http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Tisztelt Szerkesztőség! 2005/1
  2009.10.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kőhalmy László

Kőhalmy László vagyok, lassan tizenöt éve számlálom a szavazatokat… Bizottságunk mindig harmonikusan, kiegyensúlyozottan dolgozott. Persze ehhez kellett némi bölcs tolerancia…Nos ezt a toleranciát feszegeti már néhány éve az a gyanúsítás, amely kezd eluralkodni, ha hagyjuk. Ezért, arra gondoltam, hogy minket Szavazat Számláló Bizottsági tagokat is kell, hogy védje valami. Például létre hoznánk e célból egy Szövetséget. Amennyiben lehetséges, kérem Önöket és ily módon a SzSzB tagokat, hogy támogassák elképzelésemet. Remélem a Jegyző Asszonyok...
 
    Bővebben...  

 
A helyi önkormányzatok 2005. évi költségvetéséről 2005/1
  2009.10.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deli Erika főosztályvezető BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály

A makrogazdasági folyamatok várható alakulása, a költségvetési politika főbb prioritásai A gazdaságpolitika hosszú távú célja a modernizáció, az európai átlaghoz való felzárkózás, fő törekvése a tavalyi év folyamán elindult kedvező irányú változások további erősítése. Ennek megfelelően a legfontosabb makrogazdasági mutatók alakulásában az alábbi prognosztizálható: 2005-ben változatlanul kedvező külgazdasági feltételekre lehet számítani. A 2005. évben a 2004. évihez hasonló, kb. 4 %-os gazdasági növekedés várható. Az inflációs...
 
    Bővebben...  

 
Az Európai Unió Alkotmányáról 2005/1
  2009.10.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa

A magyar Országgyűlés 2004. december 20-dikán kétharmados többséggel ratifikálta az Európai Unió Alkotmányát. Az itt olvasható előadás a Jegyzők XXV. Konferenciáján hangzott el, 2004. december 9-dikén, Budapesten. A Jegyző és Közigazgatás folytatni kívánja a téma ismertetését. Az Európai Integrációval foglalkozó szakemberek körében mindig felmerült az a kérdés, hogy az Unió rendelkezik-e alkotmánnyal. Ez a közjogi szempontból kiemelkedő kérdés, úgy vetődött fel, hogy az EK-jog az egésze, az acquis communautaire felfogható-e alkotmányos vagy...
 
    Bővebben...  

 
A közigazgatás versenyképessége Előzmények, tapasztalatok, távlatok az...
  2009.10.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc Hivatalvezető

Mára már általánosan elfogadott, hogy a közigazgatás teljesítő képességének színvonala alapvetően meghatározza egy ország versenyképességét. Nem véletlen, hogy az Európai Unióban is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a közös európai értékekre és hagyományokra épülő úgynevezett Egységes Európai Közigazgatási Tér továbbfejlesztésére, a kapcsolódó intézményi keretek megerősítésére. A lisszaboni csúcson 2000-ben az Európai Tanács úgy foglalt állást, hogy a közigazgatás és szabályozásának javítása meghatározó tényezője annak, hogy...
 
    Bővebben...  

 
Új törvény az ügyfelek szolgálatára 2005/1
  2009.10.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szabó Lajos A Ket. Törvényelőkészítő Bizottság (volt) tagja

A 2004. év utolsó plenáris üléseinek egyikén törvényt fogadott el az Országgyűlés a közigazgatási hatósági eljárás és hatósági szolgáltatás új szabályairól. Ez a törvény (rövidített nevén: Ket.) a közigazgatási hatósági jogalkalmazás általános eljárási szabályait foglalja össze. Többre nem vállalkozhat, hiszen a különféle ügycsoportok száma több százra tehető. Más szabályai vannak a részleteket illetően az örökbefogadásnak, mint a fogyasztóvédelmi ellenőrzésnek, az útépítésnek, mint a hatósági bizonyítványok...
 
    Bővebben...  

 
A Kormány 1…/2004 (… …) Korm. Határozata TERVEZET 2005/1
  2009.10.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Belügyminisztérium

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos feladatok ütemezéséről   A Kormány 1. elrendeli a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) felhatalmazó rendelkezéseinek kereteit kitöltő kormányrendeletek és miniszteri rendeletek előkészítésének megkezdését  Felelős: a jogszabály előkészítéséért felelős miniszterek  Határidő: azonnal 2. elrendeli, hogy az Elektronikus...
 
    Bővebben...  

 
Elmélet és gyakorlat In memoriam Fonyó Gyula 2005/1
  2009.10.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Zoltán

Mottó: Az elmélet fényt visz a gyakorlatba, a gyakorlat életet visz az elméletbe. (H. J. Quadbeck Seeger jegyzeteiből) A magyar és a külföldi közigazgatás évszádos problémája a közigazgatás elméletének és gyakorlatának a helyes összekapcsolása. Tudósok százai, majd a kutatóintézetekben tömörült szakemberek ezrei foglalkoztak és foglalkoznak a közigazgatás (államigazgatás és önkormányzati igazgatás) tevékenységi modelljének, szervezet-rendszerének, működésének az elméleti kérdéseivel. Minden elméletnek azonban van egy indítópontja, egy...
 
    Bővebben...  

 
Parlagfű IV. 2004/5
  2009.09.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Radics László dr.

Ahogy dobbal nem lehet verebet fogni, úgy rádió és TV hirdetéssel a parlagfűtől sem lehet megszabadulni. A mechanikai gyomszabályozás kézi eszközei: Kapálás: A kapálás a házi kertekben, ökológiai gazdálkodásban nyert létjogosultságot. Számos esetben a parlagfű elleni védelem igen hatékony eszköze. A hagyományos mezőgazdasági területeken ott van jelentősége, ahol a vegyszeres gyomirtás eredménytelen volt. A parlagfű elleni védekezés a kapálást megelőzően, már azzal a talajműveléssel megkezdődik, amelyet a növény vetése és ültetése...
 
    Bővebben...  

 
Számolni tudni kell 2004/5
  2009.09.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tóth József

Úgy ítélem meg, hogy a települési önkormányzatoknál végzett könyvvizsgálói tapasztalataim, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán végzett oktatói munkám és az ehhez kapcsolódó másoddiplomás- és szakképzés (mérlegképes könyvelő, felsőfokú szakképzés) során szerzett információim alapján összegyűlt olyan megállapítás-csokor, amelyet a lap olvasóinak talán nem haszontalan közzétennem. Főiskolánk már említett karán, a pénzügy szakon belül eddig is kiemelt figyelmet fordítottunk a...
 
    Bővebben...  

 
A közszektor igényei megjelennek a képzésben és kutatómunkánkban is2004/5
  2009.09.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Solt Katalin dr.

A Széchenyi István Egyetem mérnök és mérnöktanár, közgazdász, jogász, diplomás ápoló, szociális munkás valamint zenetanár képzést folytat. Az egyetem hallgatóinak létszáma 2004-ben nappali tagozaton 6800, távoktatási tagozaton pedig 3100 hallgató. Emellett jelentős a szakirányú továbbképzésben és a munkaerő piaci képzésekben részt vevő hallgatók, vállalati és közintézményi dolgozók száma is. A kutatási témák elsősorban az oktatott témakörökhöz kapcsolódnak és jól illeszkednek a regionális igényekhez. Az egyetem szellemi...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU