http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Határmenti és testvérvárosi kapcsolatépítés csengeri módon 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Apáti György

„Minden korszak egy kísérlet, óriási méretű vállalkozás, egy csomó nagyszerű szerep, amelybe a népek aszerint ugranak bele, vagy húzódnak vissza, hogy mennyire ismerik fel a korhelyzetet, s mennyire hisznek képességeikben.” Nagy László gondolatával azonosulva ezt a korhelyzetet ismertük fel Csenger akkori vezetésével, s tartottuk alkalmasnak arra, hogy testvérvárosi szerzõdések kötését szorgalmazzuk. A szomszédos Románia magyarlakta településein nagy várakozással és nyitott szívekkel fogadták a kezdeményezést. Elsõként 1987-ben...
 
    Bővebben...  

 
Sárospatak és Krosno 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Komáromi Éva

Sárospatak testvérvárosi kapcsolata 2007. augusztus 26-án egy újabb településsel bővült, mégpedig a történelem során hagyományosan baráti Lengyelország egyik déli városával, Krosnóval. A két város kapcsolata is sok-sok évre nyúlik vissza, mivel Krosnóban nagy hagyományai vannak a tokaji bor kereskedelmének. A hagyományok szerint a tokaji borút évszázadokon át Tokaj-hegyaljáról indulva, Szlovákián keresztül Dél- Lengyelországba (Krosno) vezetett. A krosnói piactér volt az a báziselosztóhely, ahonnan a lengyel kereskedõk tovább...
 
    Bővebben...  

 
Szabad nevetni 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Révész György

Mitch Leigh - Joe Darion La Mancha lovagja Ferencvárosi Fesztivál („FeFe”) (The Man of La Mancha MGM-DVD) Aki evett már friss, kellemesen savanyú, első osztályú ananászt, mondjuk olyat, amit a bécsi Naschmarkt spanyol árusától vásárolt, az először kicsit mosolyog, ha vendégségben előveszik a dobozt és a konzervnyitót. De ha a háziasszony ügyes, és a jól lehűtött édeskés kompótot szépen tálalja, tejszínnel dúsan futtatja, akkor az ember hajlamos elfelejteni, milyen is az igazi. A nagy művekből alkotott zenés játékokkal is valahogy így vagyunk....
 
    Bővebben...  

 
A hivatásos gondnokok 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóthné dr. Markovics Irén gyámügyi vezető megyei gyámhivatal

Ez a cikk elsősorban azoknak a városi önkormányzati jegyzőknek szól, akik hivatalában városi gyámhivatal működik. Ezen önkormányzatoknak hivatásos gondnokot kell alkalmazniuk. A gondnokrendelésről a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 19/A §–20/d § rendelkeznek, míg a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) 134. § kifejezetten a hivatásos gondnokokra vonatkozik. A hivatásos gondnokok foglalkoztatása a városi gyámhivatal székhelye szerint...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati adóhatóság 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Nagy Ildikó adóbehajtó Enying

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 10. § (1) bekezdés értelmében adóhatóságok a) az állami adóhatóság, b) a vámhatóság, c) az önkormányzat jegyzője mint önkormányzati adóhatóság. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Csõdtv.) 29. § alapján a felszámolás elrendelésérõl a bíróság értesíti: • az illetékes adó- és vámhatóságot, valamint az egészségbiztosítási szervet és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet, • az...
 
    Bővebben...  

 
Amikor a jegyző a jogalkotók jóvoltából önmagával kerül szembe 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Attila dr.

Naponta találjuk szembe magunkat a dömpingszerű jogalkotás kisebb-nagyobb ellentmondásaival. Ezek közül most egy olyat mutatok be, melynek eredményeként a saját kérelmemet kellett elutasítanom. Mint adóhatóság kerültem szembe magammal mint közlekedésigazgatási hatósággal. A gépjármûadóról szóló és többször módosított 1994. évi LXXXII tv. (Gjt.) 2. § (1) bekezdése szerint az adó alanya – a (2)- (4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az a személy, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV tv....
 
    Bővebben...  

 
A Ket. és a kisajátítás
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Moskovitsné dr. Tőkés Mónika

Megyénkben a legtöbb ügyfelet, illetve legtöbb ingatlant a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, a gyorsforgalmi utak, illetve a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló árvízvédelmi létesítmények építésével összefüggő kisajátítási eljárások érintik. Ezek mellett azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az önkormányzati kisajátítások, illetve az ingatlantulajdonosok kérelmére kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés tárgyában indult eljárások [az épített környezet alakításáról...
 
    Bővebben...  

 
Vásárosnamény hívja, várja 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lipták József címzetes főjegyző

A „Bereg kapuja”-ként ismert, vendégszerető kisvárosunk az Észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tisza-Szamos-Kraszna folyók találkozásánál fekszik. Nyíregyházáról az ország egyik legszebbnek tartott közútján, a 41. sz. főúton közelíthető meg, de az 50 km-es távolság vasúton is megtehető. A három folyó döntően meghatározza a településszerkezetet és a város további fejlődését. A mai Vásárosnamény egyesülve a szomszédos Vitkával és Gergelyiugornyával, 1979-ben vált várossá. A város – melynek...
 
    Bővebben...  

 
Egy dinamikusan fejlődő szabolcsi kisváros: Ibrány 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bakosiné Márton Mária

Ibrány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén, Nyíregyházától 23 km-re fekvő Tisza-parti kisváros. A település 1970-től nagyközség, majd 1993. november 1-től városi rangot kapott. Lakossága – az országos szinten megfigyelhetõ negatív demográfiai jelenséggel szemben – évrõl évre nõ. (2003. év – 6983 fõ, 2004. év – 7020 fõ, 2005. év – 7080 fõ). A településre a megyében tapasztaltakkal ellentétben az elöregedés nem jellemzõ, ennek talán az egyik oka az, hogy a lakosságon belül a roma népesség aránya kb. 12%, s esetükben a...
 
    Bővebben...  

 
Nyírtelek: a kétéves város 2007/5
  2009.10.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kóder László jegyző Nyírtelek

A Magyar Köztársaság Elnöke Nyírtelek Nagyközséget 85/2005. (VI.29.) KE határozatával, 2005. július 1-től várossá nyilvánította, így idén júliusban egy nagyszabású rendezvény keretében ünnepelhettük a város második születésnapját. Nyírtelek Város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházától ÉNY-i irányban 6-22 km-re elterülő 7150 fős település. Területe 67,9 km2, mellyel a 7. legnagyobb kiterjedésű, egyedi településszerkezettel rendelkező kertvárosias jellegű település a megyében. A 250 éves tanyabokros elrendezésű külterületi...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU