http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Mire jutottunk? Mosonmagyaróvári kistérség 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Botos Gábor

Partnerség, egyenjogúság és kölcsönösség – három alappillér, amelyre a kistérség tevékenységét az eltelt időszakban építette. Ebben a folyóiratban tájékoztattuk az olvasót – alig két és fél évvel ezelőtt – a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás megalakulásáról, tervezett céljairól, bizonytalanságainkról és a várt előnyökről. Egy új intézményrendszer létrehozása papíron egyszerű, ám a működés tapasztalatait nélkülöző jogszabályok alkalmazása sok fejtörést, közös egyeztetést, egymás közötti...
 
    Bővebben...  

 
A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Majer Józsefné jegyző

A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás 2005. június 12-én alakult, akkor még Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatala keretein belül működve. Ekkor készült el az a pályázat, amelyet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzésére írt ki akkor a Belügyminisztérium. A pályázat eredményeként javultak egyes közoktatási intézmények tárgyi feltételei, a társulás létrehozta saját intézményeként a gyermekjóléti szolgálatot és 37 millió forint támogatással megkezdődhetett a kistérségi központ kialakítása....
 
    Bővebben...  

 
Egy megoldási lehetőség 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szakács Krisztián munkaszervezet vezető

A csaknem 20 ezer lakosú téti kistérség Győr-Moson-Sopron megye délkeleti részén, három természeti táj találkozásán helyezkedik el. A festői szépségű Pannonhalmi-dombság, a Sokoróalja és a Marcal-medence területét a Római Birodalom légiói hódították meg, itt húzódott a Pannóniát védő „limes”, itt haladtak át az első, nyugat felé vezető kereskedelmi útvonalak, és erre vezetett a híres Borostyánkő útvonal is. 1996-ra nyúlik vissza kistérségünkben az önkormányzatok közötti együttműködés, amikor is 10 önkormányzat...
 
    Bővebben...  

 
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal kialakítása 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Németh Éva hivatalvezető

Kívülállók sokszor úgy gondolják, hogy a közigazgatás egy állóvíz, ahol nem történik semmi. Mi viszont – akik benne élünk – azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan új és újabb kihívásokkal kell szembenéznünk, új problémákat kell megoldanunk, új munkastílust kell elsajátítanunk, minőségbiztosítási rendszert kell bevezetnünk, konstruktívnak kell lennünk, együttműködőnek és egységesnek kell mutatkoznunk. A mai államigazgatásban csak a folyamatos fejlődéssel lépést tartó embereknek van jelene és jövője. A rendszerváltozást...
 
    Bővebben...  

 
Tájékoztató a kistérségi lehatárolás megváltoztatásának rendjéről,...
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Bár évszázadokon át a járás töltötte be a megye és a települések közötti területi szint szerepét, ez a területi szint a közigazgatás számára 1984. január 1. napjával megszűnt. A statisztikai folyamatok mérésére szolgáló területi egységre szükség volt, ezért 1994-ben a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 9006/1994. (S.K.3) közleményével bevezette a statisztikai körzet kategóriáját mint a statisztikai folyamatok mérésének területi egységét. Az 1994-es közlemény 138 statisztikai körzetet alakított ki. A közlemény módosítása...
 
    Bővebben...  

 
Mit kell tudni a CAF 2006. évi új verziójáról? 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc A Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára

A Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) egy teljes körű minőségirányítási eszköz, amelynek létrehozását az Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) Kiválóság Modellje és a németországi Speyer Közigazgatástudományi Egyetemének modellje alapozott meg. Azon a feltevésen alapul, hogy a szervezeti teljesítményt a vezetés által működtetett stratégián és tervezésen, a...
 
    Bővebben...  

 
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának gazdasági és humán programja,...
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Koczkásné Sipőcz Katalin; S. Encsyné dr. Nánási Ágnes

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Ugyanezen törvény 91. § (7) bekezdése alapján a programot a testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. A megyei önkormányzat 2007–2010 közötti időszakra megfogalmazott gazdasági és humán programjának összeállításánál figyelembe vettük, hogy a jelenlegi szabályozó rendszer folyamatos változása olyan sok bizonytalansági tényezőt...
 
    Bővebben...  

 
A Nyugat-dunántúli Régió átfogó fejlesztése a 2007-2013-as időszakban 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Molnár Csaba elnök Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996-ban elfogadott törvény teremtette meg a hazai területfejlesztési intézményrendszer alapjait, így az önálló régiók létrejöttét is. 1997-ben Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék részvételével jött létre a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. A Tanácsban a megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, a régió öt megyei jogú városának polgármesterei, a kistérségek képviselői, a Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, valamint a kormányzatot képviselő 9 miniszteri...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzatok és a négy éves gazdasági programjaik 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Kaposvár

A helyi önkormányzati választásokat követően a polgármesternek a képviselő-testület elé kell terjeszteni a négy évre szóló gazdasági programját. Oly annyira fontos feladatnak tekintette ezt a törvényhozó, hogy három törvényben is – önkormányzati, államháztartási, hatásköri – kötelezést fogalmaz meg e témakörben. Az Ötv. az át nem ruházható hatáskörként nevesített gazdasági program meghatározását kötelezővé teszi a képviselőtestület megbízatásának időtartamára szólóan. Az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzatok középtávú tervei 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Faragó Zoltán Közgazdasági Irodavezető Polgármesteri Hivatal Jászberény

Az önkormányzati tervezés területén az utóbbi években sajátos szemléletmód-váltás tanúi lehetünk. A mai magyar önkormányzati forrásszabályozás nem sokban különbözik a 90-es évek szabályozásától, de abban biztosan megegyezik, hogy továbbra sem szolgálja a megbízható közép- illetve hosszútávú tervezést.(Megjegyzés: Az OECD 2004. évi jelentésében javasolja a középtávú költségvetési tervezés bevezetését az önkormányzatoknál). Ezzel szemben az erősödő versenyhelyzetben külső körülmények és belső adottságok, valamint a józan...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK