteni, sőt átvehet egyre több, jelenleg jellemzően hagyományos módon történő feladatellátást az emberektől.  A telekommunikáció és az informatika összefonódásából...
 
    Bővebben...  

 
Két jegyző – egy pár 2001/1
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vincze Andrásné jegyző Hortobágy Vincze András jegyző Hajdúhatház

Vincze András: Érettségi után 1977. szeptember 1-jétől a Szentes Városi Tanácsnál gyakornokként kezdtem a közigazgatási pályát, majd 1978-ban felvételt nyertem az Államigazgatási Főiskola nappali tagozatára. Itt ismerkedtem meg Baji Mariannával, feleségemmel. 1981-ben szereztünk diplomát. Ezt követően én Hajdúhadházra kerültem, Marianna pedig Téglásra a nagyközségi tanácshoz, azóta dolgozunk a közigazgatásban. A rendszerváltást követően feleségem 1990-től Hortobágy község jegyzője, én pedig 1991-től Hajdúhadház város jegyzője...
 
    Bővebben...  

 
Címnyilvántartás Mit értünk címnyilvántartás alatt?2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Sovák Veronika informatikus Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Informatikai Főosztály

Amikor a címnyilvántartást, a címek nyilvántartását említjük, akkor egy olyan egységes, rendszerezett adatbázisra gondolunk, amely tartalmazza az összes különböző címet, ahol – szemléletesen megfogalmazva –, a postás megtalálja a címzettet. Egy cím ún. címelemekből épül fel, pl. a település megnevezése, az irányítószám, a közterület megnevezése és annak jellege (út, utca, tér, …stb.), a házszám vagy a helyrajzi szám, lépcsőház, szint, ajtó. Egy természetes vagy jogi személy adatai megadása során gyakran kell a lakcímet,...
 
    Bővebben...  

 
ASZA változások, hatása a napi munkában 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Horváth Tiborné anyakönyvvezető Balatonkeresztúr

Az ASZA sok szempontból nagyon jó program, de vannak hibái is. Az idő múlásával a rendszer egyre lassúbb. Amióta a rögzítést helyi szinten is végezzük, még rosszabb a helyzet. A feldolgozás során időnk nagy részét azzal töltjük, hogy nézzük a képernyőt és várunk. Az ügyfelek türelmetlenek és azt gondolják, hogy kényelmesek és lassúak vagyunk. Belföldi jogsegély iránti megkeresések az ASZÁN
A megkeresések kinyomtatásra, majd iktatásra kerülnek. Az anyakönyvi okiratot postai úton kell megküldeni a megkereső szerv részére....
 
    Bővebben...  

 
GVOP sikerpályázat és a folytatás Egy pályázat száraz pénzügyi története...
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kiss Pál

A Balatonföldvár Kistérségi Társulás területe csak részben tükrözi a parti infrastrukturális kiépítettséget, a háttértelepülések – főleg távközlési értelemben még ugyanolyan hátrányosak voltak, mint az Ország bármely részén. Eddig. De mi legyen az „üzletileg kevésbé vonzó” területekkel, településekkel? A Balatonföldvári Többcélú Kistérség Társulás a GVOP 4.4.2. program keretében nyert forrást szélessávú infrastruktúra létesítésére. Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként egy Kft. került kiválasztásra, hogy...
 
    Bővebben...  

 
E-közigazgatás Marcaliban 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Zajcsuk Lajos

A GVOP-4.3.1 pályázat keretében a Marcali kistérség sikeres pályázatot valósított meg. A megoldás elsődleges célja egy olyan, az e-közigazgatás alapjait megteremtő integrált rendszer megvalósítása, amely a kistérség és a hozzátartozó önkormányzatok információit, szolgáltatatásait helytől függetlenül és időbeli korlátozások nélkül az érintettek számára elérhetővé teszi, továbbá az önkormányzati feladatok hatékony munkavégzésének támogatása. Az e-közigazgatást kiszolgáló integrált rendszer főbb komponensei a...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségek és az informatikai szolgáltatások 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vajda István Informatikai Főosztályvezető Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Somogy megye aprófalvas jellegéből következően viszonylag hamar szembesült azzal a kihívással, hogy a községi, kis létszámú polgármesteri hivatalok informatikai fejlődésének akadályává vált a megfelelő informatikai ismeretek hiánya. E probléma amellett, hogy lassítja a fejlődést, az informatikai védelem szinte teljes mellőzését eredményezte. Ennek ellenére 2000. év elejére, közepére eljutottak az önkormányzatok a teljes körű informatika eszközellátottsághoz, azonban e mögött ritkán található átgondolt informatikai fejlesztési elképzelés, a...
 
    Bővebben...  

 
„Célok és ideák” – elektronikus közigazgatásban 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Zolnai Xénia

A minap kutyasétáltatás közben felnéztem a ránk boruló éjszakai égboltra, ezernyi csillag szikrázott a végtelenben szembesítve a lét és a létezés állandó paradoxonával. A végtelen felé száguldó, táguló öröklétben éljük lassú léptekkel mindennapi életünket. A Mindenséghez mérten kicsiny életünk időkényszerében sürgetünk, űzünk magunk előtt feladatokat, s türelmetlenül toporgunk, ha célunkat nem a kijelölt pályán és időben érjük el. Célokat tűzünk ki magunk elé, és célokat tűznek ki mások mi elénk. Elérhető és vágyott...
 
    Bővebben...  

 
Nulla valószínűségű események Mozart: Varázsfuvola mindenhol, mindenkinek...
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Révész György

Furcsa tudomány a matematika. Ott nem csak a kézzelfogható tárgyak bírnak jelentőséggel, mint mai szép világunkban, és ott nincsen kizárva a nullavalószínűségű események előfordulása sem. Amiknek a bekövetkezése ugyan egyáltalán nem várható előre, és minden jel arra mutat, hogy ezen a Földön soha nem fognak megtörténni. Aztán mégis... Például számoljuk ki, hogy mennyi azon esemény bekövetkezési valószínűsége, hogy ha egy ötéves, semmilyen nyelven olvasni nem tudó, magyar gyermek apja, egy svéd nyelven előadott, több mint két órás...
 
    Bővebben...  

 
Informatikai biztonsági ajánlások az önkormányzatok számára 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások számának fokozatos növekedése egyre inkább előtérbe helyezi azok biztonságos megvalósításának kérdéseit. A korábbi években az informatikai biztonság feltételeinek megteremtése, és az ehhez kapcsolódó fejlesztések a legtöbb esetben – a rendelkezésre álló források szűkössége miatt – háttérbe szorultak vagy teljesen elmaradtak. Sok helyen az informatikai biztonság problémáját elintézve látták azzal, hogy vírusellenőrzőket telepítettek a számítógépekre, illetve elvégezték az adatok...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU