http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Jegyző lettem… 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Komáromi Éva

    B-A-Z. Megyéhez és szűkebb pátriámhoz, Tokaj-Hegyaljához kötődtem egész eddigi életemben, ezt a törekvésemet megőrizve pályáztam Sárospatak város jegyzői álláshelyére. 1974. május 16-án születtem, Tarcalon végzett általános iskolai tanulmányaim után a sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem. A város és a Református Kollégium szellemi közege erős hatást gyakorolt rám. A mai napig nagy tisztelettel gondolok vissza oktatóimra és kollégiumi nevelőtanáraimra, akik az átadott tárgyi ismereteken kívül emberi...
 
    Bővebben...  

 
Jegyző voltam… 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Klinga Ágnes

1953. november 26-án születtem Abaújszántón, Mádon nőttem fel.  A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 1978-ban szereztem diplomát. Férjem orvos, két gyermekünk van. Az egyetem után a Dunaújvárosi Járási Hivatal Igazgatási Osztályán helyezkedtem el, ahol különböző beosztásokban négy évig dolgoztam.  Ezután másfél évig jogtanácsos voltam két gazdasági társaságnál. 1983-ban Sárospatakra költöztünk, és én visszakerültem a közigazgatásba.  Szervezési, jogi és igazgatási területen dolgoztam, majd 1992-ben...
 
    Bővebben...  

 
KEVÉSBÕL SOKAT 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fedorné dr. Fráter Zsófia jegyzõ Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város hazánk észak-keleti részén a Szlovák Köztársasággal határos területen, a Zempléni Hegység, a Bodrogköz és a Hegyköz találkozásánál fekszik. A város évszázadokon át Zemplén vármegye székhelye volt, majd 1950-tõl járási székhely. Jelenleg a körzet gazdasági, igazgatási, kereskedelmi, egészségügyi, oktatási és kulturális központja, a múltban, a mában és remélhetõleg a jövõben is a tokaji bor kereskedelmi központja. A város és térsége gazdasági recessziója hatással van az önkormányzat gazdálkodására,...
 
    Bővebben...  

 
Abaúji jegyzők aközoktatás-igazgatás korszerűsítésének szolgálatában...
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kövér János Szalaszend jegyzője

200l. január 31-én tartotta ünnepi közgyűlését az Abaúji Közoktatási Ellátási Körzet, amely – jogelődjét is figyelembe véve – 10 évi működés tapasztalatairól adott számot. A Közoktatási Ellátási Körzet, amely „Együttműködési megállapodás” alapján 79 települési önkormányzat részvételével működik, az elmúlt évek tapasztalatai alapján bebizonyította létjogosultságát, fontos, hiánypótló feladatellátásának szükségességét, de megmutatta gyenge pontjait is. A működés számtalan előnye közül feltétlenül kiemelendő a...
 
    Bővebben...  

 
Válságmenedzselés 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csiszár Miklós dr.

Ózd városban a 80-as évek közepétől a kohászat és a bányászat összeomlásával egyidejűleg jelentkezett a gazdasági szerkezetváltás kényszere. E két meghatározó iparág visszafejlesztésének következményeként a 45 ezres lakosságú városban mintegy 15 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma. A közigazgatás a társadalmi és gazdasági válságmenedzselés egyik eszköze. Ózd és térsége gazdasági problémáinak megoldására 1991-ben kormányprogram készült, ennek részeként a képviselőtestület Szociális Válságkezelő Programot dolgozott...
 
    Bővebben...  

 
A kötelező feladatoknál többet… 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bogdán Zsolt dr.

Gondolatok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat működéséről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése működése során fő funkciójának tekinti, hogy önállóan, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a megye közügyeit, gondoskodik olyan önkormányzati körzeti jellegű közszolgáltatások biztosításáról, amelyek a megye egész területére, vagy nagy részére kiterjednek, ellátja mindazokat a törvényben előírt feladatokat, amelyek megoldására a települési önkormányzat nem kötelezhető. A...
 
    Bővebben...  

 
Kedvezmények, de meddig? 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Heiszman Géza jegyző Tiszaújváros

Egy adott település (talán éppen Tiszaújváros) adópolitikája a helyi adók megállapításának gyakorlata, az adóbevételek alakulása érdeklődésre tarthat számot, azonban fontosabbnak tartom e helyett a helyi adózás néhány, vélhetően máshol is megfogalmazott kérdését, problémakörét felvetni. A helyi adózás kérdései kell, hogy foglalkoztassanak bennünket, egyrészt azért, mert a jegyző adóhatósági feladatokat lát el, másrészt azért is, mert feladatai közé tartozik az önkormányzat költségvetésének előkészítése és végrehajtásának...
 
    Bővebben...  

 
Adóhatáskörök és ellenőrzés 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vincze Ferenc Hajdúszoboszló jegyzője

Tíz év után – különösen az időről-időre feléledő feladat- és hatáskör-telepítési felülvizsgálati tervekkel összefüggésben – indokolt megvizsgálni: alkotmányos, emellett célszerű-e az adóhatáskörök jelenlegi jogszabályi telepítése? A mai hatályos jogi szabályozás (az adózás rendjét szabályozó 1990. évi XCI. törvény 6.§. (1) bekezdés c., pontja, illetve az 1991. évi XX. – „hatásköri” – törvény 140.§. (3) bekezdése) alapján a helyi adók esetében az első fokú adóhatóság a település jegyzője. Az Alkotmány 44/B.§....
 
    Bővebben...  

 
ADÓELLENŐRZÉS, HATÉKONYABBAN 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Bíró lászló jegyző Szerencs

a Városi Jegyzők Egyesülete adószakértői tapasztalatairól "Pecunia non olet" (vagyis a pénznek nincs szaga) - mondta az új bevételi források feltárásában jeleskedő - a római illemhelyeket is megadóztató - Vespasianus császár, s ha mindenben mi kései utódok nem is követjük nagy elődünket, mégis elgondolkodtató, változott-e a világ? Abban biztos nem, hogy az állam és az önkormányzatok függése az adóktól, központi és helyi bevételektől, ha lehet, még szorosabb, mint valaha. Az igazságos (?) közteherviselés egyik eszköze a helyi...
 
    Bővebben...  

 
Központosítás vagy decentralizálás 2001/3
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pitti Zoltán c. főiskolai tanár Általános Vállalkozási Főiskola

Hosszú szakmai vitára tett pontot az 1990. évben elfogadott önkormányzati törvény. A döntés kompromisszumokra épült, ám így is történelmi lehetőségeket kínált a helyi közösségeknek. Gazdálkodási szempontból ilyen mozgástér bővítő volt a normatív finanszírozási rendszer meghonosítása, a pályázati elven működő címzett- és céltámogatások általánossá tétele, a helyi adóztatás jogának törvénybe iktatása, s végül, de nem utolsó sorban az önkormányzatok vagyonhoz juttatása. Egy évtized távlatából természetesen láthatók a...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU