http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Térjen be hozzánk! 2002/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Frellerné dr. Kovács Anna jegyző Dombóvár

„A mondat Önnek, a vendégnek szóló felhívás, kellemes időtöltésre s arra, hogy érezze jól magát nálunk! Nálunk, Dombóváron és környékén, amely nekünk otthonunk, és ahol Ön mindig szívesen látott vendég!” Ekként invitál a város egyik turisztikai bedekkere, az éppen csak átutazókat ugyanúgy szívből, mint az eleve huzamos ideig itt tartózkodókat. A Kapos folyó ölében fekvő Dombóvár a délkelet-dunántúli dombvidék egyik legszebb kisvárosa, amely 4000 éve virágzó emberi kultúrák bölcsője. A település 1970-ben kapott városi rangot....
 
    Bővebben...  

 
Az idegenforgalom erősödő szerepe 2002/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fritz György jegyző Decs

Decs nagyközség Tolna megye egyik legnagyobb lélekszámú községe. A Dél-dunántúli régióban, a megye dél-keleti részén, Sárköz tájegységben fekszik, Szekszárd és Bátaszék között, mintegy 25x25 km-es sík, lapályos vidéken. Lakosság száma: 4290 fő, belterülete: 205 ha, külterülete: 9266 ha. A községben a mezőgazdaság jelentette a legfőbb megélhetési formát hosszú ideig, azonban a változó piaci helyzet sok termelőt ellehetetlenített, városi munkalehetőségek felé fordított, vagy munkanélkülivé tett. A helyi gazdaság felélénkítésére...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati gazdálkodás 2002/3
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kőfalvi Aranka Tolna Megyei Önkormányzat

„Intézményfenntartó társulások.” Ezt a rövid jelzőt kapták a megyei önkormányzatok hosszú időn át, ha szó esett róluk. E summás megállapítás ma már nem állja meg a helyét, hiszen egyrészt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1994. évi módosításakor ezen a téren változás következett be, másrészt a megyei önkormányzatok választott testületei feladatok vállalásával, a térség érdekeinek aktívabb képviseletével igyekeztek ezen a megítélésen változtatni. Lényegét tekintve azonban a megyei önkormányzatok elsődleges...
 
    Bővebben...  

 
Az atomerőmű építési engedélyezése 2002/3
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Blazsek Balázs jegyző Paks

Az atomenergia, azon túlmenően, hogy az ipar, a mezőgazdaság, és az egészségügy és a tudományos kutatások területén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását, rendeltetésétől eltérő alkalmazása esetén károsíthatja az ember és az élővilág egészségét, illetve a természeti környezetet. Ez a körülmény valamint az a törekvés, hogy az atomenergia alkalmazása által okozott kockázat ne legyen nagyobb mint más tevékenységek társadalmilag elfogadott kockázata indukálhatta a jogalkotásban résztvevő szerveket arra, hogy az építési...
 
    Bővebben...  

 
A megye Köztudott, hogy a "megye" fogalma jóval tágabb, amit ezen általában a...
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sümegi Zoltán dr.

Miután a tanácsrendszerben a megyéket azonosították az adott területi hatalmasságokkal, így a megyék iránti ellenszenv az 1990. évi rendszerváltást követő önkormányzati és a kapcsolódó törvények megalkotásánál is egyértelműen kimutatható volt. Ez a helyzet mára sem sokat változott, sőt többen a megyét, illetve a megyei önkormányzatok megszüntetését akarják. Természetesen ezzel nem lehet egyetérteni, mégpedig több okból sem. Miután nemrégiben fejeződött be az ezeréves Magyarország, a Millenium ünneplése, így ezzel együtt a Szent...
 
    Bővebben...  

 
Az ügyfélfogalom aktuális változásai és annak hatása az építési...
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kiss Csaba ügyvéd

A jegyzők hatáskörének egyik legfontosabb, de a lakosság szempontjából mindenképpen egyik leglátványosabb területe az építési engedélyezés. Ennek ágazati jogszabálya jelenleg a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet, (R.), amely megfogalmazásával, szóhasználatával eddig is számos jogértelmezési változatra adott lehetőséget, illetve sok polémiát, köztük pert is indukált. Az R. 21.§-ában ugyanis a következő rendelkezést találjuk: „21.§ Az építési engedély megadásáról vagy megtagadásáról rendelkező határozatot kézbesítés útján kell...
 
    Bővebben...  

 
A Ktv. módosításából adódó rendeletalkotások tapasztalatai 2002/3
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Baksa Csaba főosztályvezető Szekszárd

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) módosításáról rendelkező 2001. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ktvm.) jelentősen átformálta a közszolgálat jó néhány elemét. A módosítás célja volt a közszolgálati életpálya megteremtése, melynek kiépítése a közszolgálat megbecsültségének fokozása, a köztisztviselők szakmai felkészültségének javítása, illetve teljesítményhez igazodó rugalmasabb, differenciált javadalmazás mentén történik. A törvénymódosítás alapfilozófiájaként emelhető...
 
    Bővebben...  

 
Javaslatok az új Országgyűlés törvényalkotó programjához 2002/3
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bárdos László jegyző Simontornya JOSZ Közigazgatási Bizottsága

Már 1999-ben, a VII. Országos Jegyzői Konferencián elhangzott, hogy „az önkormányzati rendszer él és működik”, ugyanakkor tartalékai kimerülőben vannak. Éppen ezért helyükre kell tenni az értékeket! Hol kell tehát megújulnia az önkormányzatnak ahhoz, hogy megfeleljen az új kihívásoknak, eleget tudjon tenni a feladataik színvonalas ellátásának, a mindennapi ügyek magas szintű intézésének? A jegyzők, mint közigazgatási-önkormányzati szakmai vezetők, szeretnék jelezni azokat a „csomópontokat”, amelyek talán ellentmondásosak és...
 
    Bővebben...  

 
A TÁH kapcsolata az önkormányzatokkal 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Andó Ágnes

Az Államháztartási Hivatalról és a területi államháztartási hivatalok átszervezéséről szóló 322/2001. (XII. 29.) Kormányrendelet 2002. január 1-től új alapokra helyezte a korábban Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) majd megyei Területi Államháztartási Hivatal (TÁH) néven megismert közigazgatási szerv jogállását és feladatait. Az átszervezésre az államháztartási reform keretében, azzal szoros összhangban került sor. Célja egyrészt, a megyékben eddig - a Pénzügyminisztérium és a...
 
    Bővebben...  

 
Civil szervezet, hozzáadott érték 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Csorba Csaba jegyző Gyomaendrőd

Napjainkban az önkormányzatokhoz egyre több civil szervezet fordul támogatásért. A kérelmek az önkormányzatok működésének legkülönbözőbb területeit érintik. A kérelmezők szervezeti formájukat tekintve legalább annyira változatos képet mutatnak, mint az általuk képviselt terület, így lehetnek baráti körök, egyesületek, alapítványok, közalapítványok stb. Joggal vetődik fel az önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, hogy miként viszonyuljanak a kérelmekhez. Az ötv. alapján a települési önkormányzat feladatai körében támogatja a...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK