http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A Vértesi Natúrpark 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Viszló Levente

2005. október 27-én ünnepélyes keretek között vehették át Magyarország első hivatalosan létrejött natúrparkjának települései és a Pro Vértes Közalapítvány a Vértesi Natúrpark cím adományozó okiratát dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi minisztertől. Magyar civilek és az EU A rendszerváltást követően egyre több helyen fogalmaztak meg önkormányzatok, civil szervezetek olyan új térségfejlesztési elképzeléseket, melyek célja a természeti, kultúrtörténeti értékekre alapozott nemzeti parkok, natúrparkok létrehozása volt....
 
    Bővebben...  

 
Községi bíróválasztás 1848 előtt 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gelencsér József dr.

Történelmünk, közigazgatásunk, választási rendszerünk szempontjából 1848 határkőnek számít. Ezt megelőzően, a XIX. század első felében alapvetően a kései feudalizmus viszonyai határozták meg országunk életét. A feudalizmus keretei között pedig sokféle jogállású településsel, területtel, szervezettel és személlyel lehetett találkozni. A település kisebb vagy nagyobb mértékű önállóságát, jogi helyzetét az is jelezte, hogy lakosságát (illetve annak egy részét) mennyiben illette meg az igazgatás vezető testülete(i) és az élén álló...
 
    Bővebben...  

 
Partnerség a közteherviselésben 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mórocz János Mecénás klub

A magyarországi mecenatúra létezik, fejlődik, de jellemzői, természete sem az állam, sem a civil szektor számára intézményesen nem kezelhetők. Mégis a vállalatok és magánszemélyek irányából becslések szerint százmilliárdos nagyságrendben áramlik vissza támogatás különböző közügyek segítésére. A mecénásság, mint szerep megerősítése, társadalmi megbecsülése érdekében elkerülhetetlen, hogy állami és helyi társadalmi szinten megfogható legyen a partnerségi kapcsolat, minél alaposabban megismerhetővé váljon a hazai mecenatúra állapota és...
 
    Bővebben...  

 
A Ket. alkalmazása 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kajári Gyula vezető főtanácsos Rácskainé dr. Ács Beáta hatósági főosztályvezető-helyettes

A közigazgatási hivatal kiemelt feladata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – Ket. – alkalmazásának segítése. Már a törvény hatálybalépése előtt jelentős munkát végeztünk e téren. Jogharmonizáció A közigazgatási hivatal segítette és koordinálta a képviselő-testületek jogharmonizációs tevékenységét. A 1145/2004. (XII.22.) Korm. hat. 6. pontja alapján ugyanis a helyi önkormányzatoknak a Ket. hatálybalépésének napjáig gondoskodniuk kellett a helyi rendeletek...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok a körjegyzőségekről 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Petrin László jegyző Kőröshegy

A fejlett európai önkormányzati rendszerek két úton haladtak, az egyik út a kisközségek egyesítése, a másik megoldás a települési önállóság megőrzése mellett széles társulási rendszer megteremtése.1 Az ország településszerkezete és történelmi hagyományai a kisközséges rendszer megőrzését indokolja., de erre  hosszabb távon csak akkor van esély, ha tovább folytatódik a körjegyzőségek létrehozásának folyamata  és beigazolódik, hogy színvonalasan tudják ellátni feladataikat. Az 1990. évi Ötv. megszületése óta Magyarország...
 
    Bővebben...  

 
Partnerséget vezényszóra! 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Halmai Nóra pályázati koordinátor Dunaújváros

A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása a közelmúltban, július 8-án ünnepelte első évfordulóját. A statisztikai kijelölést követően a társulás megalakulásáig azonban sok víz lefolyt a közeljövőben már dunaújvárosi híddal is büszkélkedhető Dunán. Az ország számos kistérségéhez hasonlóan a dunaújvárosi kistérség kialakulása sem történt zökkenőmentesen. Az első bonyodalmak az Adonyi Kistérség kiválásával kezdődtek. Ezt követően a Dunaújvárosi Statisztikai Kistérséget 2004. január 1-től a megmaradt kilenc...
 
    Bővebben...  

 
A Vértes társulás 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Molnár Julianna jegyző Bicske

A VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a törvényi lehetőséggel élve, 2004. évben közös feladatok ellátását vállalta fel a kistérség területén.  A megyében elsőként. Kötelező feladatként vállalta: 1. Pedagógiai szakszolgálat ellátását  Logopédiai ellátás  Gyógytestnevelés 2. Szociális és gyermekjóléti alapellátást  Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közös működtetése 3. Egészségügyi alapellátást  Központi orvosi ügyelet 4. Állati hulladékok...
 
    Bővebben...  

 
Elektronikus szavazás 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tóth Zoltán ACEEEO

Magyarországon egyhamar nem várható az elektronikus szavazás bevezetése. Ennek egyik oka a pártpolitikákban, a másik a különféle félelmekben keresendő. -- Magyarország elkötelezte magát az információs társadalom, ezen belül is az e-közigazgatás kialakítása mellett. Kormányzati szervek mindenfélét ígérnek, és projekteket hirdetnek, ám ezekből mintha hiányozna az elektronikus szavazás bevezetése… -- Én messzebbről indítanék, ugyanis Magyarországon nemcsak a szavazás maradt ki a fejlesztésből, hanem maga az információs társadalom. Az...
 
    Bővebben...  

 
Jó munkához mennyi idő kell? 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Váliné Antal Mária jegyző Polgár

Európában, így Magyarországon is rohamléptékkel épül a tudásalapú társadalom. Éppen ezért minden eddiginél fontosabbá válik, hogy mindenki naprakész információhoz és korszerű tudáshoz jusson. E céltól vezérelve Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. év októberében döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon Móricz utcai általános iskolai intézményegységének bővítésére, informatikai fejlesztésére. A célt az intézmény bővítése mellett az...
 
    Bővebben...  

 
Továbbképzés Fejér megyében 2006/4
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Molnár Lajos FMKH Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetője

A korszerű, hatékony közigazgatás megteremtésének egyik fontos feltétele a köztisztviselők képzése, továbbképzése. Könnyen belátható, hogy közigazgatási közszolgáltatásokat magas színen nyújtani csak szakmailag felkészült köztisztviselők képesek. Mindezen elvek figyelembevételével a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal a továbbképzési tevékenységére kiemelt figyelmet fordított. A rendszerváltást követően szervezett továbbképzési rendszerről gyakorlatilag 1999-től beszélhetünk, hiszen a kormány a 199/1998. (XII.4.) számú rendeletében...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU