http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Átörökíthető területfejlesztés Bács-Kiskunban 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Török Gusztáv Andor polgármester

Bács-Kiskun gazdaságának fejlődése 1989. után megtorpant, a visszaesés megállítására, majd növekedési pályára állítása érdekében jelentős források áramoltak a megyébe, amelyek 2002-től még inkább megemelkedtek. A térség hátrányos helyzetű minősítést kapott, amely egyfelől sajnálatos, másfelől előnyt jelent, hiszen több mint 3 milliárd forint többlettámogatáshoz jutott az ország legnagyobb területű megyéje. A területfejlesztés alapjaiból eddig 16-17 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre, de az EU-hoz való csatlakozás országosan...
 
    Bővebben...  

 
A Szegedi Tudományegyetem és a közigazgatás kapcsolata 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Józsa Zoltán

A Dél-alföldi régió tudományos, kulturális életének nemzetközileg is elismert intézménye a nagy hagyományokkal rendelkező Szegedi Tudományegyetem. Az Állam és Jogtudományi Kar, mint a jogászképzés fellegvára évtizedek óta biztosítja azt a szervezeti, szakmai, személyi hátteret, mely garancia arra, hogy jogi tanulmányaik befejezését követően felkészült, elkötelezett, a kor követelményeivel lépést tartani tudó fiatalok kerüljenek ki az egyetem falai közül. Az Állam és Jogtudományi kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszéke – más...
 
    Bővebben...  

 
Széles sávú elektronikus kommunikáció 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csapó Noémi Sere Péter

A kormány és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös erőfeszítéseinek köszönhetően az információs társadalom fejlesztése kiemelt jelentőséget kapott és a 2003-ban véglegesített Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) kijelölte a szükséges intézkedések fő irányait. Az IHM kiemelt feladatainak egyike a szélessávú elektronikus kommunikáció terjedéséhez szükséges tartalom- és infrastruktúra-fejlesztés, hiszen a szélessávú hálózatok az alapinfrastruktúra megtestesítői, az infokommunikációs technológiák kihasználásának...
 
    Bővebben...  

 
Európa egy kattintásra 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Orova Márta

Magyarországon az Európai Unióval kapcsolatos általános és speciális információk bárki számára könnyen elérhetők a jól kiépült információs hálózatnak köszönhetően. A különböző szervezetek eltérő célcsoportok számára szolgáltatnak meghatározott szempontok szerint információkat az Európai Unió működésével, programjaival, pályázati lehetőségeivel kapcsolatban. Az Európai Unió hivatalos információs központja Magyarországon az Európai Tájékoztatási Központ (ETK), melynek feladata, hogy hozzájáruljon a magyar állampolgárok uniós...
 
    Bővebben...  

 
Vizsgálataink tapasztalata 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Klapcsik László dr.

Az átfogó vizsgálatok tapasztalatai szerint a gazdálkodás szabályozottsága területén javulásként értékelhető, hogy az önkormányzatok költségvetése megalapozottabbá vált. E mellett azonban a költségvetési rendeletek tartalma és szerkezete – kevés kivételtől eltekintve – továbbra sem felel meg a jogszabályi követelményeknek. A vizsgált önkormányzatok közül több nem rendelkezett a testület által elfogadott gazdasági programmal. A helyi önkormányzatok gazdálkodását végrehajtó hivatalok egy részének nem volt megfelelő szervezeti és...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzati pénzügyi ellenőrzés hiányosságai 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bálint Anna dr., Pataki István dr.

Közismert problémát hordoz magában az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésének elégtelensége is. Az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésében az játszik döntő szerepet, hogy az Ötv. megalkotásakor – feltehetően azért, hogy erős, autonóm önkormányzati rendszer alakuljon ki – az állam ellenőrző szerepe szinte elveszett. Külső ellenőrzésként az önkormányzatok gazdálkodásának szabályszerűségi és célszerűségi vizsgálatát az állami számvevőszék végzi. A számvevők alacsony számához (megyénként 5-6 fő), a megyei települések...
 
    Bővebben...  

 
Belső ellenőrzés? – Felügyeleti ellenőrzés? 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Jackli Tamás

A Kormány múlt év végén fogadta el a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletet, mely a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szól. A rendelet elfogadásával sok tekintetben ellentmondásos helyzet jött létre, mely problémák felvetése a témája jelen cikknek. Önkormányzatok szempontjából az új rendelet alapvetően két problémakört vet föl, melyek a következők:  a belső ellenőrzés helye a szervezeti rendszeren belül;  milyen változásokon kell keresztül mennie a felügyeleti ellenőrzésnek. A belső ellenőrzés szervezeti helye A rendelet 6. §...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzatok költségvetési rendeleteinek törvényességi ellenőrzése 2004/4...
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sarkadi Nagy Sándorné

A helyi önkormányzatok évente visszatérő komoly döntéselőkészítő és döntési feladata az éves költségvetési rendelet megalkotása. A feladat kétirányú. Egyrészt el kell dönteniük, hogy a rendelkezésre álló források és a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásának költsége közötti összhang hogyan teremthető meg. Másrészt meg kell felelni az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben megfogalmazott alaki és tartalmi...
 
    Bővebben...  

 
Az illetékbevételek növelése és a jogszerűség 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Mezeyné dr. Harangozó Ildikó

Csongrád megyében legfőbb problémaként az tapasztalható, hogy az illetékhivatal számára előirányzott illetékbevétel nagysága, az elintézendő ügyek száma és az illetékbeszedéshez meglévő személyi és tárgyi feltételek nincsenek szinkronban egymással. A meglévő munkafeltételek az illetékhivatallal szemben felállított elvárásokhoz igazodó szinttől messze elmaradnak. Másodfokú illetékügyek ügyintézőjeként naponta tapasztalom, hogy az ügyekben összecsapnak egyik oldalról az eredmény-centrikusság, a bevétel-növekedés, másik oldalról a...
 
    Bővebben...  

 
Homokháti költségvetés 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kisapáti Angéla

A helyi önkormányzatok számára évről évre nehezebb feladatot jelent egyensúlyban lévő önkormányzati költségvetés összeállítása a központi forrásszabályozás kedvezőtlen változásai, illetve az esetenként növekvő ellátandó feladatok miatt. 2 keretbe A statisztikai kistérséget jelenleg 9 település alkotja: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék. A statisztikai kistérség feltehetően továbbviszi a Homokháti Kistérség elnevezést. Kistérségünk földrajzilag Csongrád Megye délnyugati...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK