http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Jegyző voltam 2001/5
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Balla Gyula

1968. március 1-jén szülőfalumban, Mezősason vb. elnökként kezdtem a közigazgatási pályafutásomat, majd 1972. május 1-én Tiszajenő községbe kerültem vb. titkárnak, ahol 1990. december 12. óta, mint jegyző dolgoztam nyugdíjazásomig, 1978. évben a Tanács Kiváló Dolgozója, 1998. évben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kaptam. A testületek munkáját segítve nem kis erőfeszítésbe került megértetni, hogy a demokrácia mellett - mint a földteke Északi és Déli sarka - jelen kell legyen a jogállamiság, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
A kör közepén állók
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nemes László

Az sem baj, ha az Edda együttes kiváló dala jut eszetekbe a cím első olvasatakor, bár igaz, hogy a cím a "középen állókról" szól. A körön belül "állók" állhatnak bármely ponton, (középen vagy a legnagyobb sugáron) egy biztosan közös bennük, a mi esetünkben: köztisztviselők, s ezen belül is aljegyzők, jegyzők, főjegyzők, körjegyzők!   Ez a kör a jegyzők halmaza is. Halmazon belül további tulajdonságok szerint is csoportosíthatnánk (nők, férfiak, községi, városi, stb.), de ez most igazából nem lényeges. Az...
 
    Bővebben...  

 
Hogyan címezzük a borítékot, hogy a valóban illetékes kezébe jusson időben?...
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vincze Ferenc Hajdúszoboszló jegyzője

E kérdésre a válasz önkormányzati-hivatali berkekben evidensnek tűnik, ám a tapasztalatok szerint a helyzet egyáltalán nem rózsás. Talán onnan célszerű kiindulni, milyen a polgármesteri hivatalon belüli, a jogszabályoknak valóban megfelelő szereposztás (polgármester, jegyző, belső szervezeti egységek vezetői, ügyintézők), mit tartalmaz a kimenő iratok fejléce (hogyan jelenítjük meg „cégünket”). A jogszabályok a hatásköröket önkormányzati és államigazgatási jellegűekként határozzák meg és telepítik. Előbbieket az önkormányzati...
 
    Bővebben...  

 
Pénzbehajtás társulásban 2001/5
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kéki Zoltán jegyző Kaposvár

2001. január 1-je óta működik az ország első pénzügyi végrehajtási társulása Kaposvárott és a környező 75 településen. Miért is döntöttünk a társulás létrehozása mellett? Egyrészt általános szakmai és gyakorlati szempontok miatt. - A hátralékok jelentős mértékben nőttek, s ezzel együtt a hátralékos tételek száma is ugrásszerűen növekedett. - A végrehajtási eljárás az államigazgatás gyenge láncszeme. - Különösen a kistelepüléseken hiányzik a kellően felkészült szakember, ami adódik abból is, hogy osztott munkakörben...
 
    Bővebben...  

 
Nem hivatalos beszélgetés egy hivatalos emberrel dr. Merényi Zoltán főjegyző
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Koós Tamás

Székesfehérváron, egy tizennégy éves fiatalember, Merényi Zoltán, elhatározza, jogász lesz. Akkor még nem tudja, hogy terve beteljesüléséig viszontagságos út vezet, de ő rendíthetetlenül kitart a célig. Első felvételije során, „Ratkó gyerek” lévén - a fiatalabbak ezt a fogalmat már csak a történelemkönyvből ismerik - sok a túljelentkező, noha megvolt a kellő pontszáma, nem veszik fel az egyetemre. Következő évben ugyanígy jár, de ezt megfellebbezi. Félsiker! Felveszik, de csak a levelező tagozatra. Úgy gondolja, ha szorgalmasan tanul, majd...
 
    Bővebben...  

 
A fluktuáció okai 2001/5
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vargáné Krupa Rozália jegyző Sárbogárd

A személyzeti politika egy szervezet-rendszerben az érdeklődés homlokterében áll. Különösen igaz ez a helyi önkormányzatok Polgármesteri Hivatalai esetében, ahol az állampolgárok a legkülönfélébb ügyeiken keresztül nap-, mint nap kapcsolatba kerülnek a hivatallal, így nem mindegy milyen a közszolgálat személyi állománya. A szervezet teljesítményét számos tényező mellett a személyzeti öszzetétele nagy-mértékben befolyásolja. A hatékony működés feltétele az adott terület joganyagának megfelelő ismerete és a mindennapi munkában való...
 
    Bővebben...  

 
Jeligés hirdetés és tanulmányi szerződés2001/5
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szabó Katalin jegyző Székesfehérvár

Az önkormányzati törvény hatálybalépését követően az első választási ciklusban a Hivatal szervezete csak az új feladatok vonatkozásában mutatott eltérést a korábbi tanácsi szakigazgatási szervektől. A szakigazgatási szerveknél dolgozók továbbra is korábbi munkakörüket a régi elnevezéssel látták el. Hiába lépett hatályba 1992. 07. 1-én a Ktv., a képesítési előírásokról szóló rendelet csupán 1995-ben született meg. Ezen időszakban így a szakmai továbbképzés, utánpótlás tervezés eshetőleges volt, és nem csak Székesfehérváron....
 
    Bővebben...  

 
Munkáltatói jogkör 2001/5
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Molnár Julianna jegyző Bicske

A Ktv. alapján a jegyző munkáltatói jogköre sajátos és ellentmondásos jellemzőket hordoz magában. A Ktv. új eleme az "objektív felelősség" intézménye. A teljes kártérítési felelősségen túl mindazon felelősség terheli, hogy működőképes, stabil hivatalt felállítva olyan együttműködést alakítson ki a fenntartó önkormányzat képviselő-testületével, hogy a színvonalas ügyintézést megtartani és fejleszteni tudja. A jelenlegi szabályozás ellentmondásai esetlegességgel akadályozzák, és korlátok közé szorítják a jegyző...
 
    Bővebben...  

 
A jegyző szemszögéből... 2001/5
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vincze Andrásné jegyző Hortobágy

Biztosan nem vagyok egyedül a kollegák közül, akiknek keserű a szájíze a 2001. július 1-jén hatályba lépő módosított köztisztviselői törvénnyel kapcsolatban. Csalódottságomnak két fő oka van. Az egyik, hogy a jegyzők amúgy is rendkívüli leterheltségét még tovább növeli, (a teljesítmény követelmények meghatározásával és értékelésével, a vagyonnyilatkozattal, stb. kapcsolatos többlet feladatok) és olyan mértékű objektív felelősséget állapított meg számukra, ami példa nélküli. Ez a többi munkaadó felelősségéhez képest szerintem...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati köztisztviselők 2001/5
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Varjú Mihály dr.

Ahhoz, hogy a köztisztviselői pálya a jogalkotó által meghirdetett életpályává, és egyben hivatássá váljék, olyan jogi háttér megteremtése vált szükségessé, amely anyagi biztonságot, erkölcsi megbecsülést nyújt a pályán lévők és e pályára készülők számára. A köztisztviselői kar nagy várakozással tekintett a köztisztviselői törvény módosítására, különös tekintettel a számtalan tervezetre, több száz módosító javaslatra. A törvénymódosítás kapcsán úgy vélem, hogy a jogalkotó elsősorban a központi és a dekoncentrált...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK