http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Eljáró hatóság nevesítése 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Károly jegyző Győrtelek

A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény hatályba lépésével sikerült szépen megbonyolítani a jogalkalmazók munkáját. Logikailag nem is értem, hogy mi célja volt e törvénnyel a jogalkotóknak, melynek következtében teljesen átformálták a jogalkotást az eddig megszokott és elfogadott szövegezéshez képest. Nevezetesen, hogy a korábbi törvényi szövegezés egyértelműen tartalmazta az eljáró hatóságok megnevezését, azt elolvasva a jogalkalmazó egyből tudta, hogy a törvényi...
 
    Bővebben...  

 
Egy köbméter jogszabály 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sereg András főszerkesztő de jure magazin

Ha a hatályos magyar joganyagot kinyomtatnánk A4-es formátumú lapokra, és azokat egymás mellé lehelyeznénk a földre, akkor csaknem 75 kilométert (Budapesttől Szirákig) gyalogolhatnánk mellette. Ha pedig ezeket a lapokat egymásra tennénk, egy köbméteres bálát kapnánk. Magyarán mondva: nincs könnyű dolguk a jogkövető állampolgároknak, ha minden szabályt be szeretnének tartani. Lehet-e egyáltalán minden szabályt betartani, ha még a regulák számát sem tudjuk!? Hihetetlen nagy jogi túlszabályozottságban élünk. A szakemberek a túlburjánzó...
 
    Bővebben...  

 
A választókerületek kialakítása 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Jackli Tamás aljegyző Pest megye

A Jegyző és Közigazgatás 2005 július-augusztusi számában - az egyenlő választójog választókerületekkel kapcsolatos értelmezésére vonatkozó 22/2205. (VI.17.) AB határozat (továbbiakban: AB határozat) alapján – számokkal teletűzdelt írásom jelent meg. Az AB határozat 2007. június 30-i határidőt szabott a jogalkotónak a választókerületek arányosításának elvégzésére. Akkori cikkemet a következőképpen fejeztem be: „Arra meg nem is gondolok, hogy – megegyezés híján – esetleg továbbgyarapszik az Országgyűlés mulasztásainak száma.” És...
 
    Bővebben...  

 
Nehézségek egy üdülőfaluban 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szabó Attila

Dömös a Dunakanyarban a hegyek lábánál a Duna parton elterülő 900 éves történelmi múltra visszatekintő 1200 fős lélekszámú falu természeti nevezettességei (Rám szakadék, prépostsági romok) miatt a kirándulók, valamint a pihenni vágyók kiemelt célpontja. Azt gondolná az ember, hogy ilyen természeti adottságokkal megáldott faluban kevesebb nehézség adódik, mint más hasonló lélekszámú településeken, de ez nem így van. Minden önkormányzatot érintő működési nehézségen felül Dömösnek egyéb nehézséggel is szembe kell néznie, ami a...
 
    Bővebben...  

 
A jegyző alkotmányos adóhatóság 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző Hajdúszoboszló

Képviselő-testületünk 2000 júliusában indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 6.§ (1) bekezdése c., pontjának, valamint az 1991. évi XX. – hatásköri – törvény 140. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését, amelyek a jegyzőket határozzák meg adóhatóságként az Alkotmány 44. § (1) bekezdésének a., b., és c., pontjába ütközően. Testületünk álláspontjának fő részei:  a jegyző önkormányzati döntést nem hozhat, csak...
 
    Bővebben...  

 
A minősített Városháza 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kucseba Judit Közigazgatási Iroda vezetője Tatabánya

Önkormányzatunk a ’90-es évek közepétől nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül már találkozott az uniós elvárásokkal, s az ennek való megfelelés keretében a Hivatal, mint a „város háza” teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy megfeleljen az ügyfelek és a város polgárai által szolgáltatásaira és tevékenységeire támasztott követelményeknek. Ennek érdekében 1999-ben bevezettük és működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, amely garantálja működésünk, szolgáltatásaink,...
 
    Bővebben...  

 
Mérlegen a közigazgatási reform 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Petrin László jegyző Kőröshegy

Közismert, hogy a magyar polgári közigazgatás-tudomány legnagyobb formátumú és hatású, külföldön is elismert egyénisége Magyary Zoltán volt. Széles körű tudományos-oktatói tevékenysége mellett két éven át kormánybiztosként irányította a magyar közigazgatás racionalizálásának előkészítését. 1932-ben Magyary azzal terjesztette elő a magyar közigazgatás racionalizálásának programját, hogy alaptételként megfogalmazva rámutatott: ez a feladat részleges rendelkezésekkel, véletlenen múló, töredékes reformokkal nem oldható meg. Egységes...
 
    Bővebben...  

 
Esztergom-Nyergesújfalu kistérség 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adolf Józsefné

Az Esztergom-Nyergesújfalui Kistérség a Közép-Dunántúli Régióban, Komárom-Esztergom megyében található, területe 304,66 km2, népessége 56544 fő. Északon a szlovákiai Párkány (Štúrovo) központú Déli Régió (Južný región), Keleten Pest megye kistérségei, a szobi és a szentendrei, délen a dorogi és a tatabányai, nyugaton a tatai kistérség határolja. Az Esztergom és Nyergesújfalu kistérség elhelyezkedése   A kistérségi Társulás létrejötte Az Esztergom és Nyergesújfalu statisztikai kistérség önkormányzatai (Süttő, Lábatlan,...
 
    Bővebben...  

 
Hiánygazdálkodás 2. avagy költségcsökkentés – a foglalkoztatotti létszám...
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Komáromi Éva

A 2007. november-decemberi lapszámban megjelent azonos című cikkem eredményeként igen sok visszajelzést kaptam a kollégáktól. A visszajelzések alapján körkérdés formájában megkérdeztük a jegyző kollégákat. Kérdések: 1. Önkormányzatodnál az elmúlt 1-1,5 évben történt-e intézkedés önkormányzati feladat-átadás vonatkozásában? Pl.: - kiszervezés miatt az önkormányzat nem látja el korábbi feladatát; - önkormányzati cégalapítás miatt az új cég látja el az önkormányzati feladatot; - kistérségi társuláshoz került át...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzati vagyongazdálkodás jövője 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző Komárom

A hazai önkormányzatok többsége nem, vagy csak korlátozottan használja ki a vagyongazdálkodásban rejlő valódi lehetőségeket. Az ezzel kapcsolatos tevékenységük a jogszabályokban előírt feladatok teljesítésére korlátozódik, amely a vagyontárgyak nyilvántartásában, működtetésében, és - anyagi lehetőségeikhez mérten – műszaki állapotának megóvásában merül ki. A napjainkban tapasztalható bizonytalan társadalmi és politikai helyzet az önkormányzatok gazdálkodására is rányomta bélyegét, hiszen nehéz megfogalmazni a biztosan követhető...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK