http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Bemutatkozik a Bács-Kiskun Megyei Illetékhivatal 2005/6
  2009.10.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szigeti László

Az illetékhivatalok sajátos közigazgatási jogállással rendelkeznek. A megyei (fővárosi) önkormányzati hivatalok belső szervezeti egységei, de az adott megyére utaló elnevezéssel. Ez abból adódik, hogy az elsőfokú illetékügyi hatáskör az adózás rendjéről szóló törvény szerint a megyei (fővárosi) főjegyzőkhöz van telepítve. Költségvetési szempontból általában részjogkörű költségvetési egységek a hivatalok, vagy még ilyen státusszal sem rendelkeznek. Maga a költségvetési finanszírozás is sajátos, mert a megyei jogú városok is...
 
    Bővebben...  

 
A bírósági végrehajtás szerepe és gyakorlata a közigazgatási végrehajtásban...
  2009.10.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Orell Zsolt Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Elnökségi Tagja

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara-mint a ma Magyarországon végrehajtással foglalkozó apparátusok szakmai csúcsszervezete-joggal tűzhette zászlajára azt a koncepciót, hogy minden olyan hivatalnak felajánlja szolgálatát, szakmai tudását és felkészült apparátusát, ahol szintén végrehajtással foglalkoznak. Jelenleg az országban működő mintegy 200 önálló végrehajtó, továbbá mintegy 60 végrehajtó helyettes és mintegy 100 végrehajtó jelölt szakmai tudása illetve az évenkénti 60% feletti sikeres behajtási mutató megfelelő garanciát jelenthet arra...
 
    Bővebben...  

 
Szélessáv Magyarország elmaradott településein 2005/6
  2009.10.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csapó Noémi Sere Péter

Magyarországon az utóbbi években a szélessávú lefedettség dinamikusan növekszik. 2004 márciusában a tízezer fő feletti lélekszámú települések lakosságának 87,9%-a számára volt biztosított szélessávú internet hozzáférés, jelenleg ez az arány 92% feletti. A legjelentősebb növekedést a kisebb, három és tízezer fő közötti települések, valamint a háromezres lélekszám alatti települések lakosainak lefedettségi adatai mutatják. Utóbbi esetében az arány még 2004 tavaszán is csak 3,7% volt, míg jelenleg a legkisebb települések esetében a...
 
    Bővebben...  

 
A mérlegen: az innovatív közigazgatás 2005/6
  2009.10.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc közigazgatási államtitkár

Mottó: Csak az a közigazgatás képes betölteni hivatását, amely képes a megújulásra       (Magyary Zoltán) 2005 májusában az európai uniós tagállamok közigazgatásért felelős minisztereinek luxemburgi tanácskozásán elfogadták a 2006-2007-re szóló középtávú tervet, amelynek egyik hangsúlyos elemét és kiemelt területét az innovatív közigazgatás megvalósítása képezi. Amennyiben számvetést készítünk arról, hogy hol tartunk ezen a területen, akkor az alábbi kép tárul elénk: 1. CAF (Common Assessment Framework) mint a közigazgatás...
 
    Bővebben...  

 
Jogi segítségnyújtás a nép ügyvédjeitől 2005/6
  2009.10.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gergely Sándor dr.

2004. áprilistól könnyebben jutnak jogi segítséghez azok, akik ezt pénzért nem engedhetnék meg maguknak. A jelzett időponttól valamennyi megyében és a fővárosban is megkezdték működésüket az Igazságügyi Minisztérium jogi segítségnyújtó hivatalai. Egyelőre csak peren kívüli ügyekben adnak tanácsot a névjegyzékbe felvett ügyvédek. Később azonban tovább bővül a szolgáltatási kör. Két év múlva várható, hogy ez által a jelenleginél kevesebb munkájuk lesz a bíróságoknak, de több a fiatal, kezdő ügyvédbojtároknak. A nép ügyvédjei. A...
 
    Bővebben...  

 
Ahol a csend még hallható Talentum Falusi Turisztikai Fogadóhely 2005/5
  2009.10.13. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gadoczi Bertalan

A Miskolctól 42 km-re északra fekvő, erdőktől és gyümölcsösöktől körbefogott csereháti kis zsákfaluban a Talentum Fogadóhelyhez tartozó falusi vendégházban, élményudvaron, erdei iskolában és kézműves házban a természet, a falusi élet és saját kreativitásunk felfedezésének élménye várja a csendre, nyugalomra, a természet közelségére vágyó családokat, baráti társaságokat, iskolai csoportokat. A programajánlatból kiemelhető a Magyarországon csak néhány éve terjedő, az iskolások számára a tanítási időszakban a tantervi...
 
    Bővebben...  

 
Anomália 2005/5
  2009.10.13. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Károly jegyző

A korábbiakhoz hasonlóan ezen cikkemben is egy jogalkotási-jogalkalmazási anomáliára szeretném felhívni a figyelmet a hamarosan hatályba lépő, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) kapcsán. Jogalkotás A Tv.29. § (1) bekezdése: „A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára, más hatóság kezdeményezésére, külön jogszabályban meghatározott panaszra (a továbbiakban együtt: kérelem) vagy hivatalból indul meg.” A Tv. 30. §-a:...
 
    Bővebben...  

 
Hajdú-Bihar megye kistérségi társulásai 2005/5
  2009.10.13. Hozzászólások: 0  
Szerző: Leitner Béla irodavezető Területerendezési és Térségi Kapcsolati Iroda

A 2002. év tavaszán hivatalba lépett kormány egyik programja a magyar közigazgatás minden szintjét érintő átfogó reform volt, hiszen ma Magyarország egyik alapvető problémája, hogy a különböző településen lakó emberek rendkívül eltérő színvonalon jutnak (juthatnak) hozzá olyan alapvető ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez, amelyeknek egy része lényegében alkotmányos alapjogokhoz kapcsolódik. Kirívó különbségek mutatkoznak az oktatásban, az egészségügyi ellátásban, a munkalehetőségekben, az életviszonyokat jelentősen...
 
    Bővebben...  

 
Rendszeresen felgyújtják a Hortobágyot avagy: a nemzeti park tűzvédelme 2005/5
  2009.10.13. Hozzászólások: 0  
Szerző: Czéh István tűzoltó ezredes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2002. június 27-én tűz keletkezett a Hortobágyi pusztán, és két napig lángolt, veszélyeztetve tanyát, hodályt, falut. Miként azt annak idején a sajtó is közzétette, a Hortobágyi Nemzeti Park összesen 80 200 ha-os területéből a több mint 7000 ha égett le. 14 tűzoltófecskendő, 8 vízszállító, 4 lajtos kocsi, 3 helikopter, 79 tűzoltó, katonák, a HNP dolgozói, munkagépkezelők, összesen több mint 100 fő vett részt az oltásban, teljes egészében lekötve Hajdú-Bihar, és részben a szomszédos megyék tűzvédelmi erejét. Abban az évben összesen 84...
 
    Bővebben...  

 
Megalakultak az ágazati „Zöldhatóság”-ok 2005/5
  2009.10.13. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kelemen Béla igazgató Debrecen

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ágazati szerveinél 2005. január 1-től jelentős változás történt. A három nagy szakterület (a vízügyi, a környezetvédelmi és a természetvédelmi) hatósági feladatait ezen időponttól egy szervezet, országos szinten 12 új intézmény, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek látják el. Feladat és hatáskörüket a 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg. Ezen feladatokat korábban a három szakterület külön-külön végezte (környezetvédelmi hatósági feladatok: 12...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK