http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A közbeszerzés nehézségei 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Barna Orsolya dr.

A helyi önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások összeegyeztethetősége a közbeszerzési jogi környezettel Az immáron a közöségi jog követelményeit is szem előtt tartó, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény[1]sok vitát váltott ki szakmai körökben, különösen a helyi önkormányzatok vonatkozásában. A problémát elsődlegesen a helyi önkormányzatok közszolgáltatási feladatai ellátásának összeegyeztethetősége jelenti a közbeszerzési szabályokkal. Az Európai Unió Bizottságának 2004. áprilisában kiadott Fehér...
 
    Bővebben...  

 
Milyen költségvetést szeretnének a jegyzők? 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Harsányi Ernő Papp László Vehrer Ferencné

Harsányi Ernő címzetes főjegyző, Csorna A küszöbön álló közigazgatási reform részeként kell megjelölnünk az önkormányzatok költségvetési reformját. A reform szükségességét többek között indokolja a feladatrendszer nagyarányú bővülése, amit a költségvetési rendszer ez ideig nem követett. Ezzel összefüggésben kerültek az önkormányzatok olyan helyzetbe, hogy mára már nagy részük felélte mobilizálható vagyonát, s ennek hiányában a működést sem biztosító normatívarendszer fogyatékosságával együtt jelentősen nőtt a...
 
    Bővebben...  

 
Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása: a kezdet 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kelemen Marcell

2004. június 28-án – két nappal a Belügyminisztérium által kiírt ösztönző támogatásról szóló pályázatban foglalt határidő lejártát megelőzően   48 település részvételével létrejött a Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása. A Belügyminiszter 2004. április 29-én pályázatot hirdetett a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatásáról. E pályázaton elnyerhető összeg a társulások létrehozatalát, a kistérségi szintű önkormányzati közszolgáltatási feladatok szakmailag hatékonyabb szervezésének...
 
    Bővebben...  

 
Mosonmagyaróvári Kistérség 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Botos Gábor

Moson megye születése a magyar államalapítás idején történt. A térség az ország nyugati kapuja volt, s maradt az napjainkig is. A kistérség jelenleg 26 önálló településből áll – a térség a győri és a csornai kistérséggel határos, északon és nyugaton a szlovák és az osztrák területek – Csallóköz, Burgenland a szomszédai. Kettő város – Mosonmagyaróvár és Jánossomorja – mellett az 1. 000 fő feletti települések száma 17, s bár vannak 500 fő alatti települések, a kistérség nem nevezhető aprófalvas térségnek. Évtizedes...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségek a megyében 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Eszter dr., Kukorelli László dr.

A kistérség, mint komplex területi egység létrehozásának igénye már a 90-es évek közepén felmerült, amelynek forrása a szétaprózódott önkormányzati rendszer és a méretgazdaságosság elve közötti feszültség volt. A KSH elnökének 9006/1994. közleménye bevezette a statisztikai körzet kategóriáját, mely 1998-as módosításával együtt alapját képezte a 2003-ban létrehozott kistérségi lehatárolásnak. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet...
 
    Bővebben...  

 
Utószó2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Ináncsi Tünde dr.

a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatására kiírt pályázathoz A 2003 decemberében a kormány által lehatárolt kistérségek, illetve a kistérségekhez tartozó települések ez év tavaszán jelentős szerephez jutottak, megmérettettek összefogási, együttműködési hajlandóságuk tekintetében. A többcélú kistérségi társulások létrejöttét támogatta a BM a 2004. évi ösztönző pályázatával. A pályázati felhívás, illetve az annak alapjául szolgáló 65/2004.(IV. 15.) Korm.r. értelmében 80-120 MFt-ra lehetett pályázni az...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségi modellkísérletek 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Mezőfi Ágnes

A tabi közoktatási integrált kistérségi mintakísérlet A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról szóló 1113/2003. (XII. 11.) Korm. határozatnak – folytatva a megkezdett korszerűsítési folyamatot – fontos eleme a kistérségek megerősítése, a többcélú kistérségi önkormányzati társulások szabályozása, ösztönzése. A tabi közoktatási integrált kistérségi mintakísérlet. A Koppány-völgye Kistérség, „a lankák békés birodalma” a Somogy-Tolna-Baranya megyék által alkotott Dél-dunántúli Régió északkeleti...
 
    Bővebben...  

 
KEIR: Közigazgatás Egységes Iratkezelési Rendszere 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Benczéné dr. Nagy Eszter

A Belügyminisztérium 2003. januárjában kezdeményezte a közigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok iratkezelésének egységes szabályozását azzal a céllal, hogy elősegítse a szolgáltató közigazgatás hatékony működését és megteremtse a Kormányzati Portálon keresz-tül történő lakossági ügyintézés alapjait. A kezdeményezést hatékony munka követte, melynek eredményeként a kormány 2003. szep-temberében elfogadta a közigazgatási szervek egységes iratkezelési szabályzatának koncepci-óját (2205/2003. (IX. 4.) korm. hat.), s egyben...
 
    Bővebben...  

 
Koncentrált ügykezelés bevezetése a Belügyminisztériumban 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kelemen Barnabás

A közigazgatás reformja parancsoló szükségesség  mondhatnánk ki a verdiktet akár bevezető gondolatként is. Ennek a kényszerét érzi a magyar közigazgatás valamennyi résztvevője, különösen akkor, ha ahhoz kellő muníciót kap az arra feljogosított döntéshozótól. A napjainkban végbemenő reformfolyamatoknak hol részesei, hol urambocsá’ elszenvedői vagyunk, míg a legelszántabbak kezdeményezőként lépnek fel. Ab. experto, azaz tapasztalatból tudjuk, hogy kezdeményezni, újat bevezetni, esetleg kitalálni nem mindig szerencsés vállalkozás. Ezt...
 
    Bővebben...  

 
Parlament előtt az új eljárási törvény 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Harsányi Zsolt dr.

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény tervezetéről készült előterjesztést az utóbbi években szinte példa nélkül álló, hosszú előkészítő folyamatot követően tárgyalta meg. A törvényjavaslat abból a szempontból is kuriózum, hogy nem szokványos előkészítési mechanizmuson futott keresztül. Már 2003 tavaszán létrehozta az Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága, az Önkormányzati Bizottsága és az Informatikai Bizottsága azt az Albizottságot, amely a törvény...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  KÖNYVAJÁNLÓ


http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU
buying valium online buy phentermine online without prescription