http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Ktv. módosítás – alapos kétségekkel 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fehér József főtitkár Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete

2007. október közepétől a Köztisztviselői Érdekegyeztetési Tanácsa (KÉT) és az Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) az év végéig sűrített tanácskozási programot teljesített. A KÉT-OÖKÉT együttes ülésein a Szetey Gábor közszolgálati személyügyi államtitkár által előterjesztett napirendként a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv) módosítási tervezetének több fordulós megvitatására került sor. A tanácskozási folyamat még nem zárult le, a KÉT-OÖKÉT megállapodás...
 
    Bővebben...  

 
Hogyan szolgál az államigazgatás középszinten? 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A nehezebb társadalmi gazdasági helyzetekben, mindig kitüntetett szerepe van az állami szervek és a lakosság kapcsolatának. Különösen így van ez, ha nagyobb arányú az átalakítás, és szemléletváltásra van szükség. A jelenlegi helyzet ilyen. Az elmúlt év közepén született 2118/2006 (VI. 30) számú kormányhatározat célja az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti keretek kialakítása. Az átalakításokkal egy időben új fogalmi kategóriák jelentek meg, mint pl. szolgáltató közigazgatás, közszolgálati menedzsment, és...
 
    Bővebben...  

 
116/B/2007 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot: 1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98. § (1) bekezdésének első mondata, valamint a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet alkotmányellenes, ezért azokat 2008. június 30.-i hatállyal megsemmisíti. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98. § (1) bekezdésének a megsemmisítést...
 
    Bővebben...  

 
A JOSZ állásfoglalása, a jegyzői államigazgatási feladat- és hatáskörbe...
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felkérte a Jegyzők Országos Szövetségét (JOSZ), hogy az államreform részeként megvalósuló szabályozási reform végrehajtását segítse szakmai anyagok kimunkálásával. A JOSZ a felkérésnek eleget téve munkacsoportot alakított a jegyzői államigazgatási feladat- és hatáskörbe tartozó feladatok felülvizsgálatára, és a felülvizsgálat alapján a jegyzői feladatok telepítésére, deregulációjára, az eljárások egyszerűsítésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására. A felülvizsgálat...
 
    Bővebben...  

 
Ha megszólítasz valakit... 2008/1
  2009.11.15. Hozzászólások: 0  
Szerző: JK

Ha megszólítasz valakit, akkor hatalmat adsz magad fölött a másik számára. Hatalmat adsz, mert várod a véleményét, amelyet - bizonyos végső határok között - készen állsz elfogadni, integrálni a magad véleményébe. Ha kinyilatkoztatsz, akkor nem vagy kíváncsi a másik a véleményére, kizárólag egyetértést vársz másoktól, és az ellentétes véleményt eleve - megfontolás nélkül - elutasítod. A megszólítás a demokraták módszere. A kinyilatkoztatás a diktátorok, türannoszok, despoták, királyok, hercegek, grófok módszere: hatalmukat még az...
 
    Bővebben...  

 
Arany János Tehetséggondozó Program Az Oktatási Minisztérium pályázati...
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén működő - helyi/kerületi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön lakó tehetséges, nyolcadik osztályos tanulóiknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.  A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), vagy a gyermek után a szülő kiegészítő...
 
    Bővebben...  

 
A rendőrség és az önkormányzatok Veszprém megyében 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Mihály rendőr dandártábornok Veszprém megye rendőrfőkapitánya

Veszprém megyében a közbiztonság fenntartását az alig 900 fős hivatásos állományú, és a valamivel több, mint kétszáz közalkalmazott munkatárs látja el. Az elmúlt évtizedben - a rendszerváltáshoz kötődő demokratizálódási folyamat, a társadalmi átrendeződés miatt is - Veszprém megyében 1996-ig évről évre nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma. Ekkor a megye rendőri vezetése új programot hirdetett meg, amelynek lényege a bűnözés elleni küzdelem társadalmasítása, a lakosság széles rétegeinek bevonása a bűnözés elleni...
 
    Bővebben...  

 
Kimerült orvosok 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lenkovics Barnabás állampolgári jogok országgyűlési biztosa

Az önkormányzatok egészségügyi alapellátásban betöltött jelentős szerepe miatt indokoltnak tartom az egészségügyi dolgozók ügyeleti szolgálatáról készült vizsgálatom eredményét a Jegyzőben közzétenni. Az elmúlt évek során számos panasz érkezett az állampolgári jogok országgyűlési biztosához kórházakban dolgozó orvosoktól és háziorvosoktól, illetve a Magyar Orvosi Kamarától is, amelyek egybehangzóan kifogásoltak számos - az egészségügyi ágazatot érintő - jogszabályi előírást. Ezek, a panaszosok véleménye szerint, olyan jogi...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok a közigazgatási hivatalról 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Éllő Mária dr.

A közigazgatási hivatalok a jogelődtől megörökölt ún. klasszikus feladatokat - törvényességi ellenőrzés, hatósági első és másodfok, humánpolitika és koordináció, pénzügy – tükröző belső szervezeti egységekkel álltak fel. Az elmúlt években jelentősen átalakult a szervezet, és érzésem szerint a hangsúlyok is eltolódtak. Az ún. klasszikus szerepkör két területe ritkán került reflektorfénybe. A testületi tevékenység törvényességi ellenőrzése leginkább csak a helyhatósági választásokat követően – ezt az időszakot éljük...
 
    Bővebben...  

 
"Rám soha nem hatott a hierarchia" Dr. Czeidli István2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Juhász Ferenc

Dr. Czeidli István jogász, ny. jegyző. 1956-tól a Magyar Posta alkalmazottja, 1964-től Várpalotán a tanácsnál dolgozik különböző beosztásokban, 1971-1990 között tanácstitkárként, majd pályázat útján elnyeri a jegyzői posztot. 1997-től a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal szakfőtanácsosa. 1966-ban a jogászi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen szerzi meg. – Amikor érettségi után pályaválasztás előtt álltam, olyan idők jártak, hogy az ember nem mindig lehetett az, ami szeretett volna lenni. Szerettem az irodalmat, történelmet, úgy...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU