http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Iskolabusz a kistelepüléseken 2001/2
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Gál László körjegyző Városfalu Beled Rábakecöl Cirák Dénesfa

A Belügyminisztérium 1996-ban az önálló iskolával és óvodával nem rendelkező kistelepülések segítésére pályázatot írt ki – teljes egészében állami pénzeszközök finanszírozásával – iskolabusz beszerzésére. Győr-Moson-Sopron megye déli határán található 168 lakosú Vásárosfalu Község Önkormányzata a pályázati feltételeket megismerve határozta el, hogy pályázatot nyújt be egy 15 személyes iskolabusz elnyeréséhez. A képviselőtestület úgy ítélte meg, hogy egy iskolabusz működtetése kedvező lehetőséget teremt a kb. 3 km-re...
 
    Bővebben...  

 
Vállalkozások Kapuváron 2001/2
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Axnix Ildikó

Kapuvárnak, a 11 ezer lakosú kisvárosnak először 1996-ban kellett szembenéznie egyik kiemelkedő közszolgáltatási tevékenysége - a településüzemeltetés - racionalizálásával. Városgazdálkodási Vállalatunknál, amely addig gondoskodott a településtisztaságról, hulladékgyűjtésről, park- és közterületeink karbantartásáról, ellátta a város távhőszolgáltatását, házkezelői, vagyongazdálkodási tevékenységét, döntően gazdasági kényszer hatására, szervezeti változásokra került sor. Önkormányzatunk anyagi ereje kevésnek bizonyult ahhoz,...
 
    Bővebben...  

 
Regionális hulladék-lerakó a Jászságban 2001/2
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: B. Kiss András dr.

A Jászság 18 településén, éves szinten mintegy 220-240 ezer (laza) m3 szilárd háztartási és közületi kommunális hulladék keletkezett. Rendszeres (intézményes) szemétszállítás csak a városokra és nagyobb lélekszámú községekre volt jellemző. Ez a térség lakosságának csupán 56 %-t érintette. A hulladékkezelés – néhány kivételtől eltekintve – csak a legminimálisabb környezetvédelmi igényeknek tett eleget. Néhány kisebb lélekszámú községben még lerakóhely sem volt. A Jászság fővárosának számító Jászberény szeméttelepe a...
 
    Bővebben...  

 
A VÍZIKÖZMŰ-VAGYON SOPRONBAN 2001/2
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Koltai Miklósné dr. jegyző Sopron

A vízvezeték hálózat kiépítése Sopronban1891-ben kezdődött. Szennyvízelvezető rendszerünk egyes szakaszain még a római kor maradványai is fellelhetők. A fokozatosan bővülő víziközmű vagyon - több tulajdonváltást követően - jelenleg önkormányzati tulajdonban van, és a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. üzemelteti. Ezen átlagostól eltérő helyzetet - miszerint a közművagyon nem került gazdálkodó szervezetbe apportálásra - ismerteti Sopron jegyzője. A 90-es évek elejéig állami tulajdonban lévő víziközművek - a többi...
 
    Bővebben...  

 
Kaposvár víz-és csatornarendszerének üzemeltetése koncesszióban 2001/2
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kéki Zoltán jegyző Kaposvár

Az önkormányzati törvény 1990-ben rendelkezett többek között az állam tulajdonában lévő, lakossági szükségleteket kielégítő közművek belterületen található építményei, vonalas létesítményei, berendezései önkormányzati tulajdonba adásáról. A települési önkormányzatok döntő többsége a vagyonátadó bizottságok határozata alapján jutott a víziközműrendszer és szennyvízhálózat, valamint tisztító művek tulajdonjogához. Kaposvár 1993-ban kapta tulajdonba a víziközművek bel- és külterületen lévő, úgynevezett működtető...
 
    Bővebben...  

 
Hulladékgazdálkodás - a jegyző szemével 2001/2
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc jegyző Tamási

A szervezett települési szemétszállítástól és elhelyezéstől hosszú út vezet az EU-s elvárásoknak és előírásoknak megfelelő hulladékgazdálkodásig. Hogy ezen az úton hol tartunk éppen most, az ezredfordulón, vita tárgyát képezheti. Azon viszont nem lehet vita, hogy a korábbi időszak „egy település, egy szemétdomb” szemléletének vége, a korszerű hulladékgazdálkodás szabályrendszere komoly kihívást jelent az önkormányzatoknak (és a jegyzőknek) is. A történelmi visszatekintést — terjedelmi okokból — csak az önkormányzati...
 
    Bővebben...  

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2001/2
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: J. K.

a leginformatívabb és a legmutatósabb önkormányzati Web-szolgáltatás Vándorserlegének elnyerésére A pályázaton minden olyan önkormányzat indulhat, amely  Web-szolgáltatását legkésőbb 2001 december 31-ig  minden Internetes felhasználó számára elérhetővé teszi. A Web site üzemeltetését, karbantartását  2001. december 31-től folyamatosan biztosítani kell. Az elbírálás során előnyben részesülnek: az érintett települést "színesen" bemutató; a polgárbarát ügyintézést segítő; az EU-s csatlakozás elérésével kapcsolatos...
 
    Bővebben...  

 
„Ez nem vicc!”2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

1/ Történet a tanácsrendszerből: A kis község vb-titkára rendkívül akkurátus ember volt. Már január hónapban elkészítette előre – egész évre – a leendő bizottsági ülések jegyzőkönyveit. Beletette a jegyzőkönyveket a határidős szekrény fakkjaiba, és pontosan minden hónap végén felterjesztette az éppen aktuálisat a járási hivatal titkárságára. Rendben is volt minden, egészen addig, míg egy fakkal lentebb nem nyúlt. 2/ Történet napjainkból: Választások előtt sor kerül a választási szervek – így a szavazatszámláló bizottságok...
 
    Bővebben...  

 
NAP-NAPTÁR 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Farkas Katalin

A Nap-naptár kicsit olyan, mint egy fordított horoszkóp-könyv: az év minden egyes napjáról megmondja az igazat – visszamenőleg. Jóval pontosabban és – szerintem – szórakoztatóbban, mint a csillagjegyekhez kötött napi jóslások. Nem találkoztam még ilyen gyűjteménnyel. Alcíme szerint: Mi történt ma a nagyvilágban? Sem idő, sem tér nem szab határt a kalandozásnak – csupán a naptár. Tartalmazza uralkodók, pápák és politikusok színrelépésének és elmúlásának pontos dátumát, jelentős filmek és színdarabok bemutatójának napját, fontos...
 
    Bővebben...  

 
Hókuszpók 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Láng Zsuzsa

A Jegyző Asztológusa   Kos Hosszú ideje favágásnak érzi a munkáját, vágja is derekasan, csak úgy röpköd ön körül a forgács. Titokban reméli, mások is észreveszik csillapíthatatlan szorgalmát, elismerésre számít, de a fejszecsattogástól és a fűrészsivítástól nem hallja a figyelmeztetést: maga alatt vágja… Sőt, ami az imént reccsent, az már nem is az íróasztala, hanem a sípcsontja volt… Bika Bús is, komor is, de nem csak a járása, nyomasztja a közeli elszámoltatás. Főnökei már régen gyanítják, hogy nem minden házon kívül...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK