http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Az EU-ba is pályázunk 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

A cím nem az enyém, úgy kaptam, és meglehetősen talányos. Első értelmezésben természetesen a május elsejei időpontra gondolunk, de a pályázat, mint gazdasági, vagy más cél elérésére szolgáló eszköz többféleképpen is értelmezhető. I. Pályázunk azért az EU-ba nyelvismeretünkkel is. Ez ugyan a magyar közhivatalnok leggyengébb pontja, de talán nem lesz ez mindig így. A korábbi Tempus programok alapján is bővíthettük nyelvtudásunkat, de mód volt olyan megyei fejlesztési pályázatokat is elérni, melyek alapján a fél hivatal nyelvet tanult,...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok az EU-hoz való csatlakozásról jegyzői szemmel 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gazdóf Angéla dr.

A jogalkotó szervek, tehát a helyi önkormányzatok sem alkothatnak a közösségi joggal ellentétes jogszabályt. Ennek a feladatnak a felelőse a jegyző. A városi, illetve nagyobb községekben a hivatali apparátus létszáma lehetővé teszi, hogy a jegyző más munkatársakat is bevonjon a munkába, de - elsősorban a községekben - ez a feladat egy személyben a jegyzőre hárul. Tekintsük át, hogy lehet e feladatnak megfelelni. A Közösség jogalkotó hatásköre nem terjed ki minden területre, amelyre az önkormányzaté igen. Ennek alapján ki lehet szűrni azokat az...
 
    Bővebben...  

 
EU Információs Központ az önkormányzatoknak a Duna Palotában 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Orova Márta

Az Önkormányzati EU Információs Központ (Központ) 2003 májusa óta működik. A Belügyminisztérium azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi önkormányzatoknak európai uniós ügyekben tájékoztatást adjon, illetve segítse felkészülésüket a csatlakozásból adódó feladatokra. Központunk hosszú távra alakította ki működését. Munkatársaink sokféle módon és eszközzel tájékoztatják és segítik az érdeklődő önkormányzatokat, elsősorban a jogharmonizációs tevékenység ellátásához szükséges közösségi és hazai jogszabályváltozásokról, illetve...
 
    Bővebben...  

 
Mennyire európai Balatonboglár? 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Illyés Erzsébet

A XIX. század végén kezdődő fürdőkultúra városias településsé formálta a déli part falvait. Itt a közüzemi infrastruktúra korábban épült ki, mint az ország más vidékein. A vezetékes ivóvíz és a gázszolgáltatás mellett a szennyvízcsatornázás is 100 %-os lesz a városban, mivel idén a szőlőskislaki városrészben elkészülnek ezzel a munkával. Legalább ilyen jelentőségű, hogy a déli part mentén nemzetközi villamosított vasút és főút található, az utóbbit reményeink szerint a közeljövőben felváltja az országhatárig érő autópálya....
 
    Bővebben...  

 
Pécs az Európai Unióban 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Papp Judit címzetes főjegyző

Hazánk 2004. május 1-jén bekövetkező, az Európai Unióhoz történő csatlakozása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményei, vállalkozásai és partnerszervezetei számára is új, megnövekedett lehetőségeket kínál. Az EU támogatási rendszerének megismertetése, Pécs város kapcsolódási lehetőségeinek kialakítása, a pályázáshoz szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása érdekében 2004. január végétől, mintegy másfél hónapon át tartó, átfogó képzés indult a képviselőtestület tagjai, szakértői...
 
    Bővebben...  

 
Jogharmonizáció a Baranya Megyei Önkormányzatnál 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lászlóné dr. Kovács Ilona főjegyző

Valamennyi csatlakozni kívánó ország számára kötelezettség, hogy a hazai jogrendszerét a közösségi joghoz közelítse, vagyis elvégezze a jogharmonizációt. A jogharmonizáció elsősorban a központi joganyag harmonizációját jelenti, de helyi szinten is jelentkeznek feladatok a jogalkotó számára. Az önkormányzati rendeletek sem állhatnak ellentétben a közösségi jogszabályokkal.Első lépésként elkészült a hatályos rendeletek nyilvántartása mind papír alakban, mind a digitális rendszerben. A rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a rendeletek...
 
    Bővebben...  

 
Bűnmegelőzési stratégiát fogadott el a kormány 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lencsés Károly

Feladatok, források felelősök, határidők a társadalom önvédelmi képességének javítása érdekében A kormány február végén döntött a társadalmi bűnmegelőzés tavaly ősszel országgyűlési határozatként elfogadott nemzeti stratégiájának végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról, megjelölve a felelősöket és a határidőket is. Az alábbiakban a kormányhatározat néhány elemét mutatjuk be. Az országgyűlés tavalyi határozata szerint a bűnözés Magyarországon a rendszerváltozás óta robbanásszerűen növekedett, s az ismertté vált...
 
    Bővebben...  

 
Kis önkormányzatok és az Európai Unió 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Patakiné Kercsó Szilvia

A helyi önkormányzatoknak a rendeleteiket az Uniós csatlakozásig felül kell vizsgálniuk az önkormányzatok rendeletalkotási jogát az Ötv. 16. §-a, az jogalkotásról szóló tv. 1987 évi XI. tv. 1. §. /1/ f) pontja és az Alkotmány 44/§§ /2/ bekezdése szabályozza, továbbá a Helyi Önkormányzatok Chartája is rögzíti az önkormányzatok jogalkotási határkörét. A csatlakozás időpontjáig jogharmonizációs kötelezettség az önkormányzatoknak eleget kell tenni, ennek első lépcsője volt a tavalyi évben az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe...
 
    Bővebben...  

 
Angyalok és ördögök 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Zoltán

Angyalok és ördögök - Humánerőforrás-politika - Fiatal  öreg, okos  buta, kezdő – tapasztalt, képzetlen – képzett, lusta – szorgalmas, megbízható – megbízhatatlan, magyarul se tud – több nyelven is beszél, áldozatkész – hitszegő, döntésképes – utasításra váró, kollegiális – inkorrekt, kultúrált – bunkó, udvarias – udvariatlan, törtető – együttműködő, nagyvonalú – kukacoskodó, rideg – melegszívű, stb, stb…Jelzők, amelyek alapján minősítünk másokat. Milyen főnökre vágyunk, milyen a kollégánk és milyen...
 
    Bővebben...  

 
A közigazgatás személyi állományának felkészítése 2004/2
  2009.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc

Mottó: Külföldön közismert mondás, hogy „rossz törvényekkel és jó tisztviselőkkel még mindig lehet kormányozni, de ha a tisztviselők rosszak, a legjobb törvények sem segítenek rajtunk”. Közigazgatási versenyképesség Az ezredforduló globális folyamatai azt bizonyítják, hogy a versenyképesség egyre összetettebb követelménnyé válik, s ma már nem lehet kizárólag a versenypolitika, illetve a nemzetgazdaság keretein belül kezelni. A komplex versenyképesség legfontosabb tényezői között egyre hangsúlyosabb szerepet kap a közigazgatási infrastruktúra...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK