http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Ifjúságkutatás 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kormos Adrienn Eger város ifjúsági referense

2003. évben merült föl igény az egri fiatalok véleményének, gondolatainak, elvárásainak, közéletiségének megismerésére, mind Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mind pedig a városi civil szervezetek, valamint a fiatalokkal foglalkozó szakemberek részéről. Az előkészítések után 2005. év elején kezdte el a Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda a felmérést, melynek célcsoportja az Egerben élő, illetve az oda bejáró 15-29 éves korosztály volt. 1000 fővel töltették ki a 6 tematikus blokkot tartalmazó kérdőívet: iskola, tudástőke; munka...
 
    Bővebben...  

 
Heves megye nemzetközi kapcsolatai 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss János Nemzetközi és Idegenforgalmi Iroda vezetője

A rendszerváltást követően a Heves Megyei Önkormányzat széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki: külföldi megyékkel, térségekkel indítottunk kétoldalú együttműködést, nemzetközi szervezetekben vállaltunk tagságot. A Megyei Közgyűlés által kialakított külügyi stratégiának megfelelően a külföldi kapcsolatok szervezése során 2002-2006 között kiemelt figyelmet fordítottunk az Európai Uniós csatlakozással együtt járó feladatokra, felkészülésre, ennek érdekében az együttműködéseket elsősorban az EU tagországok...
 
    Bővebben...  

 
Közigazgatási Szakkönyvtár az egri Megyeházán 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szecskó Károlyné könyvtáros Heves Megyei Közigazgatási Szakkönyvtár

A közigazgatás fokozatos korszerűsödése, az önkormányzati munka szakszerűbbé válása, információ-szükségleteinek megnövekedése miatt egyre inkább előtérbe kerül a közigazgatásban dolgozók információ-ellátásának kérdése. Tudjuk, hogy egy hivatal munkáját alapjaiban nem az határozza meg, hogy működtet-e könyvtárat vagy sem, de azt is állíthatjuk, hogy a szakemberek munkájához nélkülözhetetlen jogszabályok, folyóiratcikkek, szakkönyvek gyors, pontos elérése megkönnyíti a feladatok elvégzését és biztos fogódzót jelent a szakmai...
 
    Bővebben...  

 
A sport történelmének „temploma” 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Székely Ferenc dr.

Egerben, a Megyeháza udvarán található Sportmúzeum egy olyan rangos szentély, amely nap mint nap élményt nyújt az oda látogatók számára. A múzeum nyitott kapuját átlépő látogató felfedezheti az újkori olimpiai játékok értékeit, érezheti az olimpiai eszmeiség hatását. Ötven évvel ezelőtt spontán módon kezdődött a sporttörténelmi értékek megmentése, amelyre nagymértékben kihatott az 1956-os forradalom éve, a melbourne-i olimpiai játékok esztendeje, amikor is a nagy sportegyéniségek egyszerre küzdöttek a sportsikerekért, a szabadságért...
 
    Bővebben...  

 
21. századi funkció középkori környezetben 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Petercsák Tivadar dr.

A magyar nemzet kiemelkedő történelmi emlékhelye az egri vár, amely az 1552-es hősies várvédelem révén vált híressé. A Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában itt működő Dobó István Vármúzeumot évente több, mint 400 ezer látogató keresi fel, hogy végigjárják az egykori harcok helyszíneit, megtekintsék a múzeum kiállításait, és részt vegyenek az évente megrendezett történelmi programokon. A vármúzeum az utóbbi évtizedben tudatosan törekszik arra, hogy az általános múzeumi funkciókon (gyűjtés, megőrzés, tudományos feldolgozás,...
 
    Bővebben...  

 
Nyári Játékok – Eger, 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Révészné Bögös Zsuzsanna Müvelődési és Sport Iroda vezető

Egerben három évtizede kezdtek el foglalkozni a város vezetői azzal a gondolattal, hogy nyaranta a város múltjához és jelenéhez méltó, országos jelentőségű kulturális, főként színházi programokkal fogadják a városba látogatókat. Továbbá azzal akarták még otthonosabbá tenni a patinás várost a lakók számára is, hogy tartalmas nyári rendezvényeket szerveznek. Ezen alapgondolatok nyomán született meg a korábban csak színi- és operaelőadásokat, később más zenei és táncos produkciókat is felvonultató szabadtéri rendezvénysorozat. 1977-től...
 
    Bővebben...  

 
Egri fertálymesterek, tizedesek 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Nemes Lajos főlevéltáros Heves Megyei Levéltár

A német polgárság betelepülése folytán több magyarországi városban jellegzetes önigazgatási forma alakult ki. Ez volt a fertálymesterek testülete. Történetüket funkciójuk alapján három korszakra kell osztanunk: kialakulásuktól 1848-ig, majd 1848-tól 1948-ig, adminisztratív úton való megszüntetésükig, végül a rendszerváltást követő újjáalakulásuktól napjainkig terjedő korszakokra. Az intézmény előzménye hazai gyökerű, s a XVII. század végén kezdett kialakulni. A török kivonulása után az Egerbe betelepülő lakosság jelentős része...
 
    Bővebben...  

 
A Magyar Szent Korona menekítése 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Renn Oszkár prior Szent György Lovagrend Egri Priorátus

Az évente, 2006-ban immár hatodszor megrendezett történelmi emlékülésére a Szent György Lovagrend Egri Priorátusa a Magyar Szent Korona 1809. évi Egerbe menekítésének elfeledett, a közvélemény által alig ismert körülményeit tűzte napirendre. Dr. Pap József történész, főiskolai docens és Fodor László régész, muzeológus, kutatásaik során a menekítés előzményeit és történetét részleteiben is feltárták, előadásaikban az ülés résztvevőivel megismertették. Magyarország, a Habsburg Birodalom részeként az 1700-as évek végétől...
 
    Bővebben...  

 
Vadászok és földtulajdonosok között őrlődik a jegyző 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: JK

A jegyzők igen szerteágazó feladatkörét szaporítva, az 1996. évi LV. törvény és végrehajtási rendelte - a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról - sem kímélte e köztisztviselői réteget amikor „sokadik ” hatáskörként a vadászati joghoz kapcsolódó feladatot határozott meg. A jegyző a vadászok és a föltulajdonosok érdekei között őrlődik. A vadászati törvény változást hozott a vadászati jog gyakorlása vonatkozásában, mivel e vagyonértékű jog „a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként a vadászterületnek...
 
    Bővebben...  

 
Heves megye közigazgatás-története Szt. Istvántól a kiegyezésig 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Ungvári Tamás főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

Szt. István államszervezésének idején sógora és nádorispánja, Aba Sámuel, gyakorlatilag uralta a Hernád folyó forrásvidékétől a Közép-Tisza vidékig (Szolnokig), keleten a Zagyváig elterülő, a Mátrát is magába foglaló vidékeket. E területen alakult ki 1010 után Újvár megye, melynek központja Abaújvár földvára, volt, s onnan igazgatták a hevesi részeket is. Heves vármegye önállósulása hosszas folyamat volt, végső soron csak a XIII. század végére fejeződött be. Korai ispáni centrum a hevesi földvár volt; V. István királynak ott és...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU