http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Díszpolgár lett az ügyvezető elnök Hajnal Csaba 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Juhász Ferenc

Hajnal Csaba, a FOTEX KC Veszprém ügyvezető elnöke. 1974-ben szerzett diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, 1981-ig tudományos segédmunkatárs az MTA MÜKKI-ben. 1981-1988 marketing főelőadó a Veszprémi Állami Építőipari Vállalatnál, majd a VÁÉV Bramac SE, később a FOTEX KC ügyvezető elnöke. Díszpolgár lett az ügyvezető elnök Meglehetősen ritka, hogy egy sportvezető elnyerje a városi önkormányzat legmagasabb díját, márpedig Hajnal Csabát 2002-ben Veszprém város díszpolgára címmel tüntették ki. "Ez elsősorban a kézilabda csapat...
 
    Bővebben...  

 
A magyarországi kistérségek 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagy Annamária Zalaszám Informatika

A kistérségi társulások, szerveződések szerepe az elmúlt években, hónapokban jelentősen megnőtt. Ennek oka egyrészt az államigazgatási feladatok szervezésében kereshető, abban, hogy egy-egy feladat ellátását ma már nem a települési, megyei önkormányzatok szintjén, hanem kistérségi, körzetközponti szinten szervezik. Másrészt az önkéntesen, települési szinten szerveződő kistérségi társulásoknál is komoly együttműködés, szerveződés látható. Harmadsorban egyre inkább realizálódik az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, ahol a területi...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati választások 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Deák Ferenc Sümeg Város címzetes főjegyzője

A helyhatósági választások egyik sajátos válfaja a kisebbségi önkormányzatok megválasztása. A kisebbséghez tartozás „törvényi szabályozása” az országos médiák felkapott témája. Valószínűsíthető, hogy itt jogszabály módosításra (pontosításra) lesz szükség. (Megmosolyogtató momentum volt, amikor egy nagypolitikából már kikerült tősgyökeres pesti nagy hévvel magyarázta, hogy ő miért is indul egy adott nemzetiség színeiben.) Október 20-án az ország 10 843 szavazókörében zajlott le az önkormányzati választás. A tapasztalatok...
 
    Bővebben...  

 
A minimumfeltételek biztosítása2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Zsédenyi Imre dr.

A megyei önkormányzatok legfontosabb kötelező feladatai az intézményfenntartáshoz kapcsolódnak. Ezen intézmények közül is kiemelkednek a közoktatási, a gyermekvédelmi és szociális intézmények. Közoktatási intézményrendszer A Veszprém Megyei Önkormányzat a 22 közoktatási intézmény működtetését biztosítja oly módon, hogy 16 intézményt saját fenntartásban (4 gyógypedagógiai, 11 középfokú, 1 pedagógiai szakmai szolgáltató), kettőt társulásban, négy intézményt pedig közös finanszírozásban működtet. A közoktatási intézmények...
 
    Bővebben...  

 
Környezetvédelmi jogérvényesítés 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pataki Károly környezetvédelmi igazságügyi szakértő

A környezetvédelmi jogérvényesítési folyamat kulcsszereplői az önkormányzatok. Az önkormányzatok e meghatározó szerep ellátásához nem rendelkeznek a szükséges feltételekkel, ezért a környezetvédelmi jogérvényesítési folyamatnak nemcsak kulcsszereplői, de egyben gyenge láncszemei is. A két állításban szereplő ellentmondás mit eredményez? Folyamatos és állandósult konfliktust, a környezetet valamilyen módon terhelő és az ilyen módon terhelt környezetet elszenvedni kénytelen lakosság kisebb - nagyobb csoportjai között. Az állandósult...
 
    Bővebben...  

 
Kié a régió? 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Horváth M. Tamás dr.

Cuius regio, eius religio. Akié az ország, azé a vallás. A reformáció nyomán az augsburgi békében (1555) elismerték a területi elven alapuló vallásfejedelemségeket. Eszerint az uralkodó hitbéli hovatartozása határozza meg a nép vallását. Az elv túlnőtt azon a koron, amelyben fogant: akié egy térség fölötti politikai hatalom, az a területi kormányzás és igazgatás rendszerének meghatározására azóta is igényt tart. Olyannyira, hogy a fontosabb társadalompolitikai fordulatok nyomán rendszerint gyorsan napirendre kerül a helyi és területi...
 
    Bővebben...  

 
A családjogi, az anyakönyvi és a névváltoztatási jogszabályok változásáról...
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Piros Zsuzsanna Osztályvezető BM Központi Hivatala

Az Alkotmánybíróság 58/2001. /XII.7./ AB határozatával megállapította, hogy a Családjogi törvény, valamint az anyakönyvi és névváltoztatási jogszabályok egyes paragrafusai alkotmánysértők. A Kormány előterjesztette a vonatkozó jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatait, melyeket az Országgyűlés elfogadott. Az alábbiakban a leglényegesebb változásokra hívjuk fel a figyelmet. 1. 2002. évi ... törvény, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról. Az AB hivatkozott határozatában...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok „A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól...
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Mattingné dr. Perger Gyöngyi hatósági főosztályvezető Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal

A Belügyminisztérium Jogi Főosztálya a közelmúltban küldte meg a Közigazgatási Hivatalok vezetői részére a „A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szabályozási koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazottak sok korábban felmerült jogalkalmazói problémára választ adhatnak, amennyiben azok jogszabállyá válnak. Jelen írás keretében nem vállalkozhatok arra, hogy az Áe-vel kapcsolatban – a jogalkalmazói munka során – felmerült valamennyi „tanácstalanságomat” felvessem csupán egy – két - számomra...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló...
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Gáspár Jenő a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal hatósági főosztályvezetője

A közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002 évekre szóló kormányzati feladattervéről szóló 1057/2001. (VI. 21.) Kormányhatározat tartalmazza a közigazgatás fejlesztését érintő jogalkotási feladatok körében az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény felülvizsgálatát, egy új, egységes közigazgatási eljárási törvény tervezetének kidolgozását. A feladat végrehajtása során a megalakított közigazgatási eljárási törvény kodifikációs bizottság vitára kiadta a közigazgatási hatósági eljárás általános...
 
    Bővebben...  

 
A közigazgatási eljárási törvény koncepciója 2002/6
  2009.11.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sárosi Magdolna dr.

A koncepciót a Közigazgatási Hatósági Eljárási Törvény Kodifikációs Bizottsága készítette el, s a munka olyan szakaszba jutott, hogy elérkezett az ideje annak széleskörű megismertetésére. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a hatályban lévő eljárási törvény – a szakemberek által jól ismert hiányosságai ellenére is – jól használható, nincs olyan jogalkotási kényszer, ami miatt el lehetne tekinteni a megalapozott előkészítő tevékenységtől. A koncepció részletes áttekintést ad a hazai szabályozási előzményekről, úgy az...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK