http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Testvérvárosi kapcsolatok 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kerekes Éva jegyző Elek

Elek Békés megyében, a magyar-román határ mellett, a gyógyfürdőjéről híres Gyula városától 12 km-re, a megyeszékhely Békéscsabától 25 km-re fekvő 5400 lakosú kisváros. Elek 4 nemzetiségű település, amely nemzetiségi hagyományairól nevezetes, fontos történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik. A települést a törökdúlást és a 15 éves háború pusztításait követően Bajorországból érkezett telepesekkel népesítette be báró Harruckern János György 1724-ben. Elek román lakosai a török birodalom fennhatósága alól menekülő,...
 
    Bővebben...  

 
A magyar-román határszakasz 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dávid Károly határőr dandártábornok az Orosházi Határőr Igazgatóság Igazgatója

A Határőrség hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozása folyamatában mindvégig, már 1998-tól kezdődően intenzív felkészülést folytatott, az első pillanattól kezdve a Schengeni Egyezmény követelményeit tekintette irányadónak. Az uniós csatlakozásra készülés éveiben jelentős létszám- és technikai fejlesztések zajlottak, melyek valóban történelmi léptékűnek értékelhetők (keleti határok országos átlag alatti infrastruktúrájának megújulása, elavult terepjárók cseréje, országosan egységes informatikai rendszerek kiépülése, stb.)....
 
    Bővebben...  

 
Román főkonzulátus 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gyula

Románia megnyitotta új, harmadik magyarországi diplomáciai képviseletét, a Budapesti Nagykövetség és a Szegedi Főkonzulátus után a Gyulai Főkonzulátust.  Az új létesítmény avatószalagját a két külügyminiszter, Mihai-Razvan Ungureanu és Göncz Kinga 2006. november 17-én vágta át. A megnyitón részt vett a román kulturális és kutatási miniszter, Mihail Hardau, a román kereskedelmi miniszter, Iuliu Winkler és Mihai Gheorghiu, a határon túli románok hivatalának igazgatója, valamint dr. Perjési Klára, Gyula város polgármestere, országgyűlési...
 
    Bővebben...  

 
Biometrikus azonosítás 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kömlődi Ferenc Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

A biometrikus technológiák térhódítása lehetővé teszi, hogy hamarosan nem kell PIN-kódokra emlékeznünk, nem lesz szükségünk igazolványképekre, és talán a kulcsok és a mindentudó kártyák is az íróasztalfiókjainkban porosodnak majd. Ez azért lehetséges, mert ezek a módszerek ténylegesen a személyt azonosítják, és nem a nagyobb kockázatot jelentő közvetett jellemzőket. Elsősorban a köz- és a vállalati szféra fokozott biztonságot követelő területein válnak kötelezővé, de a hétköznapjainkat is egyre inkább meg fogják határozni. Hogyan...
 
    Bővebben...  

 
Ügyintéző felület – település.hu Koncepció 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Budai Balázs Benjámin Corvinus Egyetem Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék

Napjainkban egyre több szempontnak kell megfelelnie egy települési weboldalnak. A legelső lépés, hogy a település oldalt tematikus blokkokra bontjuk, ahol az ügyintézési felületet önálló tematikus egységként kezeljük. Jelen tanulmányunkban csak és kizárólag ezzel foglalkozunk. Az általános szempontokon túl (könnyű bővíthetőség, skálázhatóság, adatbázison nyugvó alapok) a gyorsaság, többnyelvűség, átláthatóság hármas követelményét is biztosítani kell, hiszen a szolgáltató jelleg ezt diktálja. A kiindulópontot a szolgáltató jelleg...
 
    Bővebben...  

 
Az adatvédelemről 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Futó Iván

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az...
 
    Bővebben...  

 
Többcsatornás ügyintézés Budaörsön 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tevanné dr. Südi Annamária jegyző Budaörs

Internet, wifi, mobiltelefon és wap az ügyfelek szolgálatában 2006. november közepétől Budaörsön már sms-ben is intézhetik ügyeiket a város lakói. Az önkormányzat néhány évvel ezelőtt azt az ambiciózus célt tűzte maga elé, hogy a polgármesteri hivatalban megteremti az akadálymentes és többcsatornás ügyintézés feltételeit. A mobilos ügyintézés megindulásával újabb fontos állomásához érkezett ez a program. Az e-ügyintézés mintaváros koncepció részeként november óta sms-ben is kapcsolatba lehet lépni a Budaörsi Polgármesteri...
 
    Bővebben...  

 
Integrált pénzügyi információk Gyomaendrődön 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Megyeri László aljegyző Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezető Gyomaendrőd

Önkormányzatunk az Informatikai Fejlesztési Stratégiájának megfelelően igyekszik felzárkóztatni a jelenlegi eszköz és szoftver állományát a mai kor és a jövő kihívásainak megfelelően. Kiemelt célként fogalmazódott meg az ügyfélközpontú, szolgáltató önkormányzat fejlesztése. Az ügyfélközpontú működés magában foglalja az ügyfelek gyors, kényelmes tájékoztatását és az ügyek gyors feldolgozását is. A cél megvalósítása a hivatali tevékenységek új informatikai alapokra helyezését követelte meg. Az Informatikai és Hírközlési...
 
    Bővebben...  

 
A szarvasi intézményrendszer átalakulása 2007/1
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Melis János jegyző Szarvas

1990-ben a megalakuló szarvasi önkormányzat a volt tanácsrendszertől bonyolult, átfedésekkel terhelt intézményi struktúrát örökölt: mintegy húsz költségvetési szerv kényszerült további működésre indokolatlan tagoltságban - nagyrészt azonos feladatokat ellátva -, és így magukkal hurcolva a szükségtelen vezetői szinteket az elkerülhetetlen egyeztetési nehézségekkel együtt. Már megszokott - így-úgy, de mégis csak működő - intézményhálózatunk és a közben megszületett közalkalmazotti törvény (gyakorlatban még ki nem próbált)...
 
    Bővebben...  

 
Barát vagy ellenség a PPP? 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csökmei László Erik városi főépítész Molnárné dr. Tarkovács Márta címzetes főjegyző Békés

PPP: A közszféra és a magánszféra együttműködésén (public-private partnership) alapuló projekt megvalósítási konstrukció, amely során a magánszféra viseli és az építési és üzemeltetési kockázatok többségét. (A cikk a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Programiroda valamint Békés Város Képviselő-testületének nyilvános anyagainak felhasználásával készült.) A sportlétesítmények fejlesztési és működtetési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozatban foglaltak alapján az NSH (azóta ÖTM Sport...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK