http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A Europe Direct Tájékoztatási Központ Siófokon2010/6
  2011.02.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Pavlek Tünde jegyző - Siófok Györkös Marianna Europe Direct irodavezető - Siófok

Mára az európai integráció életünk szerves részévé vált, az uniós ismeretek így minden társadalmi réteg számára egyaránt nélkülözhetetlenek. Az Unió intézményrendszerében, politikáiban, támogatási rendszereiben történő eligazodás alapvető feltétele annak, hogy képesek legyünk kiaknázni az Európai Unió által nyújtott előnyöket. Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy Siófok Város Önkormányzata csatlakozzon az Európa-szerte működő Europe Direct információs hálózathoz. A kontinensen mintegy 500 ilyen európai uniós információs központ...
 
    Bővebben...  

 
Az építésfelügyelet Dél-dunántúli tapasztalatai 2010/6
  2011.02.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vörösné Lukács Éva vezető - Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Építésfelügyelet Szakigazgatási Szerv

Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. A hatáskört a 2010. szeptember 1. előtti regionális közigazgatási hivatalok építésfelügyeleti szakigazgatási szervéhez telepítették, illetékességi területük jelenleg is megegyezik a volt régiók közigazgatási területével. Építésfelügyeletünk Somogy, Baranya és Tolna megyében végzi munkáját. Az építésfelügyelet hatóság. Hatósági jogkörében helyszíni ellenőrzéseket végez, építésfelügyeleti intézkedéseket tesz, szükség esetén külön jogszabály szerint...
 
    Bővebben...  

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző2010/6
  2011.02.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Dr. Tóth Zoltán főszerkesztő kérdéseire dr. Kéki Zoltán, Kaposvár címzetes főjegyzője válaszol. Az egyetemi évek alapján mely professzorok voltak hatással a további pályafutására? A jogi karon több nevet is említhetnék. Benedek Ferenc és Ivancsics Imre szigora, felkészültsége és magas követelményszintje sokak számára emlékezetes élmény, de egyben minta is pályafutása során. Csizmadia Andor és Földvári József testesítették meg szememben a kutató, a tudós, a markáns és nagyhatású professzor eszményképét. Szamel Lajos professzor alakja...
 
    Bővebben...  

 
„Itthon nagyon sivár” A. P. Csehov: A három nővér, Nemzeti Színház 2010/6
  2011.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Révész György ügyvezető e-volreve Pénzügyi-Informatikai Kft.

Noha Csehov a saját korát rajzolta meg, nekünk kötelező észrevennünk mindazokat a jeleket, amik ránk is vonatkoznak! Vajon elég cselekmény-e egy színmű számára, az apa halála, a tehetségesnek induló fiúörökös végtelenül rossz házassága, az abból egyenesen következő testi és lelki megcsalás, a ház, a család egyetlen vagyontárgyának elzálogosítása, és a legkisebb lány utolsó menedékét jelentő kérőjének halála? Egészen bizonyosan. Az a darab, amelyikben ennyi minden történik, soha nem lehet unalmas. Akkor miért félünk megnézi Csehov...
 
    Bővebben...  

 
Okmányirodák az ablakban? 2010/6
  2011.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tomcsenkó József okmányiroda vezető - Dunaharaszti

A VI. Okmányirodák Szakmai Napokon sem sikerült a dolgok végére járni! A közigazgatási reform részesei lesznek, az már biztos, de hogy a konkrét struktúrában hol és milyen módon végzik feladatukat, az még nem publikus. Mivel az okmányok iránti szolgáltatási igény a lakosság részéről folyamatos, ezért ez évben is úgy gondoltuk, az okmányirodai vezetők és ügyintézők továbbra is igényt tartanak a továbbképzésre. A 2005-től évente megtartott szakmai továbbképzés soron következő programjának megszervezése nagy kihívásnak bizonyult. Ennek...
 
    Bővebben...  

 
Somogyország legújabb kincsei 2010/6
  2011.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lőrincz Sándor főosztályvezető-helyettes Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya

A Somogy Megyei Közgyűlés néhány évvel ezelőtt egy új kitüntetést alapított, az Örökségünk–Somogyország Kincse kitüntető címet. Ezt az elismerést azok a történelmi, szakrális, néprajzi, kulturális és természeti értékek kaphatják, amelyek jellegzetesen somogyiak, s nélkülük sokkal szegényebb lenne ez az országnyi megye. Elég, ha Magyarország harmadik történelmi emlékhelyét, a somogyvári bencés apátság romkertjét, vagy a II. Ulászló király által a vármegyék közül elsőként Somogynak adományozott címeres levelet említem – amely...
 
    Bővebben...  

 
Köszöntöm a Kedves Olvasót!2010/6
  2011.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gelencsér Attila Somogy Megye Közgyűlésének elnöke

Örülök, hogy a Jegyző és Közigazgatás ismét Somogyországba invitálja a Kedves Olvasót. Abba a 320 ezres lakosú, szépséges megyébe, amely aprófalvaival, kisvárosaival és megyeszékhelyével, Kaposvárral a harmadik évezred elején is megpróbál életteret és munkát teremteni azoknak, akik itt szeretnének dolgozni, alkotni, boldogulni. Jó, hogy a folyóirat a jegyzőket, s a közigazgatás szolgálóit a napi aktualitásokon túl – jegyzők státusza a közigazgatás átalakítása fényében, közmunkaprogram, közbiztonság, anyakönyvi változások,...
 
    Bővebben...  

 
Közmunka program 2010/6
  2011.02.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kaposvár

Az „Út a munkához” program keretben 2009. január 1-től jelentősen átalakult a munkanélküliek ellátórendszere. A program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás növelése, megszervezése volt, amelynek megvalósításában a települési önkormányzatok kaptak hangsúlyos szerepet. A közmunka mint gyűjtőfogalom keretében ma több foglalkoztatási forma létezik: közcélú foglalkoztatás, közmunka program, közhasznú munkavállalók. A közcélú foglalkoztatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III...
 
    Bővebben...  

 
Országjáróknak 2010/6
  2011.02.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mayerné Bocska Ágnes a kaposvári Tourinform Iroda vezetője

A Dél–Dunántúl változatos dombvidékén, a Dráva folyó és a Balaton ölelésében fekszik Somogy megye és székhelye, Kaposvár. A zselici lankák és a Kapos folyó között hét dombra települt város történelme a magyar állam létrejöttével egyidős. Kaposvár emberléptékű, élhető, szerethető város. Olyan város, ahol a lakosok jól érzik magukat és ez az érzés észrevétlenül átragad a turistákra. A hangulatot a rendezett környezet, a virágok, a szökőkutak alapozzák meg. Kaposvár 2003-ban első helyezést ért el a Virágos Magyarországért...
 
    Bővebben...  

 
Kaposvári mozaik 2010/6
  2011.02.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jágerné Katona Zsuzsanna vezető főtanácsos- kulturális referens - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Lehet-e hálásabb feladat, mint egy olyan város kulturális életét bemutatni, amelyiknek az elmúlt évek minden gazdasági nehézsége ellenére sikerült legértékesebb tradícióra alapozva megújítani, színesíteni kulturális életét? A feladat rendkívül vonzó, de megvalósítása az adott terjedelemben szinte lehetetlen. Kis mozaik darabokat ragadhatunk ki, melyekből ugyan a teljes egész nem rajzolódik ki, de segíthet képet alkotni annak tartalmi és formai gazdagságáról. Csiky Gergely Színház A Kaposvári Városi Színház - a mai Csiky Gergely Színház...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK