http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Deák Ferenc - Kiegyezés 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Molnár András igazgató Zala Megyei Levéltár

Deák Ferenc a Zala megyei Söjtörön született 1803. október 17-én. 1808-tól 1854-ig földbirtokosként Kehidán, majd polgárként Pesten élt, végül 1876. január 28-án a fővárosban halt meg. Alig harminc évesen, 1833 tavaszán, Zala megye követeként kapcsolódott be az országos politikába, utolsó parlamenti beszédét pedig hetven esztendősen, 1873 nyarán mondta el. Négy évtizedes közéleti pályafutása során több alkalommal történelemformáló szerephez jutott. Deák a 19. századi szabadelvű politikai és jogi gondolkodás egyik meghatározó alakja, és...
 
    Bővebben...  

 
Képzelt riport az Esélyegyenlőségről 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Sitkei Lukács aljegyző Dombóvár

Az oktatásnak kulcsszerepe van a társadalmi kirekesztődés megelőzéséért és megszüntetéséért folytatott küzdelemben, amelynek egyik legfontosabb eleme a társadalom peremére szorult emberek be-, illetve visszavezetése a munkaerőpiacra.  A Humánerőforrás-fejlesztési operatív program (HEFOP) 2. prioritása ezen elvek szellemében próbál segítséget nyújtani valamennyi, e területen érintett félnek. A HEFOP kínálta lehetőségek áttekintésére teszek kísérletet. A HEFOP 2. prioritása a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemben a munkaerőpiacra való...
 
    Bővebben...  

 
A drogellenes stratégia 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vinczéné Foga Zsuzsanna

A kábítószerek kereslete és kínálata az elmúlt években jelentősen növekedett, ma már szinte valamennyi kábítószer beszerezhető hazánkban is, nem kivétel ez alól Zalaegerszeg sem. A serdülők és fiatalok kábítószer-fogyasztása társadalmi jelenség, amely része, vagy következménye egy általános közérzetzavarnak, értékrend felborulási folyamatnak. Veszélyt jelentenek az egészségre, a közösségekre és a társadalom egészére. Fogyasztása összefügg egyéni és közösségi, lelki és szociális problémákkal. A drog-probléma hatékony kezelése...
 
    Bővebben...  

 
„Egy orvos – egy rendelő” program 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hardubé Judit osztályvezető Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya

A rendszerváltást követően megalakult önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében 21 db háziorvosi, 14 db gyermekorvosi körzetet, továbbá fogorvosi, gyermek- és ifjúság-egészségügyi, védőnői és ügyeleti szolgálat működtetéséről gondoskodott. A rendelők többsége (a fogorvosiakat kivéve) városi tulajdonban volt. Jellemzően kifogásolható volt műszaki állapotuk és felszereltségük, ugyanakkor a körzeti feladatot ellátó orvosok többsége, közel 60 %-a két munkahelyes rendelőben dolgozott. Különösen rossz volt az arány a...
 
    Bővebben...  

 
Jogorvoslatok az építéshatóságnál 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Markó Péter jegyző Keszthely

Keszthely város közigazgatási területén és 14 településen látunk el építéshatósági feladatkört. A jogorvoslati eljárások során szerzett tapasztalatainkról szeretnék rövid áttekintést adni a 2005. és 2006. évekre vonatkozóan. A fentiekből látszik, hogy a kiadott építéshatósági határozatok száma nagyon magas, mely igazolja, hogy ez az ágazat igen frekventált és kiemelt jelentőségű a közigazgatásban. 2005-ben az építéshatósági munka során kiadott összes határozatok száma: 739 db jogorvoslati eljárásra került határozatok száma: 14...
 
    Bővebben...  

 
Akadálymentesített közigazgatás Budaörsön 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tevanné dr. Südi Annamária jegyző Budaörs

Országosan egyedülálló kísérletbe fogott Budaörs a nemrégiben megújult közösségi Városházán: az idén húszéves város nemcsak a szó konkrét, de átvitt értelmében is akadálymentesítette a helyi közigazgatást. Az évről évre ismétlődő közvélemény-kutatások visszaigazolták a városvezetés igyekezetét: az ügyintézéssel való elégedettség folyamatosan növekszik Budaörsön. A 2005-ben átadott, kibővített Városháza épülete nem csupán a Polgármesteri Hivatal székhelye lett, hanem egyben olyan közösségi tér, amely munkaidő után...
 
    Bővebben...  

 
„Nemzedékek Kézfogása” 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kovács Gábor jegyző Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt ciklus kezdetétől komolyan foglalkozott olyan program megvalósításával, amely majd’ valamennyi korosztályt érintve az anyagi támogatás mellett erősíti a lokálpatriotizmust, a város lakosságmegtartó erejét. Ennek eredményeként született meg a „Nemzedékek kézfogása” programcsomag. Ígérvényként fogalmazódott meg az a programcsomag, amellyel a város az újszülötteket, az ifjú házasokat, valamint a nyugdíjasok meghatározott rétegét támogatni kívánta. A cél a gesztus értékű...
 
    Bővebben...  

 
Az alakuló ülések tapasztalatai 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Varga Tibor főosztályvezető Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya

Megyénkben a 2006. októberi helyhatósági választásokon a polgármesterek több mint egyharmada cserélődött, ugyanis a 258 helyi önkormányzatból 82 helyen történt változás. Ezzel párhuzamosan a képviselőtestületek összetétele is jelentősen megújult. A polgármesteri tisztség átadás-átvételének megszervezésére ezért kiemelt figyelmet kellett fordítanunk. Az előírt jegyzőkönyveket mindenütt a helyszínen, a teljes körű jelenlét mellett személyesen írtuk alá. Figyelembe vettük, hogy több településen az önkormányzatok megalakulása óta...
 
    Bővebben...  

 
Kisajátítási ügyintézés 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pais József dr.

Kisajátítási ügyben az első fokú döntés a közigazgatási hivatalvezetők hatáskörébe tartozik. Hivatalunknál az ügyek száma viszonylag nem magas, de az érintett ingatlanok és ügyfelek nagy száma, az ügyek bonyolultsága miatt jelentős munkateherrel járnak. 2005-ben például 63 kisajátítási eljárást folytattunk le, melyekben mintegy 500 ingatlan és 1000-1200 ügyfél szerepelt. Az utóbbi években ügyeink mintegy felét a gyorsforgalmi úthálózattal összefüggő eljárások tették ki. Autópályás kisajátításokat 2001 tavasza óta intézünk, ilyen...
 
    Bővebben...  

 
Hasznos, szórakosztató és pénzt is hoz 2006/6
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Asbót Kristóf

Jártunkban keltünkben egyre gyakrabban akad meg a szemünk egy-egy villogó plazmatévé képernyőjén benzinkútban, patikában, nagyáruházakban. Nézzük egy kicsit majd elunva, hogy csak sűrűn ismétlődő reklámokat kapunk, hátat fordítunk. A nagy kereskedelmi televíziók is „tudják” – sőt a médiatörvény kötelezi is őket erre – hogy a reklámok közt azért valamiféle műsort is kell adni. Ha közérdeklődésre méltó műsort, információt mutat a képernyő nagyobb, kedvvel nézzük és jobban hat ránk a reklámblokk is. Az elektronikus...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU