http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Szegedi Szabadtéri Játékok 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gulyás Zsuzsanna

A Szegedi Szabadtéri Játékok, az ország legnagyobb múltú nyári összművészeti eseménysorozata a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht. nevéhez fűződik, mely több mint két éve működik önálló intézményként. Tavaly, a fesztivál 75. évfordulóján az esemény a régió legkeresettebb nyári kulturális eseményének bizonyult. A szabadtéri játékok előadásainak idejére megteltek Szeged szálláshelyei. Bizonyítást nyert: a Szegedi Szabadtéri Játékok nemcsak Szeged, hanem a Dél-alföldi régió legkeresettebb nyári kulturális...
 
    Bővebben...  

 
Csongrád megye
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Zalányi Ágnes

Csongrád megye vonzerejét természeti adottságai, élénk kulturális és szellemi élete, kultúrtörténeti értékei, néprajzi és gazdálkodási hagyományai, valamint a mindezeket a turisták elé táró programok adják. A megye gazdag termál- és gyógyvízkészlettel rendelkezik, melyre fejlődő egészségturisztikai kínálat épül. Szegeden az 1896-ban létesült Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdőhöz egy modern, komplex rehabilitációs ellátást nyújtó fizio- és balneoterápiás központ kapcsolódik, reumatológiai járóbeteg-ellátással. A...
 
    Bővebben...  

 
Növekvő igény a hálózati videó iránt 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Laczkó Gábor kereskedelmi igazgató Aspectis

A legutóbbi Jegyzőben (a 2007 március–áprilisi számban) azt boncolgattuk, hogy egy településnek milyen előnyei származnak abból, ha IP-alapú rendszereket alkalmaz. Bár a cikk elsősorban a videórendszerekkel foglalkozott, de tágabb értelemben minden olyan rendszerrel is, amely IP-alapokon működik. Akkor elsősorban a használhatóság és a költségek oldaláról közelítettük meg a kérdést, most szeretnénk rávilágítani arra, hogy maga a technológia milyen előnyöket biztosít a hagyományos rendszerekkel szemben. Úgy gondoljuk, hogy a döntések...
 
    Bővebben...  

 
Biztonsági rendszerek 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gera Patrícia

A mechanikus védelmi rendszerek kiemelt szerepet töltenek be a közszférában is. Egy objektum defenziójánál a védelem négy szintjét különböztethetjük meg. A nem kereskedelmi és nem banki funkciójú épületek sajátos helyzetben vannak, ha a védelemről beszélünk. Ehhez a csoporthoz tartoznak például az állami, közigazgatási egységek vagy diplomáciai épületek, nagykövetségek, illetve az erőművek, számítógépközpontok és a börtönök is. Egy objektum megóvása esetében beszélhetünk kültéri és beltéri kerületek védelméről. Tekintve...
 
    Bővebben...  

 
Biztonsági kamerák a Városligetben és Zuglóban 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lajtár József igazgató Térfigyelő társulás

Az önkormányzatok a megalakulásuk óta kiemelt feladatuknak tekintik a lakosság biztonságérzetének növelését, a nyugodt, élhető települések megteremtését és ezzel a település megítélésének alakítását. Valamennyi önkormányzat a rendelkezésére álló forrás nagyságától függően támogatást nyújt a rendőrségnek, a polgárőrségnek, illetve a közterület-felügyeletnek, hogy a kötelező feladatokon túl a jelenlétükkel és az intézkedéseikkel előzzék meg a bűnelkövetést, járuljanak hozzá a lakosság értékeinek, vagyonának...
 
    Bővebben...  

 
Kivonat a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 14.Kpk.20.277/3. számú végzéséből...
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Bács-Kiskun Megyei Bíróság … ingatlan- nyilvántartási ügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított peren kívüli eljárásban meghozta a következő VÉGZÉST: A megyei bíróság a kérelmezett …/2006. számú végzését a Kecskeméti Körzeti Földhivatal …/2006. számú végzésére kiterjedő hatállyal hatályon kívül helyezi, és kötelezi a kérelmezettet, hogy 15 napon belül fizessen a kérelmező részére 5000 (ötezer) forint perköltséget. A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. INDOKLÁS:...
 
    Bővebben...  

 
Hulladékkereskedelem 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Lenkovics Barnabás állampolgári jogok országgyűlési biztos

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa – dr. Lenkovics Barnabás – egy hulladékkereskedelemmel, vas- és színesfémbegyűjtéssel, szállítással és tárolással is foglalkozó vállalkozás működése ellen érkezett panasz ügyében folytatott vizsgálatot. A hulladék-kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi háttér vizsgálata során feltárta, hogy a szabályozás nem egyértelmű, a jogalkalmazók számára nehezen eldönthető, hogy mennyiben vonatkoznak a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)...
 
    Bővebben...  

 
Építési hatóság illetékességi területe 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nyerges Ildikó dr.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2007. január 1- jei dátummal lépett hatályba. A rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja határozza meg az építésügyi hatósági feladatokat első fokon ellátó hatóságok illetékességi területét. A jogszabály értelmében az illetékességi területek lehatárolása 2007. XII. 31-én lépne hatályba, azonban az egyre erősödő kormányzati és nem kormányzati törekvések az irányba mutatnak, hogy erre...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati adatvagyon-felhasználás, térinformatikai alapon 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dely Ferenc

Az önkormányzatok kezelésében a különböző mélységű és formátumban meglévő adatvagyon hatékony felhasználására az ésszerűség mellett a közelmúltban lezárult GVOP pályázatok irányították figyelmet, amelyek éppen a hasznosítás gyakorlati formáinak kidolgozását szorgalmazták. Nos a sikeres pályázatokkal a hasznosítás kérdése nem zárult le véglegesen. Az önkormányzat tulajdonában lévő, a napi működés során egyre bővülő adatállomány, a szolgáltató önkormányzati modell megvalósításból következő többcélú...
 
    Bővebben...  

 
Építésügyi igazgatás ma 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Czirok Jánosné műszaki osztályvezető Szentes

Az építésügyi igazgatás jelenlegi szabályozásának alapja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, amely új fogalomként bevezette az ún. kiemelt építésügyi hatósági feladatokat, megállapította azok körét. A végrehajtására kiadott kormányrendelet pedig kijelölte a kiemelt építésügyi hatósági feladatokat ellátó településeket. Az 1998. január 1-jén hatályba lépett építési törvény kiemelt építésügyi hatósági ügyként nevezte meg az elvi...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK