http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Ötödik éve tájolnak 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Ivák István sajtóreferens Oroszlány

Az Oroszlány Városkörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Oroszlány, Szákszend, illetve a társult tagok: Várgesztes és Vértessomló) 2004 tavaszán tárgyalt első alkalommal egy havonta megjelenő, kistérségi lap beindításáról. A jelenlévő polgármesterek egyöntetű véleménye volt, hogy az újságnak információban gazdagnak kell lennie, minden háztartásba ingyenesen kell eljutnia, s a kistérség hírei mellett, az egyes önkormányzatok által fontosnak tartott kiemelt eseményeknek is helyet kell adnia. A...
 
    Bővebben...  

 
Tscholnok, a sváb település 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pőczéné dr. Csorba Erika jegyző Csolnok

A betelepítések második, XVIII. században lezajló folyamata alapozta meg jelentős mértékben a település nemzetiségi összetételét, amelyben ma is jelentős - mintegy 60 %-os - a német nemzetiség aránya. Tekintve azonban, hogy a környék települései közül csak itt nem volt kitelepítés, a külvilág szemében aki csolnoki, az sváb, függetlenül a tényleges származásától. Csolnok lakosai többnyire Elzászból, a Rajna vidékéről származnak. Megtartották a Rajna-frank nyelvi alapot, amelyet némiképp módosított a környék bajor-osztrák származású...
 
    Bővebben...  

 
A Tatai Városkapu Zrt. 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Czunyiné dr. Bertalan Judit intézményi és egészségügyi referens Tata

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének döntése alapján a város kulturális és közművelődési feladatainak megszervezésére sajátos formában, zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság formájában került sor: Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven (továbbiakban: Tatai Városkapu Zrt.) 2007. július 1-jével. Az intézményrendszer átalakításának hátteréül szolgáló jogszabályok: az 1990. évi LXV. az...
 
    Bővebben...  

 
Oroszlányba került a Príma-díj! Csáky Mária kapta a 2007. évi...
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Ivák István sajtóreferens Oroszlány

Az önkormányzatok, a Vállalkozók Országos Szövetségének megyei szervezetének tagjai, támogatói tehettek javaslatot az elismerésre érdemes személyiségekre. A felhívásra 62 ajánlás érkezett, akik közül 10 jelölt volt jelen a díjátadó ünnepségen.  Az egyéni Príma-díjat az oroszlányi Csáky Mária vehette át, aki húsz éve tanít táncot, sorra készíti díjnyertes koreográfiáit és tíz éve hozta létre a Silhouette Balett Csoportot, mellyel 2007 nyarán Hollywoodban, a XI. Előadóművészek Világbajnokságán (WCOPA World Championships Of performing...
 
    Bővebben...  

 
Tatabánya kulturális élete2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kommunikációs és Tájékoztatási Iroda

A város és elődtelepülései a huszadik század folyamán számos értéket teremtettek a szellemi élet területén is. A legrégibb művelődési intézmény, a Népház 1917-től, átadásától kezdve napjainkig színháznak, mozinak és különböző művészeti csoportoknak ad helyet. A jelenleg átalakítás alatt álló épületben 1991 óta működik a város színháza, a Jászai Mari Színház, amelynek ugyan nincs állandó társulata, de a színházi évad változatos programjai mellett – egy „virtuális” társulat létrehozásával – évente több önálló...
 
    Bővebben...  

 
Innovációs díj a Zalaszám Informatikának 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Innovációs díjjal jutalmazták a harmincéves múltra visszatekintő Zalaszám Informatika Kft-t. A díj átadására Zalaegerszeg polgármesterének újévi fogadásán került sor. Dr. Gyimesi Endre a vállalkozás sikereinek méltatása után adta át a város elismerését jelképező oklevelet és bronzszobrot dr. Szász Péternek, a Zalaszám Informatika ügyvezető igazgatójának. A közel száz, magasan képzett szakembert foglalkoztató cég többek között a közigazgatás és a vállalati szféra számára kifejlesztett informatikai rendszereivel szerzett hírnevet, s...
 
    Bővebben...  

 
Álom és valóság 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagy Zoltán önkormányzati képviselő az Idegenforgalmi és Nemzetközi kapcsolatok Bizottsága elnöke Komárom

Van egy álom! Ebben az álomban Komárom húsz év múlva egy Európa szerte ismert város, ahova az év 365 napján szívesen jönnek határon innen  és túlról a vendégek. A Komáromi Erődrendszer már az UNESCO Világörökségének a tagja. A Monostori Erőd és az Észak-Komáromi Újvár, valamint az Öregvár több napos tartózkodást lehetővé tevő, élményekben gazdag történelmi élménypark, ami a kulturális és gasztronómiai lehetőségekkel együtt az év 365 napján nyújt élményeket, majd a különböző színvonalú szálláshelyeken (diákszálló,...
 
    Bővebben...  

 
Megyehatárok - múlt és jelen 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Államalapító Szent István királyunk óta igen sokszor módosultak az ország, és a megyék feladatai és közigazgatási határai. Szűkebb hazánknak, Komárom-Esztergom megyének jogelődjeit Komárom illetőleg Esztergom vármegyét, Szent István király alapította. E vármegyék alapvető feladata a királyi várak ellátása, a várakhoz kapcsolódó szolgáló népek elhelyezése és a dunai átkelés biztosítása volt. Mindez egyértelműen jelzi azt a királyi szándékot, hogy a vármegyék feladata a fontos települések ellátása, a gazdálkodás feltételeinek...
 
    Bővebben...  

 
Magyarország elsőként ratifikálta a Lisszaboni szerződést 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa

A történelmi jelentőségű un. Lisszaboni szerződést a tagországok állam és kormányfői 2007. december 13-án ünnepélyes keretek között aláírták. Magyarország a tagországok közül elsőként 2007. december 17-i országgyűlési ülésnapján ratifikálta a Lisszaboni szerződést. Részlet a 2007. évi CLXVIII. Törvényből. „Az országgyűlés a törvénnyel felhatalmazást ad 2007. december 13-án aláírt, az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló Lisszaboni szerződés kötelező...
 
    Bővebben...  

 
Felhívás fennmaradási kérelem benyújtására 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Demeter András jogtanácsos Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építési Osztálya

Az építéshatósági munkaköröket ellátó köztisztviselők gyakran panaszkodnak arra, hogy nem elég nyűg nekik az építési jogszabályok helyes alkalmazása, még a Ket. rendelkezéseivel is meg kell küzdeniük. Egyesek állítása szerint az ágazati normák nincsenek összhangban az eljárási kódex szabályaival, sőt, ez utóbbiak maradéktalan alkalmazása az építési eljárásokban lehetetlen is. Álláspontom szerint az ügy mégsem reménytelen, ha megkíséreljük a szakmai és a jogi szempontokat közös nevezőre hozatalát. Az Áe.–nek a hatósági döntésre...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU