http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Gyula, a nagymúltú fürdőváros 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Becsyné dr. Szabó Márta jegyző Gyula

A település nevének említésekor legtöbben a gyógyfürdőjére gondolnak, másoknak pedig a Gyulai kolbász jut eszébe. Műemléki épületei, hangulatos utcái, terei miatt nevezik az Alföld Sopronjának is. Evlia Cselebi, a híres török világutazó a hódoltság idején az Alföld Velencéjéhez hasonlította várost. Ekkor valóban keresztül-kasul hálózta települést a Fehér-Körös, melynek eredeti ágaiból egy maradt meg, amely ma Élővíz-csatorna néven szeli ketté a várost. Gyula évszázadokon át meghatározó települése volt a környéknek, az Alföld...
 
    Bővebben...  

 
Nemzetiségek a „Végeken” 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Roczkov Frigyes Battonya Város alpolgármestere

Battonya – ma kisváros - a soknemzetiségű Békés megye Dél-keleti szélén, a román államhatár közvetlen közelében fekszik. Kora-Árpádkori település, de fejlődése csak a XVIII.sz. második felétől gyorsul fel. A település első írásos említése 1340-ből származik. Battonyán a XV. században kizárólag magyarok laktak. 1529-ben és 1555-ben török martalócok törtek be a területre, melynek következtében a település 120 esztendőre az oszmán félhold uralma alá került és teljesen elnéptelenedett. Az 1640-es esztendőktől szerbek-, később a...
 
    Bővebben...  

 
Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Reisz Ádám

Békés megyében - sok más megyéhez hasonlóan - megalakult a Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége, és egyesület formájában működik. Először Mezőberényben volt a székhelye, több mint egy éven át. 1997 szeptember 1-én Gyulára költözött a székhely (Scherer Ferenc u. 14), ahol a Gyulai Német Kisebbségi Önkormányzat irodája is található. Elvileg tehát lehetne rendszeres kapcsolatunk a megyei (fő)jegyzővel is. Az első évben kapott is az elnök meghívót a testületi ülésekre, még minimális anyagi támogatást is adott a...
 
    Bővebben...  

 
40 év a köz szolgálatában 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bálint Istvánné dr.

A közelmúltban került sor a 40 éves munkaviszonyom kapcsán a jubileumi jutalom átadására. Nem az a típus vagyok, aki gyakran visszanéz az eltelt időre, inkább a jövő érdekel. Most azonban akaratlanul is visszaidéztem magamban mi is történt a 40 év alatt, amelyet teljes egészében közszolgálatban töltöttem el. 1962. január 8-án – első munkahelyemre – egy tanyavilágba csöppentem bele, amely számomra szokatlan, idegen volt, Békés megyei lévén még a Szeged környéki tájszólás is szokatlanul hangzott. Szerencsés embernek vallhatom magam, mert...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok a szülővárosról, az életről, a szolgálatról és másokról. 2002/2...
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Békéscsaba

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. (Római jogi bölcsesség: A jog parancsa ez: Becsületesen élni, mást nem bántani, s mindenkinek megadni a magáét.) Szorgalmas olvasója vagyok „A JEGYZŐ”-nek. Komolyan mondom, hogy az eddig megjelent mind a 14 számot elolvastam, és hol egyetértőleg bólogattam, hol vitázó kedvem burjánzása mellett elmélkedtem tanult kollegáim által írt, és közös pályánk számos fontos részletét érintő tudományos igénnyel megfogalmazott, vagy csak úgy, hevenyészve összeütött...
 
    Bővebben...  

 
Egy anyakönyvvezető visszaemlékezései Várnai Istvánné 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Stübe Ferencné anyakönyvi felügyelő Békés Megyei Közigazgatási Hivatal

Várnai Istvánné, Klárika 40 éves köztisztviselői munkában töltött idő után vonult nyugdíjba. A 40 évből 20 évet, mint anyakönyvvezető, illetve mint anyakönyvi felügyelő dolgozott. Hol és mikor találkozottl az anyakönyvekkel? Csorváson kezdtem a pályát, 1949. augusztus 1-jén az akkori községi elöljáróságon, mint irodakezelő. Akkor és előtte a jegyzők vezették az anyakönyveket. A tanácsok megalakulását követően kerültem az anyakönyvvezető mellé, mivel ekkor ez már nem jegyzői feladat volt, hanem önálló munkakör. Nagy tisztelettel...
 
    Bővebben...  

 
Az anyakönyvi rendszer informatikai korszerűsítéséről 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Farkas Lajos Informatikai főtanácsadó

Az anyakönyvezés korszerűsítését célzó műhelymunkák hosszú évek óta folynak, néha a felszínre kerültek, másszor a „hamu alatt izzottak”. Most, az Alkotmánybíróság névviselésre vonatkozó határozata, a természetes jogfejlődés és az EU csatlakozás újból időszerűvé – megítélésem szerint ezúttal elkerülhetetlenné - tette, hogy az anyakönyvezés, a jogi szabályozásával és a technikai hátterével együtt megújuljon. Ezt a feladatot jogi-igazgatási és informatikai szakértő kollegáinknak együttesen kell megoldani, több tárca...
 
    Bővebben...  

 
Anyakönyvi adatok - tendenciák 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vaverka Rudolfné

A XXI. sz. anyakönyvvezetőivel szembeni elvárások A szakmai felkészültségen, naprakészségen túl a világ dolgaiban való tájékozottságot is elvárják a napi munka során. A gyors és rugalmas ügyintézést, a széleskörű tájékoztatást a polgármesteri hivatalon belül intézhető egyéb ügyekben. A technikai fejlődés következtében az anyakönyvi hivatalokat is elérte a számítógépes adatfeldolgozás. A tendencia az, hogy az 1895 – 1984 január 1. közötti időszakban keletkezett anyakönyvek adatait számítógépre vigyük fel. Ezen adatok...
 
    Bővebben...  

 
2000. július 1-től város Dévaványa 2002/2
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bak Elekné

Dévaványa a várossá válás hosszú folyamatában a hivatal nagyon sokat dolgozott a fejlesztéseket megalapozó testületi döntések előkészítése, majd végrehajtása érdekében. Jelenleg igazgatási szolgáltatásunk, a gyámügyi ügyintézés, az építéshatósági feladatok, valamint az okmányirodai teendők tekintetében kiterjed Ecsegfalva közigazgatási területére is. Mindkét település lakosságának megelégedésére szolgál, hogy a városi szerepkört megelőző időszakra jellemző hosszú utazással és több napos ügyintézéssel járó...
 
    Bővebben...  

 
A rendőrség és az önkormányzatok kapcsolata Zala megyében 2002/1
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nemes Zoltán dr.

Kapcsolatrendszerünk nem szűkíthető le a rendőrség helyi szerveinek, a rendőrőrsök, körzeti megbízottak anyagi technikai támogatására. Ennél lényegesen szélesebb és sokszínűbb. Zala megyében 2001. évben a bűnözés elleni hatékony rendőri fellépéssel, az állampolgárok biztonságérzetének javításával kapcsolatos főbb célkitűzéseinek döntő részben megvalósultak. Az ismertté vált bűncselekmények száma, a 90-es évek elejétől tapasztalt jelentős, majd lassuló emelkedését követően kismértékben ugyan, de csökkent. A bűnözés...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK