http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Összefogás a műemléki helyreállításban és múzeumi hasznosításban 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Benkár József főjegyző dr. Petercsák Tivadar

A Heves Megye Közgyűlés által fenntartott Heves Megyei Múzeumi Szervezet tíz intézményből áll, és központja az egri várban működő Dobó István Vármúzeum. A megyei múzeum működési körülményeit, lehetőségeit és látogatottságát alapvetően meghatározza, hogy abban az erődítményben található, amely a 16. század közepén, a török elleni küzdelmekben vált híressé. Dobó István és maroknyi csapata nemcsak Magyarországot, de a keresztény Európát is védelmezte 1552 őszén. Gárdonyi Géza híres regénye, az Egri csillagok és a belőle készült...
 
    Bővebben...  

 
A Szobi kistérség bemutatása 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kempfné Dudás Hilda jegyző

A Szobi Statisztikai Kistérség „jogi alapokon” történő szerveződése először 1997-ben, mint Ipoly menti Önkormányzatok Településfejlesztési Társulása egyesületként szerveződött meg. Ezt követően a mai formájában 2003. december 8-án (szintén ua. települési körrel lehatárolva) „Szobi Kistérségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása” néven szerveződött meg. Az előzményekhez azonban mindenképpen hozzátartozik az, hogy már 1990-től a Dunakanyar és az Ipoly-völgye települései számos esetben hoztak létre különböző céllal ún....
 
    Bővebben...  

 
Közösségi e pontok 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csapó Sándor

Az év végére 1700 településen mintegy 2800 eMagyarország-pont működik majd. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (továbbiakban: IHM) az internet elterjedtség növelése és az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése érdekében kiemelten fontosnak tartja, hogy az ország egész területén működjenek az állampolgárok számára könnyen elérhető, megfizethető árú, kiszámítható minőségben szolgáltató közösségi internet-hozzáférési pontok. Ennek megvalósítása érdekében az IHM támogatja azokat az általa e célból kiírt pályázatban...
 
    Bővebben...  

 
Hogyan kezdjünk projektek kialakításához? 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mezei Szabolcs Szabó Zoltán

„Rongált pénzügyi helyeztünk javítására, mely már-már elnyeléssel fenyegette hazánkat, az óhajtva várt munkálatok megkezdődtek. Sok tinta folyt el, sok országgyűlési dikció őröltetett le hosszú időn keresztül, mindig fújva a régi nótát, hogy »okvetlenül tenni kellene valamint«; de hogy »mit«, azt nem mondta meg senki. […] Mert hiába minden okoskodás, hiába minden frázis, hasztalan minden szellemi tevékenység, a legüdvösebb törvények behozatala is meddő munka ott, hol pénz nincs.” – írta Mikszáth Kálmán 1874-ben a Nógrádi...
 
    Bővebben...  

 
Modellkísérlet Baján 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr.Völgyesi László

A kistérségek kialakításáról és lehatárolásáról szóló jogszabály szerinti kistérség minden települése, összesen 19 település vesz részt a bajai kistérség munkájában, a kistérség lakosságszáma 77.250 fő. A kistérség központja Baja, mely Szeged, Pécs vonzástereinek peremén tölt be fontos városhálózati, térszerkezeti, ellátó, szervező szerepkört. Baja a Dél-alföld jelentős nagy hagyományokkal rendelkező, gazdasági, közlekedési, kulturális központja. Baja városának szellemisége, évtizedek alatt tudatosan alakított igazgatási,...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségek ma és holnap
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Rácz János

A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (12.18.) Korm. rendelet előírása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 11 kistérség létrehozására került sor. A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjában kidolgozott szakmai elgondolások szerint létrehozott kistérségek feladat és hatáskörét a Kormány az önkormányzati-közszolgáltatási, a településfejlesztési, valamint az államigazgatási funkciókhoz kapcsolódó tevékenységi területek ellátásában határozta meg. Az...
 
    Bővebben...  

 
Feladatok, lehetőségek és korlátok 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Rónayné dr. Vojnovics Ibolya

A fentiek áttekintésének szükségességét az teszi aktuálissá, hogy Budapest Józsefvárosi önkormányzatának a rendszerváltástól számított kilencedik jegyzőjeként álltam munkába 2004. április 1-jétől. Úgy gondolom, hogy mint legtöbb e beosztásban lévő kollégám a közigazgatás több területén dolgoztunk, szereztünk tapasztalatokat. Jómagam közel húsz éve dolgozom a „szakmában” és ebből 11 éve látok el jegyzői feladatokat. A II. kerületi Önkormányzatnál, mint hatósági-felügyeleti főelőadó éves munkaterv szerint és eseti...
 
    Bővebben...  

 
Közösségi modell 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tevanné dr. Südi Annamária

Budaörs fejlődésének olyan szakaszába jutott, amikor az infrastruktúra fejlettsége és a helyi gazdaság adott szintje kedvező lehetőséget teremt a helyi társadalom kohéziója, az ún. társadalmi tőke, a közbizalom erősítéséhez, annak érdekében, hogy az életminőség, az esélyegyenlőség helyi feltételei tovább javuljanak. Budaörs és térsége fejlődésében az elkövetkező időszakában a jó közigazgatásnak és az azzal együttműködő, fejlett civil társadalomnak van meghatározó szerepe. Egy átfogó egyén-, család- és közösségközpontú helyi...
 
    Bővebben...  

 
Okmányirodák – korszerű munkahelyek 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Barkóczy Tamás

Az ügyek 100 ezreit intéző okmányirodák Pest megyében is rövid idő alatt az államigazgatási struktúra elfogadott, szerves részévé váltak, ami elismerést érdemlő teljesítmény. Munkájuk szervezettsége, színvonala, szolgáltatásuk minősége, az ügyfélfogadás kultúráltsága mind, mind olyan tényező, amelyen keresztül az ügyfelek szélesebb területre is érvényes értékítéletet alkotnak. Más szóval a helyi közigazgatásról alkotott véleményükre jelentős hatású befolyásoló tényező az okmányirodák tevékenysége, munkavégzésük minősége,...
 
    Bővebben...  

 
Feltételes megállók 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sümegi Endre

A „feltételes megállóban” a helyközi autóbuszjárat akkor áll meg, ha arról valaki le, vagy éppen fel akar szállni. A közigazgatási munka fejlesztésének „helyközi járata” sem áll meg minden településen, csak akkor, ha ott „felszállók”, érdeklődők, a téma iránt elkötelezettek, és azért tenni is akarók találhatók. A Pest megyei Közigazgatási Hivatalban ilyen korszerűsítési megállóhelyek a következők voltak: a munkafolyamatok korszerűsítésének hagyományos eszközrendszere; az ISO minőségbiztosítási rendszer, és a CAF...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK