http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A közigazgatási ügyfélszolgálati rendszer továbbfejlesztése egy felmérés...
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc

A közigazgatási reformprogramok egyik kiemelt célja a szolgáltató típusú igazgatási rendszer kialakítása, a szolgáltató szemlélet központi és helyi szinteken történő megerősítése. A szolgáltató szemlélet kialakításának feltétele, hogy a közigazgatással, s ezen belül az önkormányzatokkal kapcsolatba kerülő állampolgár számára nyújtott igazgatási típusú szolgáltatások a legszélesebb körben nyerjenek teljesítést. A közigazgatással kapcsolatba kerülő állampolgár célja, hogy: -     a legkevesebb idő alatt, lehetőleg egyszeri...
 
    Bővebben...  

 
Nagykanizsa a fejlődés útján 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Palángi Krisztina

Nagykanizsa Megyei Jogú Város fejlődése újabb lendületet és lehetőséget kapott az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta, melynek egyik pillérét az Unió által kiírt pályázatok, míg másikat a minisztériumok módosított pályázatai adják. A város folyamatos fejlődésének az alapja a koncepcionális tervezés. Az önkormányzat felismerve ennek fontosságát, stratégiai tervezőbizottságot hozott létre, melyben a városvezetőkön kívül minden egyes szakterület is képviseltette magát. A közös tervezés eredményeképpen létrejött egy stratégiai...
 
    Bővebben...  

 
Az uniós fejlesztési forrásokról 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Henics Attila

A rendszerváltozást követően elsőként az OECD által kezdeményezett és az Európai Bizottság által kezelt PHARE-program biztosított külső forrásokat Magyarország felzárkózásához. A kezdetben elsősorban a gazdasági szerkezet átalakítására fókuszáló, központi projekteket finanszírozó rendszer fokozatosan vállalt egyre jelentősebb szerepet a társadalmi-gazdasági átalakulás számos szegmensében. Elsőként környezetvédelemre Zalaegerszeg és térsége négy nagyobb és számos kisebb projekt révén kapcsolódott a támogatási rendszerhez az...
 
    Bővebben...  

 
Nyugat-dunántúli régió 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Győrffy Gábor

A Nyugat-dunántúli régiónak markáns szervezési elvei, működési szisztémája, történelmi hagyományai vannak, amelyek révén eltérő fejlődési pályát járt be, mint az ország más területei. Ennek a régiónak a határai nem feltétlenül az államhatárok mentén húzódnak – a tervezésnek értelmezhető keretet a Bécs-Pozsony-Budapest-Zágráb-Maribor-Graz erőtér ad. Az kíván némi odafigyelést, hogy ennek az országrésznek az igényei és lehetséges célkitűzései különböznek az általános nemzeti szinten értelmezett feladatoktól és...
 
    Bővebben...  

 
A területfejlesztés rendszere és a törvénymódosítás 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Virág Rudolf dr.

A kormány – közel egy esztendős előkészítést követően – 2003. ősszén elfogadta a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosításának koncepcióját. A koncepció alapvető célkitűzése volt a decentralizáció folyamatának előre vitele, a regionális és a kistérségi szint megerősítése. A koncepciót és az annak alapján elkészült törvénytervezetet párját ritkítóan széles szakmai és szervezeti egyeztetés előzte meg a kistérségek településeivel folytatott konzultációktól kezdve az önkormányzati...
 
    Bővebben...  

 
Az Európa Terv tartalmi és szervezeti keretei 2004/5
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Baráth Etele dr.

Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országok között Magyarország élen járt a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap forrásainak fogadására történő felkészülésben. 2004. január 15-én nyilvánosan meghirdetésre került a Nemzeti Fejlesztési Terv első, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programban szereplő 22 pályázati felhívása. Az 5 Operatív Programban szereplő összesen 64 pályázati felhívás és a 23 központi program a januári meghirdetést követően folyamatosan kiírásra került. A Strukturális Alapok pályázatai keretében 2004-ben mintegy...
 
    Bővebben...  

 
Baja város informatikai stratégiájáról 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr.Völgyesi László

A közigazgatási informatikai reform megvalósítása olyan alapvető stratégiai cél, amely pótolja egyrészt az önkormányzat kötelező és választott feladatai körében a ma létező informatikai és kommunikációs eszközök tudásbázisok rendszer szintű hiányát, másrészt „nyit a világ, ezen belül Európa felé”, ami a következő 12 évben a modern önkormányzatiság velejárója. Végül összekapcsolódik a várható önkormányzati (államháztartási) reformmal, így csökkenti a működési-, és növeli a felhalmozási kiadások mértékét. A stratégia...
 
    Bővebben...  

 
Baja a vizek és az ízek városa, „Arany Bácska” fővárosa!2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Széll Péter polgármester

„Arany Bácska”, tartja rólunk a népnyelv. Magyarország kincset érő tája, szubmediterrán éghajlatával, kiváló természeti és termőtáji adottságokkal, a soknemzetiségű nép igényességével, szorgalmával, kultúrájával ötvözve tette Bácskát, annak „fővárosát” Baját híresen gazdaggá. Baja a vizek és az ízek városa! Nagyszerű természeti és épített értékei teszik egyedivé és varázslatossá. Régi utcái mediterrán hangulatot árasztanak. A vizek homokos és zátonyos partjain élvezni lehet a napfényt, hódolhatunk a vízi sportoknak,...
 
    Bővebben...  

 
A parlagfű III. rész 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Radics László dr.

A parlagfű úgy látszik mind több embernek ad munkát, megoldás azonban nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem történhet. Így történt az a július 22-én történt sajtótájékoztatón is, ahol Eke István főosztályvezető (FVM), Bujdosó László országos tisztiorvos, Sándor László a közmunkatanács elnöke és Majsai Sándor BM – Település Iroda főosztályvezetője magyarázták a dinamikus egyhelyben járás okait „A parlagfű mentesítési program végrehajtásában”. Egyebet ebben az időpontban már nem is tehettek. A vetésforgó, a...
 
    Bővebben...  

 
A továbbképzés-szervezés szakmai és pénzügyi ellentmondásai 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gál Jánosné Löveiné dr. Bálint Anna

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII.17.) Korm. rendelet 18. §-a részletesen szabályozza a hivatalvezetőnek a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait. (Pl.: szervezi a köztisztviselők képzését, továbbképzését, gondoskodik az alapvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról, stb.) A 18.§ g.) pontja kimondja, hogy a hivatalvezető elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU