http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A SOKNEMZETISÉGŰ BARANYA 2001/4
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lászlóné dr. Kovács Ilona főjegyző

Baranya megyében jelentős számban élnek nemzeti és etnikai kisebbségek. Itt él a magyarországi németek 25 %-a, a horvátok 31 %-a, a cigányok 6 %-a, rajtuk kívül a szerbek, a görögök, a lengyelek és a bolgárok is alakítottak kisebbségi önkormányzatot. Baranya megye lakosságának több mint 20 %-a a nemzeti és etnikai kisebbségek közé tartozik. A nemzeti és etnikai kisebbségek szolgálatában A kisebbségek oktatási és kulturális intézményrendszerének kiépítése Baranyában már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött. Ma a megyében élő horvátok...
 
    Bővebben...  

 
Törvényesség? A helyzet változatlan 2001/4
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Rátkai Árpád

A Jegyző vitaindítónak szánja e cikket a kisebbségi önkormányzatokról. Több mint hét éve léteznek helyi kisebbségi önkormányzatok, és a közigazgatási hivatalok évről évre ugyanazokat a hiányosságokat tapasztalják működésükben. Döntéshozatali eljárásuk és döntéseik nagy része gyakran nem felel meg a jogszabályoknak, törvényes működésükkel alapvető gondok vannak. A törvényességi észrevételek több mint fele a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos. A testületi ülés jegyzőkönyvét nem 15 napon belül küldik el a közigazgatási hivatalnak,...
 
    Bővebben...  

 
A térségközponti szerep 2001/4
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Aracsi József jegyző Szigetvár

Szigetvár 11.500 fő lakosságú kisváros, amely többnyire halmozottan hátrányos helyzetű, aprófalvas településszerkezetű térség központja. A térségben mindössze két község lakosságszáma éri el az 1000 főt, és a kötelező alapellátási feladatokon kívül mást nem tud felvállalni. A térség évek óta 20% körüli munkanélküliséggel küzd, amelyet az alapvető infrastruktúra és a szakképzett munkaerő hiánya alapvetően befolyásol. Így fokozott teher hárul a térségközpontra. A rendszerváltás a községek teljes önállósodásához...
 
    Bővebben...  

 
Módosítás vagy reform? 2001/4
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Fürcht Pál alkotmánybírósági főtanácsadó

A Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztályán az elmúlt év végén dolgoztuk ki a helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének fő irányait vázoló koncepciót. Ezt az önkormányzati vezetők, érdekképviseleti szervek széles körben megvitatták 2001 első félévében, gyakorlatilag minden érintett lehetőséget kapott véleményének, javaslatainak megfogalmazására. Úgy véltük, szakmai kötelességünk olyan törvénytervezet-csomag kidolgozása az Ötv. és kapcsolódó törvények módosítására, amelynek alapján a 2002. évi országgyűlési...
 
    Bővebben...  

 
Szükséges, de önmagában kevés 2001/4
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

A magyar alkotmány 1989. évi alapvető és radikális módosításával megteremtődött a nemzeti és etnikai kisebbségek számára az új jogi és társadalmi lehetőség: államalkotó tényezővé válnak Magyarországon. A rendszerváltást követően elsődlegesen külföldre irányuló politikai üzenete volt az új alkotmányos lehetőségnek: a szomszédos magyarlakta államok kormányai és a határontúli magyarok érezzék e területen is az alapvető és radikális változást, a Magyarországon a többségi társadalom nyitni kíván a kisebbségek irányában, új...
 
    Bővebben...  

 
A köztisztviselők elősegíthetik a társadalmi haladást?! Interjú Göncz Árpád...
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Katalin

Göncz Árpádnak a Könyvnapra jelent meg Találkozások című elbeszélés-kötete. A politikus elsősorban ismét az irodalom felé fordul? A Magyar Köztársaság volt elnökét 10 éves államfői tapasztalatairól kérdezte a Jegyző: a köztisztviselők - ezen belül a jegyzők - segítettek-e a rendszerváltásban, milyen pozitív és negatív szerepük lehet a társadalmi fejlődésben? A kérdés első részére nagyon konkrét és rövid választ tudok adni: igen, a köztisztviselők zöme elősegítette a rendszerváltást, elkötelezettek voltak a törvényesség...
 
    Bővebben...  

 
QUO VADIS EURÓPA? (Intézményi reformok és a Nizzai Szerződés) 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Forgács Imre IBS-igazgató

Az intézményi reform alighanem az új évezred egyik legnagyobb kihívása az Európa Unió tagállamai számára. Az európai integráció öt évtizedes történelme során ugyanis – ideértve a nizzai reformfolyamatot is – még nem sikerült minden tagállam számára elfogadható választ adni arra a kérdésre, hogy van-e az integrációnak intézményi értelemben is megragadható végcélja.  Az egyik markáns álláspont képviselői az európai föderalisták, akik szerint az integráció mélyülésének szükségképpen el kell vezetnie egy – az Egyesült...
 
    Bővebben...  

 
A JEGYZŐ RÉGI ÚJ PARTNERE 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kerezsi Lóránt B.-A.-Z. Megyei TÁH igazgató

IH, TAKEH, TÁKISZ, TÁH négy mozaik szó, közel négy évtized. Ami közös benne, olyan megyei szinten működő szakmai szervezet, mely valamennyi önkormányzati jegyző (vagy jogelőd) munkájában partner volt és vélhetően a magyar közigazgatás szoros részeként még jó darabig kölcsönösség alapján az is marad. Kevés középszintű központilag szervezett és irányított hivatala van a magyar közigazgatásnak, aki az államháztartás vitele érdekében a helyi, de főképpen önkormányzati gazdálkodónak évtizedeken át olyan megbízható szakmai partnere...
 
    Bővebben...  

 
A törvényességi ellenőrzés tapasztalatai 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Orosz Gábor hivatalvezető

A közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzése elsősorban az önkormányzati testületi ülésekről készült jegyzőkönyveken alapszik, így ezek az adatok, tapasztalatok döntő forrásai. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1990-1994 között évente közel átlagosan 4000, 1995-1998 között mintegy 5000, 1999-2000-ben pedig 5800 jegyzőkönyvet kellett évente felülvizsgálni. Ugyanezen időszakokban a rendeletek száma 2700, 3500, illetve 3700, a határozatok száma pedig 26000, 34000, valamint 36500 volt. A ciklus átlagától rendeletalkotás tekintetében az...
 
    Bővebben...  

 
Civil szervezetek 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Árpád címzetes főtanácsos kormány-főtanácsadó

Civil szervezetek jelentősége az önkormányzatok eredményesebb feladatellátásában A magyar civil társadalom fejlődését sok tekintélyes kutatási eredmény mutatja be. Ezek kiegészítésére a Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya – amely 1998-ban a kormányzati struktúra átalakításakor jött létre – elkészíttetett egy önkormányzatok és a civil szervezetek viszonyát, együttműködését bemutató tanulmányt. A kötet főbb megállapításait szélesebb körben és célszerűnek tartjuk megjelentetni, ezért a gyakorlati szakemberek...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK