http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Önkormányzati költségvetés egy községi szemével 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lovászné Borbás Erika

„A helységek száma Magyarországon igazgatási rang (közigazgatási típus) szerint (2002. október 20.): 1 főváros, 22 megyei jogú város, 229 város, 186 nagyközség, 2707 község. Összesen 3145 helység.” (forrás: KSH) Királyhegyes Csongrád megyében a román határtól 10 km-re, Makótól 17 km-re található. A falu története 1844-ben kezdődött, amikor a Makó, Apátfalva és Csanádpalota között elterülő pusztára (amely kincstári birtok volt) 60 zsellércsaládot telepítettek, akik dohánytermesztéssel foglalkoztak. Eredetét tekintve tehát...
 
    Bővebben...  

 
Költségvetés készítése és végrehajtása egy kisváros szakembere...
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vörösné Lakatos Zsuzsanna

Mottó: Az önkormányzati költségvetés készítői minden évben belépnek egy bonyolult „alagútrendszerbe”. A láthatatlan végű úton néhol felvillan a fény, de nyomasztóan sok a szerényen megvilágított szakasz.Csongrád város lakossága a korábbi 20ezres létszámról mára 19 ezer fő alá csökkent. Az állandó lakosszám megtartása, lehetőség szerinti növelése komoly várospolitikai szempont. Az önkormányzat költségvetése az 1996. évi 1.288 millió Ft-ról 2003-ra 7.240 millió Ft-ra nőtt, ezen belül a működésben a változás 1.222 millió Ft-ról...
 
    Bővebben...  

 
Problémák egy önkormányzat a költségvetése összeállítása során 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Korsós Ágnes dr.

Valamennyi önkormányzat tisztában van azzal, hogy bár költségvetése egyedi, és azt önmaga határozza meg, költségvetése mégis része az egésznek. Egyedi sajátosságai ellenére kénytelen figyelembe venni a makrogazdasági hatásokat és azokkal számolva alkothatja meg saját gazdálkodásának tervezetét, hiszen bevételei jelentős hányadát a központi támogatások, pályázaton nyert pénzeszközök, kisebb részét pedig saját bevételei teszik ki. Ebből adódóan  sarkítva  két problémával kell megküzdenie: hogyan alakul a központi normatíva mértéke,...
 
    Bővebben...  

 
A költségvetés készítéséről 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet

Vége a nyárnak és a szeptemberi féléves költségvetési beszámolót követően mielőbb el kell kezdeni a jövő évi költségvetési koncepció, majd a rendelettervezet összeállítását. A költségvetés készítéséről szóló jogszabályok előírják a tervezés folyamatát, de nem tartalmazzák a szakmai kimunkálás minden egyes mozzanatát, ezt a gyakorlatban – a település nagyságához mérten – mindenki saját maga kell, hogy kialakítsa. Úgy gondolom, ma még jellemző a kistelepülések jelentős informatikai lemaradása, legalábbis a tervezéstől a...
 
    Bővebben...  

 
Csongrád Megye – forráshiány nélkül 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Sándorné

Az ország háromezer-egynéhányszáz önkormányzata közül egyre kevesebb mondhatja el magáról, hogy működési költségeit forráshiány nélkül tudja tervezni. A Csongrád Megyei Önkormányzat még ezen kevesek közé tartozik. Az önkormányzati törvény hatályba lépése óta – a rendszerváltáskor meglévő kedvező helyzet következtében – működési bevételeink fedezik a működési kiadásokat, olyannyira, hogy a bevételekből kisebb-nagyobb hányadot fejlesztésre tudunk fordítani. Talán helyesebb lett volna fordítva, nagyobb-kisebbnek írni, mert az...
 
    Bővebben...  

 
2005. évi tervezés előkészítése 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kása Zoltán dr.

A 2005. évi helyi önkormányzati költségvetés előkészítése során mindenek előtt az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásait kell áttekinteni. A helyi önkormányzat a költségvetésének tervezését a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelveknek megfelelően állítja össze, figyelemmel az önkormányzat saját pénzügyi szabályozási koncepcióira. E munkához jelenleg még nem áll rendelkezésre a költségvetés előkészítéséhez szükséges pénzügyminisztériumi tájékoztató,...
 
    Bővebben...  

 
Egységes közszolgálati törvény 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Sándor dr.

A fenti kérdésre választ adni korántsem olyan egyszerű, mint azt sokan gondolják, ha ezzel együtt a közszolgálat tartalmára, fogalmára is figyelemmel vagyunk. Márpedig csak ennek segítségével tudunk eljutni a megfelelő kiindulási alaphoz, a közszolgálati szervhez, a közszolgálat körének meghatározásához és végső soron annak személyi állományához, valamint az erre vonatkozó munkajogi szabályozáshoz. Értelemszerűen azokról a szervekről lehet itt beszélni, amelyek közérdekű (állami-önkormányzati) feladatot látnak el, részesei a társadalmi...
 
    Bővebben...  

 
Informatikai fejlesztés és szervezeti racionalizálás 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Varga János Zalaszám

A korszerű ügyvitelszervezésnek ma már nélkülözhetetlen eszköze az informatika. Alkalmazása azonban feltételezi a szervezet racionalizálását, ellenkező esetben a jobb informáltság mellett munkaszervezési problémák léphetnek fel. Az integrált – egy szakterület egészét lefedő – rendszerek e követelményt még hangsúlyosabbá teszik. Az önkormányzati hivatalok információs folyamatai a változó környezeti feltételektől, a munkatársak személyi lehetőségeitől, vezetői stílusoktól és még számos egyéb körülménytől függően eltérően fejlődtek....
 
    Bővebben...  

 
Egy kistérségi pályázat viszontagságai 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bánfi Margit

A Makói Kistérség Többcélú Társulása alakulásakor a képviselő-testületek a társulási megállapodásban minden olyan feladatot, hatáskört átadtak a többcélú kistérségi társulásnak, amely közösen  a helyi igények mentén  nagyobb hatékonysággal látható el, és a lakossági ellátás színvonalának javulását hozza. A sokrétű feladat meghatározás miatt felhatalmazták a polgármesterek tanácsát arra, hogy az átadott feladatokat olyan ütemben indítsa, amilyen ütemben az ehhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A pénzügyi fedezet...
 
    Bővebben...  

 
Kell-e nekünk régió? 2004/4
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Jackli Tamás

A kérdésre mint megyei önkormányzat hivatalának vezető beosztású köztisztviselője érzelmi alapon könnyen tudnék válaszolni nemmel. Azonban úgy vélem, hogy gondolkodó lényként kell a kérdést megközelítenem és a választ megadnom, s eldöntenem, hogy igen vagy nem. Először is tisztázni kell, hogy mit értünk régió alatt. Az EU a régiót általános fogalomként használja, és ide tartozik az összes, olyan országon belüli területi egység, ami nem helyi. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján található táblázat szerint ezek a következők:...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK