http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Központi ügyelet 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tomisa Béla Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata

A Komárom- Bábolna Többcélú Kistérségi Társulásban a különböző szintű, a jogszabályi feltételeket önállóan csak részben teljesítő, korszerűtlen orvosi ügyeleteket és készenléti szolgálatokat 2006-tól –nem kevés vita és egyeztetés árán - egy központi ügyeletbe vontuk össze, amellyel a társulás egyik megalakulásakor vállalt feladatát teljesítette. Az előzmények alapján a nagy kérdés sokak számára az volt, hogy egy költségvetési szerv képes lesz-e rendet teremteni az addigi zűrzavaros viszonyokban, és biztosítani 9 település...
 
    Bővebben...  

 
Egészségügyi szakellátás az oroszlányi kistérségben 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Judi Erzsébet dr.

Oroszlány város Képviselő-testülete 2007. november 27-ei ülésén egyhangú szavazással döntött arról, hogy a város Szakorvosi Rendelőintézete nonprofit, kiemelkedően közhasznú korlátolt felelősségű társasággá alakuljon át. Az előzmények közül kiemelendő, hogy 2002-ben fél milliárd Ft-ot meghaladó összköltségű beruházás keretében került sor a Rendelőintézet bővítésére és felújítására, valamint telephelye a Gyógyház ápolási intézetté történő átalakítására, melyhez önkormányzatunk címzett és CÉDE támogatást is igénybe...
 
    Bővebben...  

 
Informatikai fejlesztések és célok 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Musitz Balázs vezető informatikus Komárom Polgármesteri Hivatal

Hivatalunk a ’90-es évek elejétől használ számítógépeket a munkafolyamatok támogatására. Azóta folyamatosan történt az egyes osztályok munkáját segítő szoftverek bevezetése. Ennek eredményeként immáron a gyámügy, a szociális ügyintézés, az iktatás, az építési osztály, illetve a pénzügyi osztály munkáját segíti korszerű program, valamint kiépítettük az Okmányiroda ügyfélkezelését elősegítő ügyfélhívó rendszert. Jelen pillanatban folyik a Városfejlesztési és építési osztály által használt térinformatikai alkalmazás...
 
    Bővebben...  

 
E-közigazgatás a Bakonyalján 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dörnyei Vendel dr.

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás - Kisbér városa és további 16 település - Komárom-Esztergom megye hátrányos helyzetű kistérsége. A Bakony térségében található, kisebb-nagyobb, hegyek közt megbúvó, gyönyörű települések alkotják. Olyan közigazgatási területről van szó, amelynek települései történetileg is szoros közösséget alkotnak, ugyanakkor földrajzi fekvésük megnehezíti köztük a közlekedést. Az államigazgatási hatáskörök címzettje sok tekintetben a kistérség központi jegyző, így az ügyek hagyományos intézése...
 
    Bővebben...  

 
Tatabánya Okmányirodája a legjobbak között(?!) 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Balázs Andrea

Tatabánya Megyei Jogú Város Képviselőtestülete az új, korszerű okmánycsalád kidolgozásával és bevezetésével kapcsolatos feladatokról szóló 2380/1996. (XII.20.) kormány határozata alapján 1999. december 1-vel 225/1999. (X.21.) kgy. számú határozatával létrehozta az Okmányirodát és felhatalmazta a jegyzőt az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására. A megalakulás évében az iroda öt fővel, három munkaállomáson mindössze két irodahelyiségben kezdte meg működését. Induláskor a központi okmányprojektet nem kerülték el a gyermekbetegségek,...
 
    Bővebben...  

 
Magyary Zoltánról a polgármester Új fejezet indul Tata életében
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Michl József polgármester Tata

Tata fejlődését a már meglévő történelmi, szellemi, lelki, gazdasági energiák, az épített és természeti környezet erőforrásai, értékei kellő összehangolásával, ezek egymást erősítő hatására támaszkodva biztosíthatjuk. A fejlesztési terv alapvető eleme a helyi társadalomfejlesztés. A város önkormányzata ma is, és a jövőben még inkább jelentős szellemi, erkölcsi és anyagi erőt áldoz a helyi identitás erősítésére, különös figyelemmel kíséri a meglévő közösségek: egyesületek, alapítványok, alkotó szellemi műhelyek,...
 
    Bővebben...  

 
Magyary Zoltánról a jegyző 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Horváth Tivadar dr.

Magyary Zoltán Tatán született 1888. június 10-én, a mai Bercsényi u. 3. számú házban. Katonatiszt édesapja miatt azonban hamar elhagyták a várost és Budapesten végezte középiskolai tanulmányait. A rokoni kapcsolatok révén azonban elég gyakran visszatért, nem szakadt el teljesen a várostól. Tudományos tevékenységének fontos mutatója számtalan publikációja, amelyek közül a legjelentősebb szakmai összefoglalók a következők: A magyar tudománypolitika alapvetése. Bp. 1927., A magyar tudományos nagyüzem megszervezése. Pécs, 1931., A magyar...
 
    Bővebben...  

 
Az Ördöglovas öröksége Bajnán 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Elődné Lukács Erzsébet jegyző Bajna

Az egykori Esztergom megye déli részén, a megyeszékhelyként és érseki központként szolgáló Esztergom Városától 20 km-re helyezkedik el Bajna község. A vidéket uraló Őr-hegy lábánál fekszik a település, melynek középkori eredetű temploma és a Sándor – Metternich Kastély fehér falai már messziről hívogatják az idelátogatót. A település fejlődése, a község lakóinak mindennapi élete mindig szorosan összefüggött a Sándor család történetével, melynek kézzelfogható „maradványa” a Sándor- Metternich Kastély, mely földrajzilag és...
 
    Bővebben...  

 
Féléve város Ács 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Ács

Ács város Komárom-Esztergom megye észak-nyugati részén, a Budapest-Bécs közúti autópálya és vasúti főútvonal mellett, Győrtől 27 km-re, a szlovákiai határátkelőhelytől, Komáromtól 10 km-re található. Állandó lakosok száma: 7359 fő. A római korban lakott település „Ad statutas„ elnevezését „Ads” rövidített formában használták. A település 2007. július 1-én nyerte el a városi címet a 127/2007.VI.29.)KE határozat alapján. Ács a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozik. A település infrastruktúrája...
 
    Bővebben...  

 
Terület-rehabilitáció Dorogon 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kecskésné Patos Szilvia aljegyző projektmenedzser Dorog

Dorog városában a rendszerváltást megelőzően a szénbányászat és az ahhoz kapcsolódó ipar volt a meghatározó profil és fő munkáltató. E tevékenységek a város településrendezésére is erős hatással voltak, mivel a települést kettészelő vasút egyfajta határvonalat húzott. A vasúttól északra fekvő területen domináltak az ipari üzemek, bányakolónia, míg vasúttól délre eső területen – melyen keresztül megy a 10. számú főút - a lakások, üzletek, hivatalok, közintézmények alakultak ki. E kettősség torzított fejlődést...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU