http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A közoktatási intézményreform folyamata Mátészalkán 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Takács Csaba jegyző

Mátészalka Város Önkormányzata meghatározó szerepet tölt be a Szatmári kistérség, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve a régió közoktatásában, iskolarendszerű szakképzésében és a felnőttoktatásban. Mátészalka iskolavárossá vált, s térségi centrumként kötelező alapfokú oktatási intézményei mellett több középiskolát működtet(ett). A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Közoktv.) módosításáról rendelkezõ 2006. évi LXXI. törvény, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII....
 
    Bővebben...  

 
Új kistérség – Záhony 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Révész Viola aljegyző Záhony

Záhony, Zsurk, Györöcske, Tiszaszentmárton, Eperjeske, Tiszamogyorós, Benk, Mándok, Komoró, Tuzsér, Tiszabezdéd önkormányzatok kezdeményezésére a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (1) bekezdése és a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet 5. § alapján „Záhony székhellyel új kistérség kerül létrehozásra a Kisvárdai Kistérség lehatárolásának megváltoztatásával.” A...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzati adóhatóság végrehajtási tevékenysége 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Teschmayer Gábor jegyző Dobrád

Az önkormányzati adóhatóság munkája során számos olyan eszközzel élhet, amely alapján végrehajtó hatalmi helyzetéből fakadóan kényszer útján is beszedi a lejárt esedékességű adótartozás vagy köztartozás önkéntes megfizetésének elmaradása esetén a kötelezettől tartozását. Ezen munka során idõrõl idõre szükséges, hogy a hatékonyság növelése és a törvényesség betartása miatt áttekintésre kerüljön az adott szerv végrehajtási eljárásban végzett jogalkalmazó tevékenységének felülvizsgálata. Jelen írás keretében...
 
    Bővebben...  

 
A kistérségi jegyző munkája 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Törökné dr. Nagy Irén jegyző Kisvárda

A Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás több mint kétéves működésre tekinthet vissza, hiszen 2005. április 28-án alakult. Sem az alakulás, sem a több mint két éve történő működés nem volt zökkenőmentes, és a felhők ma sem vonultak el a kistérség egéről. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény mellékletében felsorolt valamennyi település csatlakozott a társuláshoz. A társuláshoz tartozó települések szinte megegyeztek a korábbi járások területével, de...
 
    Bővebben...  

 
Kihívások és megoldások - Nyíregyháza polgármesteri hivatalának szervezeti...
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szemán Sándor dr.

Ez a rövid dolgozat nem vállalkozhat arra, hogy a címben megjelölt témáról részletes kifejtést adjon a szakértő olvasó számára. Megteheti azonban azt, hogy felvillant néhány olyan érdekességet és problémát, amellyel Nyíregyháza Megyei Jogú Város – általam 9 éve vezetett – Polgármesteri Hivatalában találkozhatunk. A közigazgatási hatósági munka színvonalas ellátásának alapvetõ kérdése a szervezet felépítése és a dolgozói kollektíva. Az önkormányzati törvény kimondja, hogy a polgármester a jegyzõ javaslatára elõterjesztést...
 
    Bővebben...  

 
APEH: egyre markánsabb szolgáltató jelleg 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósiné dr. Gábor Hajnalka igazgató APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

A 2007. évben hivatalunkat érintő legfontosabb változás a megyei igazgatóságok régiós szerkezetbe való átszervezése volt, melynek eredményeképpen – illetékességét tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú- Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területét lefedve – létrejött az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága, amelynek székhelye Nyíregyházán található. E folyamat részeként az APEH szervezetébe integrálódtak az illetékhivatalok is. Így az észak-alföldi regionális igazgatósághoz közel 133 ezer adószámmal rendelkezõ...
 
    Bővebben...  

 
Lehet-e ma szervezetfejlesztést ajánlani az önkormányzatoknak? 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Láczay Magdolna főigazgató Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara

A Jegyző és Közigazgatás arra kérte a főigazgatót, hogy tájékoztasson tevékenységükről, terveikről, amellyel a térség igazgatási szakembereinek, szervezeteinek a munkájában részt tudnak vállalni. A főigazgató asszony aztán már sorolta is azokat a területeket, ahol a felsőoktatási intézménynek szerepe van és fejlesztési lehetősége kínálkozik. A mi beiskolázási térségünket meghatározza az aprófalvas településrendszer. Ma ez kívánja a legtöbb segítséget, hiszen olyan átalakítás szükséges, amely az ilyen településen élõk...
 
    Bővebben...  

 
Három megye egyenlő egy régióval? 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kerekes Edit hivatalvezető Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

A közigazgatási hivatalokról szóló kormányrendelet alapján ez év első napjától szélesebb feladat- és hatáskörrel, régiós szervezetként működnek a közigazgatási hivatalok. A jogszabály megjelenését követően többen azt kérdezték, előbbre vihet-e ez a változás. Egy szervezetfejlesztési szakember szerint a dolgok azok számára alakulnak a legjobban, akik a legtöbbet hozzák ki abból, ahogyan a dolgok alakulnak. A meghozott döntést követõen a változást új lehetõségként, kihívásként kell értékelnünk. Egy új helyzet gondolataink,...
 
    Bővebben...  

 
Új kihívások előtt 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc A Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára

A magyar közszolgálati rendszer szabályozása 1992-ben a karriertípusú modellt választotta, amely bizonyos területeken valódi szakmai életpályává fejlődött. Ez a modell – szemben a munkakör típusú szabályozással – a bekerüléstõl a nyugdíjazásig tartó, törvény által garantált, kiszámítható, bizonyos mértékig az automatizmusra épülõ szakmai életutat biztosít az alkalmazottak számára. Ennek kettõs célja volt. Egyfelõl – a törvényi garanciák révén – biztosítsa a személyi állomány szakmai és politikai függetlenségét,...
 
    Bővebben...  

 
Javaslat - illeték- és díjfizetés folyamata és az ellenőrzés rendszere 2007/5
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tóth Zoltán MTA SZTAKI

A kormány 2007 augusztusában jóváhagyta az NFT2 EKOP keretében az ún. kiemelt projekteket. Ennek keretében elfogadásra került a központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz), amelyre a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központja (PMISZK) 4 milliárd forintot kapott. A projekt 2007 novemberében indulhat és 2009 júliusára kell befejezni. Az interneten megjelent döntés...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU