http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Főjegyzői címből díjat alapított Interjú Stáhly Istvánnal, Ráckeve...
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: M.K.

Az elsők között nyerte el a címzetes főjegyzői címet Stáhly István ráckevei jegyző. 1974 óta dolgozik a közigazgatásban, már édesapja is tanácsi dolgozó volt. Pályáját a többségében szerbek lakta, kis, Duna-menti faluban, Lóréven kezdte, majd mikor 1979-ben Lórév közös tanácsú község lett Ráckevével, átkerült Ráckevére. 1983-ban elvégezte az Államigazgatási Főiskolát, 1984-től van vezetői megbízatása, 1990. óta folyamatosan ellátja a Ráckeve-Lórév körjegyzőség vezetését. Örülök a főjegyzői címnek, azonban a ráckevei...
 
    Bővebben...  

 
Életképek a Budakeszi Gyámhivatal mindennapjaiból 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Majorné dr. Stahácz Éva jegyző Budakeszi

  „Tél, Tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet.” /Szabó Lőrinc/ Amikor a cikk megírásához nekifogtam, elvetettem a gondolatot, hogy a gyermekvédelmi törvényt sokadszorra elemezzem. Mozaikot szeretnék közreadni, amely bármely statisztikánál pontosabban mutatja be gyámhivatalunk tevékenységét. Budakeszi 2000. július elsején lett város. A 256/2000. (XII.26) számú Kormányrendelet 2001. január 1-től Budakeszit, mint körzetközpontot jelölte ki a Városi Gyámhivatal működésére. Illetékességi területünkhöz tartozik...
 
    Bővebben...  

 
A kistérségi jegyzői értekezletek 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Horváth Béla jegyző Nagymaros

A Vác környéki, a Dunakanyar bal parti, a Galga-menti, valamint az Ipoly-völgyi települések jegyzőiként, átlépve a tényleges statisztikai kistérségi, és választókerületi határokat is (például Göd esetében) rendszeresen tartunk kistérségi jegyzői értekezleteket, minden alkalommal más-más településen (a legutóbbiakat Szobon, Gödön, Vácott, Kismaroson). Az értekezleteket mindig a házigazda település jegyzője szervezi meg, és bonyolítja le. Összejöveteleink jelentőségét a Belügyminisztérium és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal...
 
    Bővebben...  

 
A hatósági munka törvényességi ellenőrzése 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Balogh Edit jegyző Cegléd

Az ellenőrzés fontosságát és jelentőségét elismeri az elmélet és a gyakorlat egyaránt. A polgármesteri hivatalokon belüli hatósági munka törvényességi ellenőrzése – mint az ellenőrzés megvalósulásának egy fajtája – szintén nagy jelentőséggel bír. Jelentőségét fokozza az a tény, hogy bárki leélheti úgy az életét, hogy a bíróságokkal bármilyen kapcsolatba is kerülne. Ugyanez nem mondható ez el a közigazgatás vonatkozásában, hiszen a közigazgatási hatóság a megszületéstől a sírig mindenkit elkísér. Gondoljunk csak az...
 
    Bővebben...  

 
Új kihívások előtt 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Karay Kornélia dr.

A közigazgatás folyamatos és állandó megújulása nemcsak a 4 évente megválasztott országgyűlési képviselők politikai elvárása, az önkormányzatok képviselő-testületeinek törekvése, hanem a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők igénye is. A hivatalok jogszerű, eredményes, hatékony és lehetőség szerint gyors működése elengedhetetlen igény a mai polgár számára. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete ciklusprogramjában meghatározta a Polgármesteri Hivatala feladataként az ISO minőség irányítás bevezetését,...
 
    Bővebben...  

 
Az aljegyző jogállása, feladata a hivatalban 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Jackli Tamás aljegyző Érd

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) rendkívül szűkre szabott keretek között tárgyalja a jegyzőre vonatkozó szabályokat (36. §), annak ellenére, hogy a jegyző az önkormányzatok legfőbb hivatalnoka. Azonban az aljegyző tekintetében ezt a szűkszavúságot még sikerül fokozni, mivel az Ötv. egyetlenegy helyen (36. § (1) bekezdés 2. mondata) tesz említést az aljegyzőről. Ha ezekből a szabályokból próbálnánk meg az aljegyző jogállását, feladatát, szerepét meghatározni - eléggé nagy bajban lennénk. A jogállással...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati medvék Veresegyházon 2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mihályfy Klára

Veresegyház Budapest agglomerációjába tartozó település, neve hallatán az embereknek leginkább a nyolcvanas években népszerűvé vált asszonykórus jut az eszébe. Azonban a település egyre dinamikusabban fejlődik. Itt telepedett le a General Electric két nagy üzemegysége is, és itt működik az országban egyedülállóan a 34 medvét és egy falka farkast befogadó állatmenhely, közismert nevén a Mackófarm. A menhely története 1998-ig nyúlik vissza. Ekkor figyeltek fel ugyanis a sajtó képviselői és a környező önkormányzatok a MAFILM gödöllői...
 
    Bővebben...  

 
Okmányirodai gondok és tervek2002/4
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Dudás Péter jegyző Budaörs

Több más városhoz hasonlóan a Budaörsi Polgármesteri Hivatal számára is komoly problémát okozott a törvény által előirt okmányirodai hatáskörök gyakorlásához szükséges tisztviselői létszám elhelyezése. Ez a Polgármesteri Hivatalban nem volt lehetséges, így az Önkormányzat kénytelen volt irodahelyiségeket bérelni az Okmányiroda kialakításához. Ez gyakori és tipikus esetnek számít, sok helyen, művelődési házakban vagy más intézményekben voltak kénytelenek az Okmányirodát elhelyezni. Ez többek között a választások lebonyolításában...
 
    Bővebben...  

 
A Monor Városi Okmányiroda működése 2002/4
  2009.11.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sándorné Urbán Hajnalka jegyző Monor

Az okmányirodák működésük megkezdése óta reflektorfényben állnak, az állampolgárok, a szakma, a sajtó részéről fokozott elvárás fogalmazódott meg velük szemben. A követelményeknek kezdetben nem tudta maradéktalanul megfelelni. Az okmányirodák kialakítása jelentős gondot okozott az önkormányzatok számára, így volt ez Monor esetében is, fel kellett áldoznunk erre a célra a Polgármesteri Hivatal épületében lévő legnagyobb helyiséget, a képviselőtestület üléseire szolgáló tanácskozótermet is. Itt került kialakításra önálló...
 
    Bővebben...  

 
Precedens értékű döntést hozott a Pest Megyei Bíróság 2002/4
  2009.11.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Danka Ferenc dr.

Egy Pest megyei települési önkormányzat képviselőtestülete határozatot hozott a külterületén fekvő területrészek belterületbe vonásáról. A belterületbe vonás feltételeként az érintett ingatlantulajdonosok legalább 66%-a által vállalt - X forintban meghatározott - hozzájárulás megfizetését szabta – „háttérfejlesztés” jogcímén. A közigazgatási hivatalvezető benyújtott keresetében – miután törvényességi felhívásában foglaltakkal nem értett egyet a képviselőtestület – a hozott határozat hatályon kívül helyezését és...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK