http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A szociális törvény újévi változásairól 2011/1
  2011.03.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kelemen Barnabás szociális és gyámhivatal vezető - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye - a szerkesztőbizottság tagja

A címben az évenként megismétlődő jogszabály-változásra irányítom a jogalkalmazó közönség figyelmét – saját megismerési vágyamat is megtartva – miszerint 2010. utolsó napjaiban kihirdetésre került az „Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” szóló 2010. évi CLXXI. tv. E törvényből a szociális törvény (Szt) változásairól értekezem, meghagyva a lehetőséget másoknak, hogy a címben szereplő egyéb változásairól akaratuk szerint...
 
    Bővebben...  

 
A Kormányhivatal vízgazdálkodási, ezen belül a csapadékvíz elvezetéssel...
  2011.03.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Andrási Beáta dr.

Az utóbbi évek szélsőséges időjárása miatt egyre több gondot okoz egész Szabolcs-Szatmár Bereg Megye területén, különösen a települések belterületén a csapadékvíz elvezetés kérdése. Tavasszal és a tél enyhébb napjaiban lehulló nagymennyiségű csapadékvíz következtében fellépő csapadékvíz-elvezetési problémák miatt 2010. évben számos panasz érkezett a Kormányhivatal jogelődjéhez a Közigazgatási Hivatalhoz. Az érkezett bejelentések legtöbbje arról tanúskodik, hogy az esőzések a csapadékvíz-elvezető rendszerek elavultsága,...
 
    Bővebben...  

 
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése2011/1
  2011.03.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Czakó Sándor

Az utóbbi években nagymértékben megnövekedett a tankötelezettség-megszegések száma településünk tanulói körében. Az igazolatlanul hiányzók szinte mind középiskolákban tanuló roma diákok. Ez utóbbi tény kialakulásának okai megérdemelnének egy külön cikket, de most inkább a nemrég megalkotott jogszabályok alapján jegyzői hatáskörbe helyezett iskoláztatási támogatás felfüggesztésének gyakorlati tapasztalatairól kívánok szólni. A jogalkotó minden bizonnyal tapasztalta a tankötelezettség megszegése eseteinek utóbbi években történt...
 
    Bővebben...  

 
Kisajátítási eljárás - különös tekintettel az önkormányzatok által...
  2011.03.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Grószné dr. Vasenszki Mária, Koltai Tamás dr.

A kisajátítás (expropriatio) már az ókori római jog által is ismert jogintézmény. A római jogtudomány a tulajdon korlátai között tartotta számon, mint a tulajdon legszembetűnőbb, legélesebb korlátozását. Eleinte a rómaiak viszolyogtak a jogintézménytől, ezért csak a posztklasszikus korban jutott teljes elismerésre a közületek joga arra, hogy – rendszerint valamilyen közmű létesítése érdekében – kisajátítsanak magántulajdonban álló dolgokat. A kisajátítás helyett azonban többnyire adásvételi szerződést (emptio venditio) alkalmaztak, melyet...
 
    Bővebben...  

 
„Kelet Kapujának” határőrzői
  2011.03.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Moldvay Csaba dr.

  Örültem a lehetőségnek, hogy a „Jegyző és Közigazgatás” című neves szaklap számára cikket publikálhatok, bár egy ideig töprengtem, hogy miről is szóljon az írásom.   Az utóbbi időben az tapasztalom, hogy az emberek egy bizonyos csoportját csak az „érdekli”, ha egy állami, költségvetési vagy fegyveres szervnél olyan történésekről, hírekről tudósítanak, amelyeknek - legtöbb esetben - bűnügyi érdekeltsége van. Gondolok itt arra, hogy ha a rendőrség berkein belül gördülékeny, szakszerű, eredményes munkavégzés folyik, annak...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzati adóhatóságok működéséről illetve szemelvények a 2011....
  2011.03.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Cikkemben több oldalon részletezhetném az önkormányzati adóhatósági dolgozók munkájának nehézségeit, leterheltségét, aprólékos és precíz munkavégzést igénylő feladatait, a hálátlan munkakörrel járó következményeket. Említést tehetnék arról is, hogy ha „erős” adóhatóságként kívánnak a hatályos jogszabályok alapján eljárni (ellenőrizni, bírságolni, végrehajtani), akkor az ügyfelek (és sajnos több esetben az önkormányzat vezetői – különösen választás évében) részéről éri támadás őket, ha meg nem látják el feladataikat,...
 
    Bővebben...  

 
„Önkormányzati” hatósági ügyek: mi szükség rájuk?2011/1
  2011.03.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Paizs Gábor dr.

Kilényi Géza professzor a Ket. 2004-es alap koncepciójában vázolt három jövőképének egyikében felvetette, teljes mértékben elfelejthetnénk az „önkormányzati” hatósági ügyeket, melyeknek 1990 óta nem tudtunk egzakt fogalmat adni. Ennél fogva a címzettek számára megmagyarázhatatlan, egy adott szociális ellátás igénybe vételéről a jegyző, míg látszatra az iméntivel azonos tartalmú kérelemről miért a polgármester hoz határozatot?   Nézetem szerint két sommás alapérték, mint az önkormányzati autonómia illetve a jogbiztonság érvei...
 
    Bővebben...  

 
2011. évi költségvetési kilátások 2011/1
  2011.02.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fazekas János dr.

Mottó: A költségvetés csak arra való, hogy a pénz elköltése előtt is, és utána is idegeskedhessünk. A mottóul választott idézet sok igazságot rejt magában, azonban az utóbbi években bebizonyosodott, hogy az önkormányzati költségvetés tervezetének előkészítése és az elfogadott költségvetés keretei közötti gazdálkodás sem mentes a folyamatos idegeskedéstől. Így volt ez a 2010. évi költségvetés esetében is, amely azzal indult, hogy az állami normatív költségvetési támogatások radikális csökkentése miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei...
 
    Bővebben...  

 
A kormányhivatallá alakulás folyamatában - Változás, eredményesség,...
  2011.02.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Galambos Ildikó dr.

A Jegyző és Közigazgatás 2010/6. számában a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője ismertette a magyar közigazgatás reformjának kezdetét, a minisztériumi szerkezetváltást, a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok megalakulását, előre vetítve a fővárosi, megyei kormányhivatalok létrehozását. A közigazgatási szakembereket – ahogy azt a közszolgálati pályán eltöltött 23 éves gyakorlatom alatt tapasztaltam - folyamatosan foglalkoztatta a változtatás szükségessége. Miért most jött el az idő a változásra és mit jelenthet az ország,...
 
    Bővebben...  

 
Nincs alkotmány választójog nélkül - Választójog, népszavazás és az...
  2011.02.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán választási szakértő

A világ minden alkotmányának szabályozási tárgya a választójog, még a monarchikus államformájú országokban is. Az egyes alkotmányokban azonban eltérő, hogy mely választások (parlamenti, köztársasági elnöki, önkormányzati) és milyen mélységben kerülnek szabályozásra. Egyes országokban (ország-csoportokban) speciális választások is vannak az alkotmányban: európai parlamenti, kisebbségi, bírói választások, valamint országos és helyi népszavazások. Az előkészítés alatt levő új magyar Alkotmánynak is sarkalatos kérdése a választójog...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU