http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
20 hónap hozadéka - az önkormányzati rendeletek szerkesztésének dilemmái2010/6...
  2011.01.13. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A jogalkotás területén 2009. december 14-éhez két jelentős változás is köthető, az Alkotmánybíróság ezen a napon megtartott ülésén 2010. december 31-i hatállyal megsemmisítette a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényt, és ugyanezen a napon a Magyar Közlöny 182. számában kihirdetésre került a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet). Az IRM rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak számos jogalkalmazási kérdést vetett fel, melyek közül az önkormányzati jogalkotással kapcsolatban...
 
    Bővebben...  

 
Kastélytól a borospincékig - Érseki Kastély és Pincefalu, Hajós 2010/6
  2011.01.13. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bencze Géza muzeológus

Kalocsától húsz kilométernyire található Hajós. A mintegy négyezer lelket számláló német nemzetiségű település országosan is kiemelkedő értékű nevezetességekkel rendelkezik. Az egyik a falu közepén álló Érseki Kastély, a másik a falutól 2 km-re fekvő Pincefalu. A hajósi barokk érseki kastély Bács-Kiskun megye, de a régió – s mondhatjuk, az Alföld - egyik legjelentősebb műemléke. Néhány esztendei felújítást, rekonstrukciót követően ez év szeptemberében nyílott meg a nagyközönség előtt. Az eredeti épületet 1740-ben építtette...
 
    Bővebben...  

 
Szubjektív körkép az ukrajnai önkormányzati választásokról 2010/6
  2011.01.13. Hozzászólások: 0  
Szerző: Havas péter politológos

A sors úgy hozta, hogy választási megfigyelőként eddig három alkalommal voltam Ukrajnában és két olyan konferencián is részt vettem, amely a választások elemzésére volt hivatott. Legalább 25 szavazat-szedő bizottságot figyelhettem meg 2004 óta Zsitomirban, Kijevben és most Kárpátalján, három különböző szintű választáson: elnök-, parlamenti-, és önkormányzati választásokon Nem vitás, hogy a legutóbbi megfigyelés benyomásai élnek most bennem a leginkább, de az előtte tapasztalt tanulságok is elég nyomot hagytak ahhoz, hogy néhol élhessek az...
 
    Bővebben...  

 
Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázat
  2011.01.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Beadási határidő: 2011.03.11 "A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázatot! A pályázatra benevezhetők az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új, illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi, vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák. Beadási határidő: 2011. március 11. 12:00 óra   P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y       A Magyar Urbanisztikai...
 
    Bővebben...  

 
Pályázat bűnmegelőzési projektek megvalósítására
  2011.01.04. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Benyújtás határideje: 2011. január 20. A Belügyminisztérium Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztálya pályázatot hirdetett bűnmegelőzési projektek megvalósítására. A célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani: 1. komponens: A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló...
 
    Bővebben...  

 
A KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETRENDSZERÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOZÁSI TÁRGYKÖRÖK AZ...
  2010.12.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: DR. SOMOGYVÁRI ISTVÁN

E tanulmány célja, hogy egy új alkotmány előkészítő munkáihoz kapcsolódva áttekintse a közigazgatás – ide értve az állami és önkormányzati közigazgatást – szervezetrendszerével összefüggő szabályozást az Európai Unió tagországai alkotmányaiban. A külföldi alkotmányok három témakört szabályoznak a közigazgatás szervezetével kapcsolatban. Elsőként a kormányról, annak megalakulásáról, tagjairól, alkotmányos feladatairól, a kormányhoz közvetlenül kapcsolódó személyekről (tisztségviselőkről) és szervezetekről, a...
 
    Bővebben...  

 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj
  2010.12.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Jelentkezési határidő: 2011. január 15. Az önkormányzatoknak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésére 2010-ben az alábbi három területen nyílik lehetősége pályázni: Előfordult már Önnel, hogy hallott egy jó megoldást valamely Önt is foglalkoztató önkormányzati problémára, ám a részletek hiányában nem tudta hasznosítani az információt? Vagy netán Önöknél vezettek be egy új és sikeres dolgot, amit szívesen megosztana másokkal is? Az Európa Tanács módszere alapján a fenti helyzetekre megoldásként fut immár harmadik éve a TÖOSZ...
 
    Bővebben...  

 
Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális...
  2010.12.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Pályázatok benyújtása 2010. január 4-től 2011. február 28-ig lehetséges Támogatás célja A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. Elsősorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű...
 
    Bővebben...  

 
Alkotmány 2010/6
  2010.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Komáromi Éva jegyző Sárospatak - Szerkesztőbizottság tagja

Szerkesztőbizottságunk legutóbbi Kaposvárott megtartott ülésén döntött arról, hogy vitaindító cikksorozatot teszünk közzé lapunkban az új Alkotmány megalkotásával összefüggésben. Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs a „tarsolyunkban” olyan cikk, amely ezzel a tárggyal kapcsolatos, ezért arról is döntöttünk, hogy külső szakembert kérünk fel az első tanulmány megírására. Célunk, hogy ráirányítsuk az önkormányzatokban, tágabb értelemben a  közigazgatásban dolgozó kollégák figyelmét erre a társadalmilag és szakmailag kiemelt fontosságú...
 
    Bővebben...  

 
Új alkotmány és a közigazgatás2010/6
  2010.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Somogyvári István főtitkárhelyettes - Állami Számvevőszék

A tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió tagországai alkotmányaiban követett jellemző megoldásokat, a hatályos magyar Alkotmányban foglalt szabályozást és elvégezze annak értékelését. A külföldi alkotmányok és a hazai alkotmány-tervezetek egyaránt három témakört szabályoznak a tág értelemben vett közigazgatással kapcsolatban. Elsőként a kormányról, annak megalakulásáról, tagjairól, alkotmányos feladatairól, a kormányhoz közvetlenül kapcsolódó személyekről (tisztségviselőkről) és szervezetekről, a miniszterelnök és a...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK