http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Az ügyintézés proaktív modellje2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Majzikné Bausz Ágota tudományos munkatárs MTA SZTAKI Elektronikus Kormányzat Módszertani Központ

Az MTA SZTAKI Elektronikus Kormányzat Módszertani Központja a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (FÖMI) együttműködve 2007-ben „Az önkormányzati és földhivatali feladatok kölcsönös elektronikus szolgáltatásokkal és adatokkal való támogatása” címmel pilot projekt indítását határozta el. A pilot megvalósításának Tiszaújváros Önkormányzata adott otthont. Jelen cikk a pilot projekt igazgatási tapasztalatait összegzi. A pilot projekt keretében felmértük az építéshatósági engedélyezési eljárások jogszabályi kereteit és...
 
    Bővebben...  

 
Közös pályázatok a Csurgói Kistérség szolgálatában 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kovács Tamásné jegyző Csurgó

A csurgói Kistérség Somogy megye és az ország dél-nyugati részén fekszik a horvát határ mentén, 18 települést Csurgó, Csurgónagymarton, Berzence, Somogyudvarhely, Somogycsicsó, Szenta, Gyékényes, Zákány, Zákányfalu, Őrtilos, Porrogszentkirály, Porrog, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Iharosberény, Iharos, Inke, Pogányszentpéter községeket ölel magába. Történelme jelentős, Csurgót már az 1400-as években mezővárosi ranggal illették, s az 1700-as évek végén, amikor Festetics György Gimnáziumot alapít Csurgón, elindul a polgárias fejlődés....
 
    Bővebben...  

 
Bírja a székhely település? 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Mezőfi Ágnes jegyző Tab

A tabi kistérség lakosságszáma a székhely várossal együtt 14342. Jellemző az aprófalvas település szerkezet. A többcélú kistérségi társulásnak 24 tagja van. A közigazgatási illetékességi területhez ugyanakkor 25 település tartozik, melyből 19 lakosságszáma nem éri el az 500 főt. A városban 4947-en élnek. A sok kis település léte feltételezi az együttműködést a közszolgáltatások szervezésén túl a hivatali szervezet kialakításánál is. A 25 településen két önálló hivatal és hat körjegyzőség működik. A városi hivatal látja el a...
 
    Bővebben...  

 
Körjegyzőségből kistérségbe2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Horváth Zsolt munkaszervezet vezető Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás

Közel 13 év jegyzői munka után engedve a kihívásnak új munkakör betöltésére vállalkoztam. A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetőjeként dolgozom 2008. január 1-től. Sokan feltették a kérdést, hogy miért is váltottam. A döntés számomra sem volt egyszerű. Mérlegelni kellett, pro és kontra. Két önkormányzat alkotta körjegyzőséget cseréltem fel a kistérségre. A körjegyzőséghez tartozó települések lakosságszáma 1300 fő. A népesség nyilvántartás adatai alapján azonban a jövőkép túlzott bizakodásra...
 
    Bővebben...  

 
A „Balaton-törvény” felülvizsgálatáról és módosításáról 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Virányi István dél-dunántúli állami főépítész

Az 1033/2004. (IV. 19.) Korm. határozat szerint: „A hatálybalépést követő évek tapasztalatai alapján, az érvényes jogszabályok ismeretében, a jogalkalmazók, az önkormányzatok véleményének figyelembevételével felül kell vizsgálni a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Balaton-törvény), és szükség szerint kezdeményezni kell annak módosítását.” A Kormányhatározat mellett a Balaton-törvény...
 
    Bővebben...  

 
Munkaszervezési módszerek a közigazgatási hivatalban 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hoffmanné dr. Németh Ildikó hivatalvezető Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Korunk nagy munkaszervezési kihívása, hogy a kisebb létszámú sokoldalúan képzett komplex feladat végrehajtásra alkalmas a területi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők miként tudják a helyi- önkormányzati közigazgatási szervek munkáját segítve „felügyelni.” A kihívásra a válaszokat a somogyi, kaposvári székhelyű közigazgatási hivatal egyesített csapatmunkával válaszolta meg. Építkezett. Nem szégyellte ötvözni, egyesíteni a bevált baranyai és tolnai jó munkamódszereket. Kreatívan a közös célok érdekében továbbfejlesztette...
 
    Bővebben...  

 
A közigazgatási hivatalokról nincs kormányzati intézkedés 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jegyző és közigazgatás

Az alkotmánybírósági döntés után a közigazgatási hivatalokra új szabályozást kell alkotni. A határidő gyorsan telik, és úgy látszik, hogy a dolgok ismétlik önmagukat, hiszen a szakmai közvélemény az elképzelésekről most sem tud. A helyzet nagyban hasonlít a 2006. évi szabályozási időszakhoz, pedig végképp nem jó, ha egy ilyen dolog csupán néhány ember belügye. Jó volna elkerülni az időzavarból eredő komplikációkat, bár erre egyre kevesebb remény van. Reform volt-e a 2006. évi szabályozás?
Ha a reform alatt azt értjük,...
 
    Bővebben...  

 
Pártok és választási kampányok finanszírozása 2008/3
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főtitkár ACEEEO

A pártok és a választások kampányok finanszírozásának az állami szabályozása azért szükséges, hogy a gazdasági hatalom ne válhasson közvetlenül közjogi hatalommá: ne lehessen szavazatokat és képviselői mandátumokat vásárolni. A demokrácia lényege az általános, egyenlő választójog, a közvetlen és tikos szavazás. Ha pénzzel törvényesen, közvetlenül befolyásolható a választópolgár akarata, vagy a képviselő pénzért szavaz a törvényhozásban, akkor nincs értelme választást tartani: a virilisek (a legtöbb adót fizetők) beülhetnek a...
 
    Bővebben...  

 
Grafológia és közigazgatás 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagygeresd

Bárkinek a megismerése több évet vehet igénybe, de a grafológiával rövid idő alatt biztos tudásra tehetünk szert a másik ember viselkedését, reagálását, gondolkodását, érzéseit, képességeit illetően. Nincs két ember, akinek azonos a kézírása! A grafológiai vizsgálat során közel 200 írásjelenséget nézünk meg önmagában, majd ezeket kölcsönhatásaiban is egyeztetjük, vizsgáljuk. Például egy bezárt „o” betű még nem jelenti azt, hogy a vizsgált személy befelé forduló, zárkózott. Meg kell ezeket az állításaimat erősíteni egyéb...
 
    Bővebben...  

 
DR. BOZSÓ PÉTER (1948-2008) 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 1948. május 4-én született Kunhegyesen. Általános iskolai tanulmányait Kunhegyesen végezte, 1966-ban érettségizett a Debreceni Dohányipari Technikumban. Még ebben az évben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. Egyetemi tanulmányait 10 hónapos katonai szolgálat teljesítését követően kezdte meg. A Szolnok Megyei Tanács ösztöndíjasaként már a nyári hónapokban rendszeresen dolgozott a Megyei Tanács VB Szervezési és Jogi Osztályán. 1972-ben jogász végzettséget szerzett cum laude...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK