http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
500 méter = 300 méter?! 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Csorba Csaba jegyző Gyomaendrőd

Lehet-e mezőgazdasági termelés a hulladéklerakó körüli levegő tisztaság-védelmi övezetben? Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1997-ben szembesült azzal a problémával, hogy a szemétlerakó telepe telítődik, és gondoskodnia kell a települési szilárdhulladék megfelelő elhelyezéséről. A környező településekkel történt egyeztetést követően kilenc önkormányzat döntött arról, hogy megvalósítja a Regionális Hulladékkezelő Művet. A beruházás során sok kérdésben vita volt a különböző politikai nézetű önkormányzatok között, de a...
 
    Bővebben...  

 
A polgármesteri munkakör átadása 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Molnárné dr. Tarkovács Márta címzetes főjegyző Békés

2006. október elseje után elég sok jegyző kapkodott a 20/200.(IX.27.) BM. rendelet után, mely a polgármesteri munkakör átadásához kötődő jegyzőkönyv tartalmát határozza meg. E látszólag kis rövid rendelet legnagyobb erénye, hogy van, s látszólag leegyszerűsíti az addig szabályozatlan eljárást. Leírja, miket kell tartalmazni a jegyzőkönyvnek, s melyek azok a dokumentumok, melyeket át kell tekinteni. Ha a jogszabályban feltüntetetteket sorjában előkészítjük, túl nagy meglepetés nem érhet bennünket, jegyzőket, átadókat, átvevőket, s a...
 
    Bővebben...  

 
GVOP - Gyula 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Becsyné dr. Szabó Márta jegyző Gyula dr. Medgyaszai László osztályvezető Gyula

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2004. évben Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztés Prioritás keretében az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása érdekében pályázatot írt ki. A pályázat a közszféra információinak más szervezetek, vállalkozások, ezen belül a kis- és középvállalkozások részére való hozzáférhetővé tételére irányult. Önkormányzatunk a nyertesek között szerepelt, 120 millió Ft-os összeggel, melyből a bruttó támogatás 105 millió forint volt. A...
 
    Bővebben...  

 
GVOP – Békéscsaba 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Békéscsaba

Az önkormányzat tevékenységének egyik továbbfejlesztési lehetősége az informatikában rejlő lehetőségek kiaknázása, az elektronikus önkormányzás megvalósítása. A belső folyamatok hatékonyabbá tétele, korszerű informatikai eszközökkel történő támogatása lehetővé teszi a gyorsabb, ügyfélbarát ügyintézést. Ez fontos és kiemelt feladat Békéscsabán is, melynek teljesítésével az önkormányzat valódi szolgáltató önkormányzattá válhat. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004 júniusában fogadta el Informatikai Stratégiáját,...
 
    Bővebben...  

 
GVOP - Tatabánya 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Balatoni József, Spitzer Zoltán

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben nyújtott be pályázatot „Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása” című kiírásra és azon több mint nyolcvanhárommillió forintot nyert. A támogatás hetvenöt százalékát az Európai Unió, további huszonöt százalékát a magyar költségvetés fedezi. A város az önerő biztosításához továbbá több mint hétmillió forintot kapott a Belügyminisztériumtól, a teljes projekt költéségéhez az önkormányzat négymillió-hétszázötvenezer forinttal járul hozzá. A támogatásból az...
 
    Bővebben...  

 
A helyi költségvetés készítése közben… 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző Csorvás Város

A parlament által elfogadott, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény ismeretében nyugodtan állíthatjuk, hogy az önkormányzati szférában másfél évtizede felhalmozódott problémákat ez a jogszabály sem képes rendezni. Senki sem vitatja, hogy az önkormányzati rendszerben átalakítás szükséges, és hogy a helyi forrásokat jobban kell aktivizálni, de a számok azt mutatják, hogy az államháztartás hiányának csökkentésére irányuló kiigazító lépések az önkormányzatokat jobban sújtják, mint a nemzetgazdaság más...
 
    Bővebben...  

 
Hitellel vagy hitel nélkül 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Biri István főjegyző

A Békés Megyei Önkormányzat számára a pénzügypolitikájában meghatározott legfőbb célkitűzések megvalósítása fontos feladat a mindenkori központi pénzügyi szabályozás nyújtotta lehetőségek között.  Kitűzött célként szerepel a színvonalas intézményhálózat működőképességének megtartása, amely mellett fontos feladat a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználásával a növekvő beruházási igények megvalósítása. Ennek során törekszünk a működési és felhalmozási kiadások arányának helyes megtartására. Az elmúlt...
 
    Bővebben...  

 
A 2007. évi költségvetési rendeletekhez 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deli Erika főosztályvezető BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály

(avagy mi változott a Kormány által benyújtott költségvetési, illetve az ahhoz kapcsolódó törvényjavaslatokban a parlamenti végszavazás során?) A Jegyző és Közigazgatás előző számában ismerhettük meg a Kormány 2007. évi önkormányzati költségvetésre vonatkozó javaslatát. Az Országgyűlés ezt követően hozta meg döntését. Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy a Kormány javaslata a parlamenti szakaszban – az előző évek „gyakorlatától” eltérően – érdemben és lényegesen nem változott. Így – e kisebb módosulásokon túl –...
 
    Bővebben...  

 
A Ktv. módosítás Kontraszelekció a közigazgatásban 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Petrin László jegyző Kőröshegy

Múlt év novembere óta több alkalommal is lehetőségem volt tanulmányozni a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) módosítását, célzó törvényjavaslatot.  Minél többször olvasom annál inkább aggodalommal tölt el, hogy többek között a kontraszelekció melegágyának számító pályáztatási rendszert szándékozza a módosító javaslat még kedvezőtlenebb módon, szinte gyökeresen átalakítani. A pályáztatási rendszer azon területén, ahol pedig a változtatás szükségessége az égre kiált, ott...
 
    Bővebben...  

 
2007. január 1-jén létrejöttek a regionális közigazgatási hivatalok 2007/1
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Zöld-Nagy Viktória dr.

A Kormány az államreform programjával összhangban - az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások érdekében - döntött arról, hogy 2007. január 1-jével a megyei és fővárosi közigazgatási hivatalok jelenlegi rendszerét, csakúgy mint más ágazatokban, a regionális szervezeti modell váltja fel. A reformra azért volt szükség, mert a területi államigazgatás az elmúlt évtized során igen nagyra növekedett, az egyes területi hivatalok igen eltérő és többségében már a megyét meghaladó illetékességgel működött és...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU