http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A társult képviselőtestület 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Benkár József jegyző Pétervására

Heves megye északi részén öt település – Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes képviselőtestülete – 1990-ben úgy döntött, hogy élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (Ötv.) 104. § (1) bek. c/ pontjában biztosított lehetőséggel közös képviselőtestületet alakít. A közös képviselőtestületnek a települési önkormányzatok képviselőtestületének minden képviselője tagja, összesen 38 fő. Az SZMSZ szerint féléves rotációval váltják egymást a soros levezető elnökök, akik a tagönkormányzatok...
 
    Bővebben...  

 
A feneketlen zsák szindrómája 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Estefán Géza dr.

Az utóbbi évek tapasztalatai megerősítettek abban, hogy a feltételek nélküli hatáskör telepítések, illetve bővítések nagy mértékben szűkítik a szolgáltató jellegű közigazgatás kiteljesedését. "Kialakult technikája" ennek a meglévő intézmények feladatköreinek bővításe, miközben elmarad a személyi és anyagi feltételek biztosítása. Ennek három jellemző példáját kívánom - a teljesség igénye nélkül - bemutatni. Gyámhivatal Az Egri Városi Gyámhivatal 32 település gyámügyeit látja el. A gyámhatóságok 1997. évi...
 
    Bővebben...  

 
Az intézmények költségvetési ellenőrzése 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Tibor dr.

A költségvetési folyamatok törvényességének és célszerűségének ellenőrzése elválaszthatatlan része az eredményes költségvetési gazdálkodásnak. Mintegy visszacsatolását képezi a költségvetési döntéseknek, s áttekintést ad az intézményekben folyó gazdasági munka színvonaláról. Az ellenőrzés alapja a képviselő-testület által évente - a költségvetés elfogadásával egyidőben - jóváhagyott ellenőrzési terv, amely egyben alkalom az előző évi terv tapasztalatairól történő beszámolásra is. A terv tartalmazza az ellenőrzésre...
 
    Bővebben...  

 
Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatal 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: A.J.

A 2002. évi XVIII. törvény július 17-ei hatállyal létrehozta a Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalát. A Magyar Köztársaság miniszterelnöke - a belügyminiszter javaslatára - a hivatal élére dr. Dudás Ferencet nevezte ki, akit az új szervezet előtt álló feladatokról, valamint a közigazgatás személyi állományát érintő kihívásokról kérdeztünk. Milyen főbb feladatok- és hatáskörök tartoznak a hivatal kompetenciájába? A hivatal létrehozásával - a korábbiakkal szemben - egységesen és integráltan egy...
 
    Bővebben...  

 
Mintakísérlet a Pest megyei Közigazgatási Hivatalban 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Petrik János a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője

A CAF (Common Assessment Framework – Általános Értékelési Keretrendszer) az EU tagállamok közigazgatási rendszerei által igénybe vehető segédeszköz, mely segíti a minőségorientált vezetési technikák megismerését, elsajátítását és alkalmazását. Legfontosabb célja, hogy egyszerű, könnyen használható keretet biztosítson, amelynek segítségével a közigazgatási intézmények Európa szerte képesek önállóan felmérni saját szervezeteiket. A CAF magában foglalja mind az EFQM- (1999), mind a Speyer-féle modell főbb jellemzőit, valamint...
 
    Bővebben...  

 
Kisebbségi önkormányzatok Pomázon 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Czink József dr.

Pomáz Város évszázadok óta többnemzetiségű település, a magyarok mellett jelentős számban élnek itt németek, szerbek, szlovákok és cigányok. Településünkön ezért is nagy jelentősége volt a helyi kisebbségi önkormányzatok megválasztásáról szóló törvény megalkotásának. 1994 óta napjainkig a településen folyamatosan működik a német- a szerb, illetve a cigány kisebbségi önkormányzat. A jelenlegi ciklusban a települési önkormányzatban is van képviselőjük az említett kisebbségeknek. Itt kell megjegyeznem, hogy a jelenlegi ciklusban - a...
 
    Bővebben...  

 
Együttműködés - Megelőzés 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Ignácz István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány

A Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése előtti 2002. évi beszámolómban kiemeltem, hogy a beszámolási kötelezettséget ugyanolyan fontosnak tartom, mint a vonatkozó rendőrségi szakmai elemző-értékelő értekezleteket. A Közgyűlésen megfogalmazott elismerések motiválnak bennünket, s meg van a képességünk a felvetett problémák megoldására is. Pest megye közbiztonságát a Főkapitányság csak úgy tudja biztosítani, ha eredményesen együttműködik az önkormányzatokkal, a megyei közigazgatási, bírósági, ügyészségi intézményekkel és a civil...
 
    Bővebben...  

 
Munkaügyi Központ2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lengyel János a Pest Megyei Munkaügyi Központ igazgatója

A 90-es évek elején rendkívül gyorsan növekvő munkanélküli létszám és az ezzel együtt növekvő problémák kezelése két, éppen hogy kialakuló közigazgatási szerv számára jelentett kihívást: a települési önkormányzatok és a munkaügyi központok számára. A megfelelő jogi szabályozás hiánya a munkaerő-piaci támogatási és ellátási rendszer kezdetlegessége és nem utolsó sorban a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakember hiány mellett eredményt csak a két szervezet szoros együttműködésével lehetett elérni. A kezdeti nehéz...
 
    Bővebben...  

 
Reagálás 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző Tamási

Az előző számban a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője – egy cikk adta terjedelmi korlátok között – kifejtette álláspontját a címzetes főjegyzői cím adományozásáról. Megköszönve, hogy megismerhettük az ebbéli véleményét, úgy is, mint a véleményező érdekképviseleti szerv (JOSZ Elnökség) tagja, reagálni kívánok az írásra. Egyetértek a hivatalvezető úr azon véleményével, hogy jelenleg a közigazgatási hivatalnak van a legtöbb információja a jegyzők munkájáról, persze csak az állami szervek között, illetve azért nem...
 
    Bővebben...  

 
Köztisztviselői Nap, Dunaharaszti 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kollonay Enikő dr.

A köztisztviselői munka magas színtű elismerésének megnyilvánulása a Köztisztviselők Napja jogintézményének a köztisztviselői törvénybe iktatása. Az 1997 évi CI. törvény a köztisztviselők napját július 1-jében határozta meg. A 2001. évi XXXVI. tv. pedig munkaszüneti nappá nyilvánította. Az köztisztviselői nap első megünneplésére 1998 - ban került sor. Ráckeve vendégül látta a környékbeli települések köztisztviselőit, polgármestereit. A vendéglátásból hagyomány lett, 1999–ben Dunavarsány, 2000-ben Szigetszentmiklós, 2001-ben...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK