http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Deutsche Bühne Ungarn - Szekszárd 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jóföldi Gabriella

A Német Színház 1982-ben még Német Bemutatószínpad néven kezdte meg működését Szekszárdon, a Babits Mihály Megyei és Városi Művelődési Házban. A színház a német nemzetiség kulturális értékeinek mentését az anyanyelvük ápolását tűzte ki célul. Az intézmény ebben a kezdeti stádiumban csak alkalmi társulatból állt és főként irodalmi összeállításokat adtak elő. A színház a Deutsche Bühne nevet 1987-ben vette fel, amikor hivatalosan is felavatták az ország első német színházát. A művelődési ház oldalszárnyában kialakított...
 
    Bővebben...  

 
Törvényességi ellenőrzés 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóvári Krisztina dr.

A közigazgatási reform az uniós csatlakozás, valamint az új eljárási törvény bevezetése, az Ötv-ben meghatározott alapvető, általános törvényességi ellenőrzési feladatok ellátásán túl, az elmúlt három évben kiemelkedő fontosságú feladatokat jelentettek, melyek megvalósításában a közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzési főosztályai, törvényességi ellenőrei oroszlánrészt vállaltak. Tolna megyében az öt kistérségben megalakultak a többcélú kistérségi társulások, 100 %-os lefedettséggel. A törvényességi ellenőrzési...
 
    Bővebben...  

 
Az uniós jog és a nemzeti jog a helyi adóztatásban 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Emese dr.

Az uniós csatlakozás után Magyarország egy teljesen új jogi környezet kellős közepén találta magát. Magyarországon a csatlakozás óta az érvényes jog két részre vált. Az egyik része a hazai jog, amelyet a jogalkotás szabályai szerint az arra feljogosított szervek hoznak létre. A másik része az egész közösségi jog; a primer jog, azaz az alapító szerződések, a szekunder jog, amelyet a közösségi szervek alkotnak meg, valamint a közösségi vívmányok az ún. aquis communautaire teljes anyaga. 2004. május 1-je óta a közösségi jog már magyar...
 
    Bővebben...  

 
Szekszárd történelmi borvidék 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vida Péter

Valaha, a régi időkben, mikor még a Duna rakoncátlanul hömpölygött természetes vakvágányán, sokszor kilépve megszokott medréből, egészen a domb lábáig, elöntött minden létező területet. Ebből a vízi világból csupán 20-50 cm-re kiemelkedő foltokon éltek régi elődeink. A Duna és a Dombság között helyezkedett el maga a Sárköz, apró, pici falvaival. Leírások szerint az ott élő népesség csónakba szállva evezett a dombig, és miután megművelte szőlőjét, hazaevezett. Történelmi értékeink nagyon régi időkre nyúlnak vissza. Valószínű,...
 
    Bővebben...  

 
Az új honvédelmi törvényről 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagy Zoltán vezető-főtanácsos Védelmi Bizottság titkára

Az Országgyűlés 2004 novemberében az Alkotmány módosításával (2004. évi CIV. törvény) együtt elfogadta a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvényt (továbbiakban: hvt). A törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását a Kormány a 71/2006. (IV. 03.) számú rendeletében szabályozta. A sorkatonaság megszünt. A rendszerváltoztatással párhuzamosan a honvédelem intézmény-rendszerében is, ezen belül elsősorban a hadseregben alapvető változtatásokra került sor. Így született meg az 1993. évi CX. törvény...
 
    Bővebben...  

 
Europe Direct Szekszárd 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dombai Szilvia irodavezető

Az országos hálózat részeként működő Tolna Megyei Európai Információs Pont (a mai Europe Direct elődje) 2000 júniusában kezdte meg a működését Szekszárdon, a Tolna Megyei Önkormányzat épületében. Az iroda létrehozásának a célja az volt, hogy a megye egész lakossága, valamint a megyei szervezetek egy polgárközpontú, területi kommunikációs, ingyenes szolgáltatásokat nyújtó ügyfélszolgálat által az Európai Unióval és Magyarország integrációjával kapcsolatosan megfelelő információhoz jussanak. Az információs egység részt vett a megye...
 
    Bővebben...  

 
A kistérségek a bűnmegelőzésért 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Soczó László dr.

A bűnmegelőzés anomáliái, a finanszírozás, komplexitás kérdése. Egy lehetséges út Tolna megyében: A kistérségeken alapuló komplex megyei bűnmegelőzési program. Ma már vitathatatlanul egységesnek tekinthető vélemény, hogy a lakosság életminőségének egyik alapvetően meghatározó tényezője a biztonság, ezen belül is a bűnözéstől való félelem. Abban is egyetértés van, hogy a bűnözéssel szemben eredményesen fellépni csak a legszélesebb körű társadalmi összefogással lehet és érdemes, és ennek leghatékonyabb útja maga a bűn...
 
    Bővebben...  

 
Társulás, egy kis községből nézve 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fábián Péter jegyző Értény

Egy Tolna megyei kis településen, Értény községben dolgozom jegyzőként. A 780 lelkes falu sok problémával küzd – fejletlen gazdaság, munkanélküliség, elöregedő népesség stb.- számos településhez hasonlóan. Egy olyan témában szeretném megosztani gondolataimat, amely a közeljövőben szerintem alapvetően meghatározza a települések életét. Ez a társulások létrehozása és működtetése. Komoly változások előtt áll a közigazgatás az nem kétséges, a konkrét terveket még nem ismerjük, de a reformok során biztosan előtérbe kerül az...
 
    Bővebben...  

 
Te hogy látod? 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bárdos Lászlóné dr.

A „Jegyző”-t, írja a jegyző, és reméli, hogy más is olvassa! Két olyan kérdésben szeretném, ha többen is megosztanák az olvasókkal véleményüket, amely úgy gondolom, nemcsak Dunaföldvár speciális esete. Az együttgondolkodásunk révén folyamatosan „életszagú”-vá alakíthatók azok a jogi keretek, amelyekben mindennap dolgozunk. Most csak két témát vetek fel, de úgy gondolom ez többekben is előhozhat olyan gondolatokat, amelyet érdemes lehet továbbgondolni. 1. kérdés • A lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított...
 
    Bővebben...  

 
Szekszárd és kistérsége: e-ügyintézés? 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Faragó Ágnes Hatósági irodavezető

„A tudás hatalom.” Francis Bacon A fenti örök érvényűnek tűnő mondat az európai gazdasági, és ipari felemelkedést megelőző szellemi alapozás korában hangzott el. A XVII. század németalföldi kereskedő társaságok e felismerés jegyében, jól megfontolt üzleti érdekeik kivitele iránt hívták életre a statisztika tudományágat, annak érdekében, hogy piacaik felmérése alapján tevékenységüket a megfelelő módon optimalizálják. A XXI. században a globalizáció és az információs társadalom közegében hasonló kihívást jelent a közigazgatás...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK