http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Áll a bál 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Láng Zsuzsa

Vízkereszt és hamvazószerda között az amúgy épeszűnek tűnő polgár is úgy viselkedik, mint a kisegítő általános iskola kilencedik (korrekciós) osztályának évismétlő tanulója: öreg fejjel tininindzsa teknőst alakít, a többi imbecillis kolléga legnagyobb örömére. Farsangkor végre a ruha teszi az embert, és persze, a lelemény. Mert ugye, az év többi háromszázharminc napján is kész röhej, ahogy néhány kartársnőnk kinéz, de míg e hosszú távú szórakoztató műsor összefoglaló neve: divat, addig a maskara a rejtőzködés kimeríthetetlen...
 
    Bővebben...  

 
Az helyi önkormányzatok együttműködési formái 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Borsné Tolnai Mária

A helyi önkormányzatokról szóló 199o. évi LXV.tv. (Ötv.) jelenleg a következő önkormányzati együttműködési formákat ismeri: hatósági igazgatási társulás; intézményi társulás; egyéb társulások; körjegyzőségek; társult képviselő-testület. A fentieken túl egyéb együttműködési lehetőségek is léteznek, melyekben a helyi önkormányzatok is részt vehetnek, ezeket azonban már nem az Ötv., hanem a Gt., a Ptk., ill. a területfejlesztésről és –rendezésről szóló törvény tartalmazza. Bármilyen típusú önkormányzati együttműködési...
 
    Bővebben...  

 
Három jogerős ítélet ellenére…? 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Molnár Erzsébet Szikszó város Jegyzője

Tisztelt Szerkesztőség! Szikszó Város Polgármesteri Hivatalában 1989. február 1-jétől dolgozom, előbb osztályvezetőként, majd 1994. március 1-jétől jegyzőként. Közszolgálati viszonyom 1983-ban kezdődött, amikor is befejeztem tanulmányaimat az Államigazgatási Főiskolán. Később a Miskolci Egyetemen szereztem jogi diplomát. Szikszó B-A-Z. megyében, az abaúji térségben található, 6250 lakosú kisváros. A történetem már közel három és fél éve kezdődött, amikor a város polgármestere elhatározta, hogy eltávolíttat az állásomból. Ehhez meg...
 
    Bővebben...  

 
A közigazgatást új módon támogató informatika 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lovas György

A számítástechnika XX. századi diadalútja szinte minden tudományterület átalakulásához vezetett, és mára már a társadalomtudományok területén lehetséges alkalmazásai is kirajzolódnak. Az információkezelés új lehetőségei pedig az informatika ugrásszerű fejlődéséhez vezettek, és mára az információtechnológia rendszereiről beszélhetünk. Ennek egy olyan kipróbált megoldásáról, és ennek hátteréről kell szólnunk, amely új módon és közvetlenül segítheti a közigazgatásban az ügyintézők, a vezetők napi munkavégzését. A...
 
    Bővebben...  

 
A rendőrség és az önkormányzatok együttműködése2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Sutka Sándor r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány

A megye bűnügyi és közbiztonsági helyzetét a korábbi években is tapasztalható folyamatok jellemzik. Tovább csökkent az ismerté vált bűncselekmények száma, a szervezett bűnözésből táplálkozó, lőfegyverrel, robbanószerrel elkövetett leszámolásos jellegű cselekmény nem történt, a megye biztonsági helyzetére a szélsőségektől mentesség, a kiegyensúlyozottság jellemző. A rendőr-főkapitányság működési területén a bűnügyi-közbiztonsági helyzet elemzésére alapozott célkitűzéseink – hogy a rendőri szervek sajátos eszközeikkel...
 
    Bővebben...  

 
Korszerű okmánycsalád az okmányirodákban 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szekeres Antal hivatalvezető Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

1992-ben döntött úgy az Országgyűlés, a személyi igazolványok kiadása a rendőrségtől a jegyző hatáskörébe kerüljön.  Négy éve történt, hogy a Kormány a karácsony előtti utolsó ülésén úgy döntött, egységes okmánycsalád kidolgozását és bevezetését tartja szükségesnek az útlevelek, a személyazonosságot, illetőleg azzal együttesen jogosultságot igazoló okmányok, valamint a gépjármű-azonosító okmányok tekintetében. Az okmánycsalád kidolgozása során a kormányzat célul tűzte ki azt, hogy a magyar hatóságok által kiadott...
 
    Bővebben...  

 
Kincs nincs Kincstár nincs, nem is kell 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szilágyi Jánosné dr.

Hazánk – s talán Európa – egyik legsajátosabb flóráját és faunáját őrző, az ázsiai sztyeppék hangulatát idéző táján, az Alföldnek a Tisza bal partján elterülő legkiegyenlítettebb síkságán, a hortobágyi puszta keleti csücskében, a Hortobágyi Nemzeti Park által csaknem körbeölelve terül el Balmazújváros – ez a nevével már származását is igazoló kora Árpád-kori település. Mai meghatározással élve fekvése a Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy idegenforgalmi háromszögben határozható meg. Népessége közel 19.000. Az...
 
    Bővebben...  

 
Kistelepülésen érdemes dolgozni 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Illés Tóth József körjegyző Gáborján-Szentpéterszeg Körjegyzőség

A Gáborján-Szentpéterszeg Körjegyzőséget két kis bihari település alakította, Szentpéterszeg lakosainak száma 1267 Gáborjáné 981. Hiszem, a kollégák egyetértenek azzal, hogy körjegyzőséget mindig szegény, forráshiányos települések hoznak létre, ahol számít a szakértelem, de számít, sőt, mindent meghatároz a pénzhiány. Így van ez a mi esetünkben is, a körjegyzőséget alakító mindkét település forráshiányos a kezdetek óta. Bár Bihar vármegyében nem volt idegen a körjegyzőség, hisz 1940 és 1944 között a vármegyében – aminek most...
 
    Bővebben...  

 
Az E(lekronikus ) Közigazgatás esélyei Magyarországon 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pajna Sándor a HBMÖ IK igazgatója

Divat vagy kényszer, álom vagy realitás, egyáltalán miként értelmezhető az információs társadalom is azon belül az „E közigazgatás” –ezek a kérdések gyakran fogalmazódnak meg napjainkban. Az első kérdésre a választ megadhatjuk elemezve az egyre növekvő követelményeket, melyek jelentkeznek a lakossági kapcsolatokban, a szakszerűségben, gazdasági értelemben egyaránt. Eközben évtől évre csökken a közszféra által felhasznált részesedés a GDP-ből, ami növekvő gazdaság mellett sem jelent több effektíven felhasználható forintot. A válasz...
 
    Bővebben...  

 
A vagyon kezelésétől a tulajdonosi felelősség érvényesüléséig 2001/1
  2009.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pitti Zoltán

Az önkormányzati törvény elfogadását követően 10 évvel ezelőtt kezdődött meg a helyi közösségek saját tulajdonú vagyonhoz juttatása. Ennek módozatai sokszínűek: voltak vagyontárgyak, amelyek az Ötv tételes felsorolása alapján automatikusan kerültek helyi tulajdonba, más vagyontárgyak az állam és az önkormányzatok közötti munkamegosztás újszerű szabályozása révén a feladattal együtt cseréltek tulajdonost, nem kevés ügyben a vagyonátadó bizottságok nevesítették a kedvezményezetteket, s a helyi közösségek vagyonosodásának legújabb...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK