http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Civil szervezetek és az önkormányzat Törökbálinton 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dorka Ágnes jegyző Törökbálint

Törökbálint dinamikusan fejlődő, Budapest agglomerációjába tartozó, városiasodó nagyközség. A rendszerváltással megindult gazdasági fejlődés maga után vonta a társadalmi, kulturális élet fellendülését. A civil szervezetek száma megsokszorozódott. Jelenleg Törökbálinton mintegy 40 különböző profilú (kulturális, települést fejlesztő, őrző, egyházi, karitatív célú, érdekvédelmi, szakmai típusú, illetve sport) egyesület, civil szervezet működik. Az önkormányzattal való együttműködésük kereteit helyi jogalkotással alakítottuk ki,...
 
    Bővebben...  

 
A Heves Megyei Bűnmegelőzési Közbiztonsági és Áldozatvédelmi Bizottság2002/5...
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kocsis Irén Mária r.alezredes

A Rendőrség egyik alapvető feladata a bűnmegelőzés, amely két részre osztható. Egyrészt a saját feladatai ellátásával, mindenek előtt a felderítés növelésével és a közterületek hatékony védelmével kell segítenie az állami és társadalmi megelőzést, másrészt cselekvő részt kell vállalnia a megelőzés állami, társadalmi intézményrendszerében. Az Ötv. szerint az önkormányzatok felelősek az adott település közbiztonságáért. A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságok létrehozását és működését az a szükségszerűség...
 
    Bővebben...  

 
Jegyzők fakanállal Halászléfőző verseny Tiszaújvárosban 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Heiszman Géza címzetes főjegyző Tiszaújváros

Nem lepődöm meg, ha Tiszaújváros (a hajdani Leninváros) nevének hallatán ma is sokfelé az országban a vegyipar asszociálódik, gáz- és olajtartályok, füstölgő gyárkémények, s az itt élők kocka alakú, szocreál lakhelyei. Az előítéletek ellen nehéz hadakozni. Tiszaújvárosban ma is fontos a vegyipar, az energiaipar, de Tiszaújváros ma már sportváros is, nagyszerű tárgyi feltételekkel, fürdőváros, az ország egyik legkorszerűbb strand- és termálfürdőjével, vonzó kiránduló- és üdülőhely, gazdag – tavasztól őszig tartó – kulturális sport,...
 
    Bővebben...  

 
Az ár-, és belvízkárokkal kapcsolatos panaszok ombudsmani vizsgálatának...
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lenkovics Barnabás állampolgári jogok országgyűlési biztosa

2002 augusztusa egész Közép-Európában megmutatta, hogy "a víz az úr". Az országgyűlési biztos ez év június végén fejezte be immár a második országos, átfogó vizsgálatát, amelyet az augusztusi árvíz sajnálatosan rendkívül aktuálissá tett. Az első vizsgálat a települési belvíz, csapadékvíz elvezetés, mint közfeladat ellátatlanságával foglalkozott, és azt mutatta, hogy az országos helyzetet alapvetően a belterületi vízrendezéshez és vízkárelhárításhoz szükséges létesítmények hiánya, és a települési vízgazdálkodási...
 
    Bővebben...  

 
Harmadik évezredi hatáskör-telepítés 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző Tamási

Ezen folyóirat 2002. évi 3. számában jelent meg egy írás a „lopakodó” hatáskör-telepítésről, ami azon jogalkotói gyakorlatra hívja fel a figyelmet, amikor sebtében elfogadott módosításokkal feladatot állapítanak meg az önkormányzat (illetve általában a jegyző) számára anélkül, hogy az azzal járó munka elvégzésének körülményeit vizsgálnák, modelleznék, ne adj isten a szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítanák. Akkor azt hittük, hogy ezen – egyébként törvénysértő – „megoldások” kapcsán már nem érheti meglepetés...
 
    Bővebben...  

 
Informatikai feladatok és fejlesztések 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Balás István hivatalvezető Lohrmann Péter informatikai főosztályvezető

A szakmailag legmegfelelőbb időpontban 2002. márciusában, az országgyűlési választások előtt fejeződött be a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal informatikai központjának teljes kialakítása. Az új helyszínen és korszerű technikával dolgozó informatikai centrum nem valósulhatott volna meg a Heves Megyei Önkormányzat partneri hozzáállása nélkül, helyiségeket biztosított az optimális elhelyezéshez. Az informatikai feladatok, alkalmazások áttekintése Az informatikai feladatok számbavételekor meghatározónak tekintettük: ki, milyen szinten, milyen...
 
    Bővebben...  

 
A Józsefvárosi Okmányiroda2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Jónás Béla aljegyző Mészár Erika Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Önálló Csoport Vezetője VIII. kerület

A 2380/1996 (XII. 20.) sz. kormányhatározat, amely az új, korszerű okmánycsalád kidolgozásával és bevezetésével kapcsolatos feladatokról szól, valamint a 10/1998. számú BM utasítás, amely az egyes okmányok korszerűsítésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök, megállapításáról szól, megteremtették az okmányirodák létrehozásának jogszabályi hátterét, és kimondták, hogy az okmányirodák felállítása és működtetése 2000. január 01. napjától a körzetközponti feladatokat ellátó jegyző feladat és hatáskörébe kerül. A...
 
    Bővebben...  

 
Heves és Külső-Szolnok vármegye intézményeinek működése a török...
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bán Péter

Az 1569. évi országgyűlés 52. törvénycikke rendelte el, hogy a Külső-Szolnok megye lakossága számára is „ezentúl Heves vármegye szolgáltassa az igazságot”, és ennek nyomán állt fenn azután több mint három évszádig „Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegye” törvényhatósága. Kérdés azonban, hogy a török korban, akkor, amikor Habsburg központi kormányszervek kétségtelenül csak túl távolról követhették a helyi történéseket, s ezért különösen szükség volt a nemesi önkormányzatok aktivitására, vajon tudott-e...
 
    Bővebben...  

 
Önarckép 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kömlei Károly jegyző Gyöngyös

Hadd kezdjem a végével - nemcsak hiúságból -, a fenti csoportképpel. E lap olvasóinak körében nem igen kell kommentár. Az első címzetes főjegyzői kar tagjának lenni hihetetlenül jó érzés. Nemcsak magamért! Hanem a kb. háromezer köztisztviselő társamért, akik ennek a kívülről bürokratikusnak tűnő, de a világ talán legsokszínűbb hivatásáért élnek. Végre egy olyan elismerés, amely valódi ösztönzést adhat anyagilag és erkölcsileg is. Nagyon fontos ez, mert fontos, hogy akarjanak az emberek köztisztviselők, jegyzők lenni. Miután kitanultam...
 
    Bővebben...  

 
ISO 9001 a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalban 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vass Géza dr.

Heves Megye Önkormányzata 2000. évben célul tűzte ki, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál az ISO előírásainak megfelelő szabvány kerüljön bevezetésére. Ennek megfelelően 2000. év elején egyeztető tárgyalásokat folytattunk a Budapest székhelyű Controll Rt. vezérigazgatójával, aki tájékoztatást adott az ISO 9001 szabvány önkormányzatoknál történő bevezetésének lehetőségeiről, ismertette a már akkreditált önkormányzatok gyakorlati tapasztalatait. Az egyeztetés eredményeként az önkormányzati hivatal a Controll Rt.-t bízta meg...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU