http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Továbbképzések - futószalagon 2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Józsa Fábián Szervezési és Informatikai Főosztály vezetője

Olyan korban élünk, amikor a közigazgatás, mint valami élő organizmus, folytonosan változik és megújul. Igaz ez a szervezetére, a működési-gazdálkodási feltételekre, az ezekhez kapcsolódó milliónyi előírásra, és igaz a hatóságok által alkalmazott joganyagra is. Tavaly közel kétszáz törvényt fogadott el az Országgyűlés, minden évben sok százra rúg a kormányrendeletek, miniszteri rendeletek száma, és a több ezret is elérhetik a helyi önkormányzatok által megalkotott jogszabályok. Tessék bennük naprakésznek lenni, rendelkezéseiket...
 
    Bővebben...  

 
Törvényességi ellenőrzés és a fővárosi önkormányzati rendszer...
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Belányi Márta Törvényességi Főosztály főosztályvezető-helyettese

A közigazgatási hivatal vezetőjének törvényességi ellenőrzési tevékenysége lényegében az önkormányzati munka jogszerűségének, kiszámíthatóságának garantálására irányul, s mint ilyen, speciális munkamódszereket, hozzáállást és nagyfokú tájékozottságot igényel. Tekintettel arra, hogy alkotmányos célja megvalósításához a hivatalvezető felügyeleti jellegű, tehát a döntés érdemére valóban kiható hatásköröket a jogalkotótól nem kapott, így hagyományos eszközei, mint a törvényességi észrevétel, a testületi ülés összehívása stb....
 
    Bővebben...  

 
Törvényességi ellenőrzési tapasztalatok 2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Rácz János Hivatal vezetője

A közigazgatási hivatalok tevékenységének egyik súlyponti feladata a törvényességi ellenőrzés ellátása a települési és megyei önkormányzatok tekintetében. Megyénkben ez azt jelenti, hogy 229 települési önkormányzat (1 megyei jogú város, 24 város, 18 nagyközség, 186 község), valamint 118 kisebbségi önkormányzat (106 cigány, 6 német, 2 lengyel, 1 örmény, 1 szlovák, 1 ruszin, 1 ukrán) vonatkozásában kell a törvényességi ellenőrzési feladatokat ellátni. Emellett 11 többcélú kistérségi társulás és a megyei területfejlesztési tanács...
 
    Bővebben...  

 
A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelése2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szabó Krisztina Belügyminisztérium

A nyugat-európai és az észak-amerikai országok már a XX. század közepén felismerték, hogy a közigazgatást hatékonyan segítő iratkezelés megteremtése és működtetése a tömeges iratképzés körülményei között központilag irányított, folyamatos tevékenységet igényel. E tevékenység legfontosabb célja az, hogy az iratkezelési folyamatok kezelhetőségét új, hatékony, ugyanakkor költségkímélő eljárások és módszerek kidolgozásával és bevezetésével biztosítsa. Hazánkban, az utóbbi években a közigazgatási hatósági eljárás és...
 
    Bővebben...  

 
Integrált költségvetési gazdálkodási rendszer Miskolcon 2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nyilas Ferencné Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály vezető

Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodási feladataikat szigorú jogszabályi feltételek szerint, megkülönböztetett társadalmi-politikai követelmények és állampolgári figyelem közepette végzik. Az Állami Számvevőszék önkormányzatoknál tartott ellenőrzései rendre megállapítanak olyan eljárási, szervezési tennivalókat, melyek a hagyományos ügyvitel-technikai eszközökkel, elavult számítógépes programokkal már nem teljesíthetők. Ezért – elsősorban a nagyobb önkormányzatok hivatalaiban – mind gyakrabban születik meg az elhatározás a...
 
    Bővebben...  

 
Hazai anyakönyvezés 2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Geszten Judit

A belügyi igazgatás körébe tartozó államigazgatási feladat-és hatáskörökről szóló 21/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) a hazai anyakönyvezést a fővárosi főjegyző hatáskörébe telepítette. Hatályos, alkalmazandó jogszabályok az eljárás során: - 2002. évi XLV. törvénnyel módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (At.) - 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (Ar.) - 1952. évi IV. törvény...
 
    Bővebben...  

 
Új típusú modellek alkalmazása a közigazgatásban 2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szabó István dr.

A végeláthatatlan egyeztetésekkel, a gyors, szakszerű döntésekhez szükséges információ hiányával, a nagyberuházások összetettségével és időbeli dimenzióival, a támogatásokhoz kapcsolódó hosszú távú kötelezettségvállalások rendezetlenségével bizonyára a Tisztelt Kollegák is szembesültek már. A jelenlegi helyzet tarthatatlanságát felismerve a Miskolci Polgármesteri Hivatal arra az elhatározásra jutott, hogy megkísérli egy olyan folyamatirányítási modell kidolgozását, mely szabályozott keretek között garantálja a testületi, illetve...
 
    Bővebben...  

 
A ket. Alkalmazásának tapasztalatairól 2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Balázs István főcsoportfőnök Dr. Sárosi Magdolna főosztályvezető-helyettes

Amikor a Kormány 2005. szeptember 15-én eldöntötte, hogy számos felvetés ellenére sem halasztja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)  hatálybalépését, a belügyi vezetésnek olyan szervezési intézkedéseket kellett hozni, mely alkalmas az új eljárásjogi rendszerre történő zökkenőmentes áttérés elősegítésére. A feladat végrehajtása érdekében döntés született egy olyan szakértői bizottság és munkacsoport létrehozásáról, mely ─ az érintett tárcák...
 
    Bővebben...  

 
A versenyképesség szorításában 2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc közigazgatási államtitkár

A fejlett Európai Uniós és OECD tagországokban folyamatosan napirenden szerepel a költségvetési szféra, s ezen belül a közigazgatás modernizációja és átfogó reformja. A magas színvonalon működő, a rendelkezésre álló költségvetési és humán erőforrásokat hatékonyan felhasználni képes nemzeti szintű közigazgatás(ok) kialakításából ugyanis jelentős versenyelőny származhat. A versenyképességi intézkedések meghozatala nem odázható tovább, mivel az egységes(ülő) Európai Közigazgatási Térben 25 állam közigazgatásának versenye zajlik....
 
    Bővebben...  

 
Nemzet, nemzeti kisebbség 2006/2
  2009.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Avarkeszi Dezső dr.

Adhattam volna írásomnak a „Nemzet, nemzetpolitika” címet is, hiszen sokan vannak, akik a nemzetpolitikán kizárólag a határon túli magyar politikát, sőt még azt is szűkítve, a határon túli magyarok támogatását értik. Ráadásul az ilyen értelemben felfogott nemzetpolitika kizárólag a környező országokban élő magyarokra gondol, kizárva hatóköréből az Európa más országaiba, vagy más kontinensekre elszármazott honfitársainkat. A nemzetpolitika azonban jóval több ennél, széles értelemben bele kell értenünk minden olyan területét az...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK