http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Az állattartásról 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző

Aki veszi magának a fáradtságot, hogy az állattartás, állategészségügy, állatvédelem stb. hazai szabályozását „összeböngészi” a különböző agyonmódosított, az Alkotmánybíróság által is „szabdalt”, sokszor egymással köszönőviszonyban sem lévő jogszabályokból, (és netán még a jelenkori jogalkalmazást is ismeri!) az bizonyára egyetért azzal a megállapítással, hogy ezt a területet nyugodtan nevezhetjük a jelenkori magyar jogi szabályozás egyik állatorvosi lovának. A mostani cikket egy sorozat vitaindítójának szánjuk, amelyben...
 
    Bővebben...  

 
Mit várjunk a szociális reformtól? 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Letenyei Róbert Gerjen Község Jegyzője

A kormányzat meghirdette a szociális reformjait. Összetett feladat vár a törvényalkotásra. Az eddigi szabályozás azért volt sikertelen, mert minisztériumi szabályozásként közelítettek a problémához, és nem úgy, hogy összetett társadalmi probléma megoldása a feladat. A legfontosabb a most már elfeledett elvnek, törvényhozói szinten nem alkalmazott foglalkoztatás elősegítésének, ismét központi hangsúlyt kell kapnia. A szociális ellátó rendszer feladata, hogy integrálja az egyént újra a munka világába, segítse Őt, ha az egyéni családi,...
 
    Bővebben...  

 
Térinformatika az igazgatásban 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Heizler György tű. ezredes

A Katasztrófavédelem feladata az állampolgárok és anyagi javaik védelme. Ez a feladat csak az igazgatás szövetébe ágyazódva, a közigazgatási szervekkel szorosan együttműködve oldható meg hatékonyan. Munkáknál ez szolgál zsinórmértékül. Ehhez adattokkal kell rendelkeznünk az egyénekről, az épületekről és az ezeket veszélyeztető tényezőkről. Ez a nagytömegű adat és a gyors rendelkezésre állás számítógépet igényel, ha az adatainkat összekapcsoljuk az érintett térrel, új lényegi összefüggésekre juthatunk. Ezért döntöttünk a...
 
    Bővebben...  

 
Megyei Kincstár
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fonai Tibor igazgatóMagyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatóság

Az elmúlt két év – pénzügyi igazgatásban végrehajtott – reformintézkedéseinek egyik eredménye, hogy rendkívül széles kört ölel fel azoknak a szervezeteknek és magánszemélyeknek a száma, akik hivatalos kapcsolatban vannak a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatóságával. (Először a családtámogatási iroda került át a MEP-től a TÁH-hoz. Ez utóbbi szervezet 2003 júliusától Magyar Államkincstár néven folytatja tevékenységét, miután a Kincstár Rt. beolvadt az Államháztartási Hivatalba.) Igazgatóságunk „ügyfelei”: 246...
 
    Bővebben...  

 
Kórház a város közepén 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Prof. Dr. Repa Imre főigazgató

A Kaposi Mór Oktató Kórházat 1846. november 2-án alapították. Az eltelt megközelítőleg 160 év alatt az intézmény fejlődése, átalakulása folyamatos, melyben az elmúlt 6 év kiemelkedő időszaknak számít. Az intézmény Kaposvár Megyei Jogú Város belvárosában található meg. 987 ágyat működtet 217 orvos, 957 szakdolgozó és 270 munkatárs a gazdasági apparátus területén. Az intézményben 24 klinikai osztály, 92 járó szakrendelés működik. A múlt évi működési adatok alapján 41 ezer fekvőbeteget, 1 millió egyszázezer járóbeteget látott el....
 
    Bővebben...  

 
Kisközségből a városba 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gazdóf Angéla dr. jegyző

Amikor megkaptam a felkérést ennek a cikknek a megírására, elgondolkoztam azon, hogy sokkal személyesebb hangvételű lesz, mint egy un. „szakmai cikk”. Nem egy meghatározott témát kell valamilyen szakmai szempontból feldolgoznom, hanem a változásról szerzett tapasztalatokat, benyomásokat, a régi és az új összehasonlítását kell papírra vetnem. Foglalkoztatott az a gondolat is, érdekel-e valakit egy községi körjegyző munkahelyváltása egy szakmai lap hasábjain? Végülis arra a megállapításra jutottam, hogy mások, akik szintén ilyen változás előtt...
 
    Bővebben...  

 
Az intézményrendszer hiányosságai a gyermekvédelemben 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kőhalmi Erika jegyző

Az 1997.évi XXXI. Törvény, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szépen és hosszan rendelkezik, (nem szólva a végrehajtásáról szóló kormányrendeletről) gyökeresen megváltoztatta, átformálta a gyermekvédelem egész intézményrendszerét, mind a jogalkalmazó, mind pedig „az érintett ügyfél”- vagyis jelen esetben  a gyermek - szemszögéből. Azonban gyakorló jegyzőként (tehát I.fokú gyámhatóságként) számomra valami mindig hiányzott és hiányzik ma is ebből a szabályozási rendszerből. Azon túl, hogy ez a törvény már...
 
    Bővebben...  

 
A képviselő-testület hivatala 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Mezőfi Ágnes jegyző

Tab Város Polgármesteri Hivatala – mint a megye városai közül másik két kisváros: Balatonföldvár és Csurgó – központja kiemelt hatóságnak és körjegyzőségnek is. A kiemelt hatóság körzetközpontjaként 25 településre, amely mindössze tizenhat és félezer lakost jelent, kiterjedő illetékességgel gyakorolja az okmányirodai, az építéshatósági és a gyámhivatali feladat-, hatásköröket. A várossá nyilvánításkor – 1989. március 15-én – a városi tanácshoz tizenegy, mint az országban sehol ilyen nagyszámú község tartozott. E községek...
 
    Bővebben...  

 
Kommunikáció az államigazgatásban 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pünkösd Márton sajtó és információs referens

A jó stratégia nem más, mint napi gyakorlattá váltható elmélet. Segítségével gyorsabban haladunk az ismert terepen, kapaszkodókat találunk a rögös úton, és újat választhatunk céljainkhoz, ha a régi már járhatatlanná vált. Nagyjából ez a gondolkodás vezette a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal kapcsolatszervező tevékenységét több évre (2003-2006) meghatározó kommunikációs stratégiájának készítőit. A hivatal teljes kapcsolatrendszerét (lakosság, sajtó, politikai szféra, szakmai kapcsolatok) felölelő kommunikáció hitelességét minden esetben...
 
    Bővebben...  

 
Honlapok helye, szerepe a szakmai irányításban 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vajda István Informatikai Főosztályvezető

Az internet használatának elterjedése a közigazgatási szerveknél az utóbbi időszakban erőteljesen felgyorsult, és ellentétben a lakossági penetrációval, e szervezetek szinte teljes körű lefedettségűek. . Ennek következménye, hogy az internet használat a köztisztviselők jelentős része számára mindennapos. Ez, az internet egyéb előnyeivel ötvözve automatikusan veti fel a kérdést, hogy mi módon lehetne - a lakossági tájékoztatás mellett – szakmai, szakmai irányítási feladatokra is használni. Nézzük meg előbb, hogy mit nyújt az internet, valamint...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK