http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A mátrakeresztesi katasztrófa 2007/4
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Pásztó

A történelmi Pásztótól 12 km-re fekvő városrész, Mátrakeresztes 500 lakója a Mátra oldalában, három vízfolyás ölelésében, festői környezetben, békés hétfői napra ébredt 2005. április 18-án. Sajnos a napnyugta megdöbbentő katasztrófát hozott. 2005. április 18–20-a között rendkívüli felhõszakadás zúdult a hasznosi víztározó vízgyûjtõ területén lévõ településekre, elsõsorban Mátrakeresztesre. Katasztrófahelyzet lett alig negyedóra alatt 18-án 17 óra után. Egy óra alatt 120 mm csapadék hullott. 17 órakor, éppen...
 
    Bővebben...  

 
A kisebbségi képviselet új színtere - A területi kisebbségi önkormányzatok...
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Nagy Zsuzsanna megyei aljegyző és Dr. Kalocsai Péter főosztályvezető

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nek.) elfogadását követően 1994-ben került sor első alkalommal települési és országos kisebbségi önkormányzatok megválasztására. Nógrád megyében három jelentõsebb számú kisebbség él: a szlovák nemzetiségûek számát (közép és nyugat) 8–10 ezer fõre, a német nemzetiségûek számát (nyugat) 2–3 ezer fõre, a cigányság lélekszámát 30–35 ezer fõre becsüljük. Ez utóbbi csoport elsõsorban a megye keleti, északkeleti és északi részén található,...
 
    Bővebben...  

 
Határokat bontunk – hidakat építünk 2007/4
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző Szécsény

A Szécsényhez tartozó Pösténypuszta településrész és a szlovákiai Petőpuszta (Petov) között az Ipolyon megépülhet az első híd. A szlovák és a magyar kormányfő Pozsonyban folytatott tárgyalásaik során támogatták ezen kezdeményezést. Ekkor született döntés arról is, hogy a jövőben megépítik a Kassát Miskolccal összekötő autópályát. Ezen megállapodás megkötését több éves elõkészítõ munka elõzte meg. A két országban közösen mûködõ polgári társulás intézkedései nyomán a Nógrádszakál (Rárós) és Bussa (Busince),...
 
    Bővebben...  

 
Egy kis közigazgatási kuriózum anno 1990 - Mátraszőlős („Mátraszőllős")...
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Pásztó

Mátraszőlős község 1984. január 1-jei hatállyal községegyesítéssel az akkor ismét városi jogállást elnyert Pásztó városrésze lett. 1991. március 1-től a községegyesítés megszüntetése érdekében kezdeményezett és 1990 decemberében megtartott érvényes és eredményes helyi népszavazás után Mátraszőlőst a Magyar Köztársaság elnöke 50/1991. (III. 1.) KE határozatával ismét községgé nyilvánította. Az akkori önállósági törekvések mentén, illetve a települési önkormányzatok választásához közeledve, ennek mintegy...
 
    Bővebben...  

 
Mit csinál ma a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség? 2007/4
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Aradiné Oravecz Éva

A Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot az 1996. évi XXI. törvény alapján megalakult Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács alapította – a munkaszervezeti feladatok ellátására – 1996. szeptember 1-jén. Az ügynökség alapfeladata a területfejlesztési tanács titkársági feladatainak ellátása és a megyei decentralizált fejlesztési források pályázati rendszerének – pályázati kiírás elõkészítése, pályáztatás lebonyolítása, döntés-elõkészítés, szerzõdéskötések elõkészítése, a támogatott...
 
    Bővebben...  

 
Nógrád, a varázslatos megye 2007/4
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Becsó Zsolt

Nógrád Megye Önkormányzata alapvető és általános feladatának tartja a terület társadalmi, gazdasági fejlődésének sokoldalú segítését. A törvényben előírt kötelező teendők és az önként vállalt feladatok megvalósításával, kezdeményezéseivel és koordináló tevékenységével igyekszik a „szolgáltató megye” célkitűzésének megfelelni. A megye többszörösen hátrányos helyzetû, ezért a kormány megszorító intézkedései, a költségvetési elvonások negatív hatása duplán jelentkezik. Ahol eddig is szûkében voltak az...
 
    Bővebben...  

 
(Talán) színesek 2007/4
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lencséné Szalontai Mária szociálpolitikai osztályvezető Szentes

A képviselõ-testület környezetbarát gondolkodását tükrözi, hogy többen felszólaltak a következõ évi fásítási program kapcsán: Az egyik képviselõ felhívta arra a figyelmet, hogy a „kétszer kipusztult fák” pótlása szükséges. Az ügyintézõ válaszában megfogalmazta, hogy „nem tartja észszerûnek a kipusztult fák ültetését”. Újabb hozzászólásban hallhattunk arról, hogy „az erdõsítés nem annyi, hogy fákat dugdosunk a földbe”. A megnyugtató válasz pedig így hangzott: „szeretném megnyugtatni a lakosságot,...
 
    Bővebben...  

 
Szécsényi Gyermekesély Program 2007/4
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző Szécsény

2007. május 25-én 306 igen és három tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés a „Legyen jobb a gyerekeknek nemzeti stratégiáról, 2007–2032” címet viselő határozati javaslatot. A dokumentum egyik legfontosabb célja, hogy egy generáció alatt jelentősen csökkentse a gyerekek és családjaik szegénységét. A megvalósuláshoz több évtizedes, folyamatos erõfeszítések szükségesek. A nemzeti stratégia sikerének konkrét feltétele, hogy minden helyi közösség felismerje az ügy fontosságát, saját szerepét, lehetõségeit, érdekeit, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
10 éves a gyermekvédelmi törvény 2007/4
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály vezető

A parlament az 1997. április 22-ei ülésnapján közmegegyezéssel fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény), és ezzel új korszakába lépett a gyermekek védelmét szolgáló intézményrendszer, a gyermekvédelmi ellátás és gondoskodás, valamint a gyámügyi igazgatás rendszere. „Az európai fejlõdés jól bizonyítja annak szükségességét, hogy a gyermekek számára fokozatosan épüljenek ki olyan önálló, differenciált törvényi garanciák, amelyek...
 
    Bővebben...  

 
Informatikai biztonság és folyamatos ügymenet 2007/4
  2009.10.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kormos Attila informatikai biztonsági szakértő

Napjainkban – köszönhetően a GVOP-s pályázati forrásoknak (mindenekelőtt a GVOP 2004 – 4.3 e-közigazgatás fejlesztése pályázatnak) – egyre több önkormányzat rendelkezik korszerű, integrált e-önkormányzati rendszerrel. Ezek a rendszerek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzatok működése kellően magas színvonalú és hatékony legyen, és ezzel elősegítik a...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU