http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Pár-harc A kapcsolattartás végrehajtásának hatósági tapasztalatai 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A tavalyi év során hivatalunknál, a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas Megyei Területi Kirendeltségénél nagyszámban jelentkeztek a végrehajtási eljárás során, főként kapcsolattartási ügyekben kiszabott bírsággal, költség megállapításával kapcsolatos fellebbezések. A felterjesztett, kapcsolattartási végrehajtási eljárás során kiszabott bírságokból állampolgári, ügyféli tekintetben az önkéntes jogkövetés szándékénak hiánya állapítható meg. A megszaporodott végrehajtási ügyekből,...
 
    Bővebben...  

 
Vagyonosok
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Balogh László

A társadalmi viszonyok gyors változása nagy értékeket halmozott fel egyes gondnokoltak és kiskorú gyermekek tulajdonában. E vagyon, kezelése nagy hozzáértést és felelősséget tételez fel a vagyonkezelő, de a gyámhivatal részéről is. A gyermek legfőbb érdeke, hogy vagyona értékálló maradjon, akár hasznot is hozzon. De a befektetések mérlegelésénél a magas hozammal szemben a biztos banki háttér, a kiterjedt fiókhálózat, a könnyű elérhetőség, a jó minőségű szolgáltatás általában fontosabb. E preferenciák napjainkig sem változtak. A gyámi...
 
    Bővebben...  

 
A közérdekű munkáról 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző Tamási

Miután már van hazánkban iskolarendszerű kodifikátor-képzés, feltétlenül indokoltnak tartanám annak tantervébe felvenni a közérdekű munkával kapcsolatos törvényi szabályozás elemzését és oktatását a hallgatóknak – negatív példaként. A címbéli, jelenlegi jogintézményt a korábbi, még a hatvanas évekből datálódó szabálysértési törvényt „leváltó” és 2000. január 1. napjától hatályos „új” törvény vezette be, amely jogintézmény nem keverendő össze az alapvetően a munkanélküliség kezelésre szolgáló, szociális...
 
    Bővebben...  

 
Jogalkotásunk gyöngyszeme 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Varga Zsolt jegyző Nagyhegyes

Jogalkotásunk nap, mint nap meglepetésekkel kápráztatja el a jogalkalmazókat, néha lehetetlen helyzetek elé állítva a közigazgatást. Különös jelentőséggel bírnak azok a megoldások, melyek minden eddig tanult és alkalmazott szabályozással ellentétesek. Lényeges annál is inkább, mert gondot jelent, amikor a jogalkotás alapjait sikerül felszedni, és ezzel jogbizonytalanságot létrehozni. Az Országgyűlés megalkotta az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvényt, melynek 1. § (2)...
 
    Bővebben...  

 
Területfejlesztés 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Heckmann Ferenc területfejlesztési csoportvezető Vas Megyei Önkormányzat

Megyénkre jellemző az aprófalvas településstruktúra. A városhálózatot Szombathely megyei jogú város mellett 10 város alkotja. 165 község ötszáz fő alatti, ebből pedig 35 a kétszáz lakost sem éri el. Jelentős agglomeráció alakult ki Szombathely és Kőszeg térségében. Bük várossá válásával, mind a kilenc kistérségi központ városi rangban van. Csak a megye délkeleti szeglete tekinthető városhiányos térségnek, ahol Jánosházának van lehetősége a várossá válásra. A megyénkben készült programok közül a 2007-2013 közötti időszakra...
 
    Bővebben...  

 
Költők árnyékában Ostffyasszonyfa, Csönge2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna

Vas megye délkeleti részén található a Kemeneshát lapos fennsíkja, melynek keleti lejtője a gyönyörűséges szűkebb kistáj, a Kemenesalja. A 688, 6 km2 területű, több mint 34 ezer lakosú térség 28 településből áll, s büszkén vállalom, hogy e táj két kiemelkedő településének - Ostffyasszonyfa és Csönge - körjegyzője vagyok 2002. január 1. napjától. A természeti adottságok mellett Kemenesalja gazdag irodalomtörténeti hagyományokban is. A két szomszédos község - szuverenitásának megőrzése mellett - közös múlttal és jelennel is...
 
    Bővebben...  

 
Vas megye kultúrája 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kutszegi István Közművelődési Csoportvezető Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sport Titkárság

Vas megye az ország nyugati kapuja, évszázadokon át a közvetítő és befogadó szerepet vállalta kelet és nyugat, észak és dél között. A megye közelmúltbéli történetében tetten érhetők azok az elemek, amelyek bizonyítják a térségi szellemi-kulturális összetartozást. Példája ennek a Mogersdorf Kultúrtörténeti Szimpózium, amely több mint harminc éve a régió történészeinek, levéltárosainak szoros együttgondolkodását jelenti. Napjainkra a „Vas megye: a nyitott kapu” metafora vált meghatározóvá és lokális identitáskeresésünk...
 
    Bővebben...  

 
Savaria Történelmi Karnevál 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szommer Ildikó igazgató-helyettes Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága

Immár kilencedik éve senki sem ütközik meg azon Szombathelyen, ha nyár végén tógába és tunikába öltözött férfiakkal, nőkkel, gyermekekkel találkozik. Minden év augusztus egyik utolsó hétvégéje - idén 22-24-ig - a Savaria Történelmi Karneválé a vasi megyeszékhelyen. A rendezvény története a 60-as évekre nyúlik vissza, majd a több évtizedes szünet után 2000-ben elevenítette fel újra Szombathely a karnevált. Nem véletlenül választotta a város a római kort emblémájává, hiszen Savaria egy római katonai táborból lett virágzó nagyvárossá,...
 
    Bővebben...  

 
Turisztikai adottságok és lehetőségek 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hámori Edina idegenforgalmi munkatárs Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Vas megye turisztikai vonzerőt jelentő természeti, építészeti, műemléki és kultúrtörténeti értékeinek palettája meglehetősen széles. A természeti adottságok sorából egyedi turisztikai értékkel bír a termál- és gyógyvízkincs, a kőszeghegyaljai szubalpin klíma, az őrségi, hegyháti érintetlen táj és a természetes vízfolyások. Az attrakciók e széles köre ellenére a megye turizmusa ma még számos hiányossággal küzd. A vendégforgalom elsősorban a gyógy- és termálfürdőkkel rendelkező településekre koncentrálódik, nagy a szezonalitása,...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségi társulás és városi státus a „legkisebb” szemszögéből 2008/2
  2009.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gaál Zsuzsanna

Őriszentpétert, 2005. július 1-i hatállyal elnyert városi címével, akkor az ország második legkisebb városaként jegyezték 1278 lakosával. A városi státus a közigazgatás területén a település méretéhez és a hivatali apparátus nagyságához, szakmai felkészültségéhez mérten megterhelő és azonnali feladatok sorát hozta magával. 2006-tól korszerű körülmények között működő Okmányiroda és Gyámhivatal fogadja az ügyfeleket. Sajnos az őrségi tájegységnek a kiemelkedő építészeti és tájvédelmi értékek miatt oly fontos...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK